chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Papierproducten

  Je kan op een eenvoudige en juridisch correcte manier een overheidsopdracht voor papierwaren verduurzamen. Dat doe je door de nodige bepalingen omtrent duurzaamheid in het bestek op te nemen. Duurzame papierproducten zijn overvloedig aanwezig op de markt en zijn doorgaans niet duurder dan gewone papierproducten.

  Productfiche papierproducten

  De Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) stelde in samenwerking met de Vlaamse overheid een productfiche op voor het duurzaam aankopen van papierproducten. De ‘fiche Papierproducten’ bevat alle nodige informatie en modelbepalingen om je aankoop van papierproducten op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen.

  De criteria zijn o.m. van toepassing op kopieerpapier, grafisch papier, schriften, zakboekjes, papier voor persoonlijke hygiëne, druk- en publicatiepapier, enveloppen, etiketten en kringloopkarton. De criteria zijn ook van toepassing op alle opdrachten voor papieren drukwerk! Vooraan in de productfiche vind je een meer uitvoerige beschrijving van deze productgroep.

  Aandachtspunten bij de productfiche

  Op basis van de ervaring die binnen de Vlaamse overheid al bestaat over het aankopen van duurzaam papier en intensief contact met o.a. de sector, stelt de Vlaamse overheid ook voor om onderstaande criteria anders te omschrijven dan in de productfiche Papierproducten van de PODDO. De criteria blijven in de geest wel dezelfde.

  Oorsprong van de vezels (criterium 2 onder technische specificaties)

  Het papier mag bestaan uit elke combinatie van gerecycleerde en nieuwe vezels, waarbij minstens 65 % van deze gerecycleerde vezels na verbruik gerecycleerd werden en minstens 50 % van de nieuwe vezels uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn. Het overige deel van de nieuwe vezels moet minstens afkomstig zijn uit de legale houtkap.

  Bleking (criterium 3 onder technische specificaties)

  Het te leveren papier moet:

  • Of TCF (Totally Chlorine Free) zijn, dat wil zeggen volledig chloorvrij gebleekt
  • Of ECF (Elementary Chlorine Free) zijn, dat wil zeggen gebleekt zonder chloorgas
  • Of niet gebleekt zijn

  Verpakkingsmateriaal (criterium 5 onder technische specificaties)

  Betreffende de verpakking van het papier gelden volgende vereisten:

  • De hoeveelheid verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt
  • Verpakkingen zijn ofwel herbruikbaar, of bestaan (gedeeltelijk of volledig indien papier en karton) uit gerecycleerd materiaal en/of materialen afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • Alle verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig met de hand te scheiden in recycleerbare delen van één materiaal (bijv. karton, papier, kunststof, textiel)

  Aanvullende info: marktinformatie, tips, valkuilen

  Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de Nederlandse criteria voor de productgroepen Drukwerk en Papier die midden 2013 werden goedgekeurd en gepubliceerd door het Nederlands ministerie van Infrastructuur en Milieu en gepubliceerd op PIANOo.

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten

  Monitoring

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten en het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige overheid’ de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor papierproducten pas als duurzaam aan wanneer de criteria ‘oorsprong van de vezels’ en ‘bleking’ in het bestek zijn opgenomen. In het kader van de jaarlijkse monitoring duurzame overheidsopdrachten die nagaat in welke mate de Vlaamse overheid reeds duurzaam aankoopt, zal gevraagd worden of jouw overheidsopdrachten voor papierproducten deze criteria bevatten. Als aankoper van de Vlaamse overheid doe je er daarom goed aan om te registreren of een opdracht voor papier al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevatte (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19). 

  Essentiële duurzaamheidscriteria waarop wordt gemonitord.