chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Non-discriminatieclausule

  De non-discriminatieclausule moet ervoor zorgen dat opdrachtnemers de non-discriminatieregelgeving naleven, net als aanverwante regelgeving rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De clausule verplicht opdrachtnemers ook om erop toe te zien dat hun personeelsleden en onderaannemers niet discrimineren bij de uitvoering van de opdracht. Aanbesteders kunnen de modelclausule op een gebruiksvriendelijke manier overnemen in hun opdrachtdocumenten.

  De non-discriminatieclausule bestaat uit 2 delen. Het eerste deel heeft betrekking op de uitsluitingsgronden. Het tweede deel kan opgenomen worden in de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht.

  Het eerste deel laat toe om een kandidaat of inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit te sluiten indien de aanbesteder met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht heeft geschonden. De non-discriminatieregelgeving wordt in de context van overheidsopdrachten als sociaal en arbeidsrecht aangemerkt.

  Door het tweede deel op te nemen, beschikt u als aanbesteder over een basis om flagrante gevallen van discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag tijdens de uitvoering van de opdracht te sanctioneren.

  De Vlaamse overheid streeft een 100% opname van de clausule na. Entiteiten die gebruik maken van eDelta kunnen de opname van de clausule hierin registeren.

  Voor verdere ondersteuning kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.