chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Non-discriminatieclausule

  Op 13 februari 2014 keurde het College van Ambtenaren-Generaal de non-discriminatieclausule voor overheidsopdrachten goed. De clausule kwam tot stand in uitvoering van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2012-2014 en is het resultaat van een samenwerking tussen het departement Werk en Sociale Economie, het departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid en het departement Bestuurszaken.

  De non-discriminatieclausule moet ervoor zorgen dat opdrachtnemers de non-discriminatieregelgeving naleven, net als aanverwante regelgeving rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk en de regelgeving rond toegankelijk bouwen. Aankopers kunnen de clausule op een gebruiksvriendelijke manier opnemen in al hun bestekken.

  De non-discriminatieclausule bestaat uit 2 delen. Het eerste deel heeft betrekking op de selectiefase van de opdracht. Het tweede deel kan opgenomen worden in de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht.

  Door het eerste deel op te nemen in uw bestek, kunnen kandidaten of inschrijvers die definitief strafrechtelijk veroordeeld zijn voor discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk uitgesloten worden van de toegang tot een overheidsopdracht.

  Door het tweede deel op te nemen in uw bestek, beschikt u als aanbestedende overheid over een basis om flagrante gevallen van discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag tijdens de uitvoering van de opdracht te sanctioneren.

  De doelstelling is om tegen eind 2014 tot een 100% opname van de clausule te komen.

  Voor verdere ondersteuning kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.