chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  PC's, laptops en beeldschermen

  Inleiding

  De verduurzaming van de productgroep PC’s, laptops en beeldschermen is bijzonder relevant voor heel wat overheden. Een groot aandeel van de werknemers maakt gebruik van PC’s, laptops en beeldschermen. Deze productgroep wordt door de meeste overheden dan ook in grote hoeveelheden aangekocht. Tal van materialen worden in pc’s, laptops en beeldschermen verwerkt en tal van eigenschappen zijn bij de aankoop van deze producten relevant, waardoor je aan het verduurzamen van deze productgroep de nodige aandacht moet besteden. Door het opnemen van de passende duurzaamheidscriteria in het bestek, kan je je aankopen van PC’s, laptops en beeldschermen, mits een beperkte inspanning, evenwel op een juridisch correcte manier duurzaam aankopen. Niet alleen de gebruikte materialen en het elektriciteitsverbruik zijn daarbij relevant, ook ergonomie en het welbevinden van de gebruiker verdienen de nodige aandacht.

  Het Facilitair Bedrijf voorziet in een omvangrijk raamcontract met HB-plus. Op dit raamcontract kunnen onder meer PC’s, laptops en beeldschermen worden afgenomen. Je entiteit neemt nog niet af van het contract, maar wenst dat wel? Controleer of de raamovereenkomst is opengesteld voor jouw entiteit

  Productfiche PC's, laptops en beeldschermen

  De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) stelde in samenwerking met de Vlaamse overheid een productfiche op voor het duurzaam aankopen van PC’s, laptops en beeldschermen. De ‘fiche PC’s, laptops en beeldschermen’ bevat de nodige informatie en modelbepalingen om je aankoop van PC’s, laptops en beeldschermen op een eenvoudige en juridisch correcte manier te verduurzamen. In principe zijn de criteria van toepassing op alle aankopen van PC’s, laptops en beeldschermen.

  Aandachtspunten bij de productfiche

  Sommige criteria van de fiche zijn enkel relevant voor een beperkt aantal producten die onder deze productgroep ressorteren. Je moet dan ook kort nagaan of de opname van een bepaald criterium wel nuttig is voor de aankoop van de producten die je op het oog hebt. Indien je met een overheidsopdracht enkel desktop PC’s (zonder schermen) wenst aan te kopen, spreekt het bijvoorbeeld voor zich dat het zinloos is om de criteria die betrekking hebben op beeldschermen in het bestek op te nemen.

  Op basis van de ervaring die binnen de Vlaamse overheid al bestaat omtrent het aankopen van pc’s, laptops en beeldschermen en intensief contact met o.a. de sector, stelt de Vlaamse overheid ook voor om onderstaande criteria anders te omschrijven dan in de productfiche PC’s, laptops en beeldschermen. De criteria blijven in de geest wel hetzelfde.

  Productontwerp (criterium 2 onder technische specificaties)

  De PC’s en/of laptops die worden aangekocht, dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  Wat betreft PC’s:

  • Het geheugen is eenvoudig te bereiken en kan worden vervangen
  • De harde schijf en, indien van toepassing, het cd-rom- en/of dvd-station kunnen worden vervangen

  Wat betreft laptops:

  • Het geheugen is eenvoudig te bereiken en kan worden vervangen

  Verpakking (criterium 7.1.2 onder uitvoeringsvoorwaarden)

  Betreffende de eventuele verpakking van de apparatuur gelden volgende vereisten:

  • De hoeveelheid verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt
  • Verpakkingen zijn ofwel herbruikbaar, of bestaan (gedeeltelijk of volledig indien papier en karton) bestaan gerecycleerd materiaal en/of materialen afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • Alle verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig met de hand te scheiden in recycleerbare delen van één materiaal (bijv. karton, papier, kunststof, textiel)

  Aanvullende info: marktinformatie, tips, valkuilen

  Raamcontract Het Facilitair Bedrijf

  Indien je als entiteit van de Vlaamse overheid nieuw ICT-materiaal wenst aan te kopen, maak je hiervoor best gebruik van de raamovereenkomst van Het Facilitair Bedrijf.

  Het Facilitair Bedrijf, dat instaat voor de totstandkoming van het raamcontract, startte in 2009 overigens met haar programma 'Groene ICT'. Groene ICT wordt stapsgewijs doorgevoerd in de gemeenschappelijke ICT-omgevingen van de Vlaamse overheid en in de aankoopprocessen voor producten via het gemeenschappelijk ICT-contract dat de Vlaamse overheid heeft afgesloten met HB-plus. Het Facilitair Bedrijf houdt bij de selectie van de toestellen die ze d.m.v. het raamcontract aanbiedt, alvast rekening met volgende milieufactoren:

  • Levensduur: producten met een lange levensduur
  • Milieugevaarlijke stoffen: producten die weinig of geen schadelijke stoffen bevatten en waar de constructeur / leverancier een terugnameprogramma voorziet
  • Geluid: producten die zo weinig mogelijk lawaai produceren
  • Energie: producten die efficiënt met energie omgaan
  • Recyclage na gebruik: producten die zo veel mogelijk gerecycleerd kunnen worden
  • Verpakking: producten met zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal dat bovendien gerecycleerd wordt of zelfs producten die bestaan uit gerecycleerd materiaal

  Het Facilitair Bedrijf voorziet ook ecofiches voor de pc's, laptops en beeldschermen in haar productcataloog. In deze ecofiches staan de technische specificaties i.v.m. duurzaamheid en energieverbruik van de aangeboden toestellen zodat je snel het meest milieuvriendelijke product dat aan jouw noden voldoet, kan uitkiezen.

  Milieubewust kiezen

  Indien je geen gebruik maakt van de raamovereenkomst en zelf ICT-materiaal aankoopt, stel dan vooraf aan iedere aankoop volgende vragen:

  1.     Moet ik nieuw materiaal kopen?
  Zijn alle toestellen die je hebt in gebruik? Misschien staat de laptop die je nodig hebt wel in de kast van je collega die vorige maand op pensioen ging. Het bijhouden van een goede materiaalinventaris is een must om deze vraag snel te beantwoorden.

  2.     Kan ik meerdere toestellen vervangen door één toestel?

  • Moet je zowel kunnen scannen, printen als kopiëren? Overweeg een multifunctioneel toestel. Één geïntegreerd toestel verbruikt minder energie dan drie aparte toestellen en er is minder materiaal nodig om één toestel te maken.
  • Vervang individuele printers, scanners en kopieertoestellen door netwerktoestellen. Plaats die netwerktoestellen in een aparte ruimte, zo vermijdt je ook dat je medewerkers negatieve effecten ondervinden van stof, ozon, straling … die door de toestellen vrijkomt.
  • Moeten je medewerkers zowel vanop hun kantoor als op verplaatsing kunnen werken? Voorzie geen pc op hun kantoor en een laptop voor op verplaatsing, maar vul de laptop aan met een laptopstaander, toetsenbord en muis. Zo wordt ergonomisch werken met de laptop ook vanop het eigen kantoor mogelijk.

  3.     Wat moet mijn toestel kunnen?
  Inventariseer je behoefte. Koop een toestel dat je behoeften vervult, ook in de toekomst, maar niet overgedimensioneerd is. Overbodige functies of overcapaciteit zorgen meestal voor meer energieverbruik, materiaalgebruik … Het is bv. niet nodig om een smartphone te kopen voor iemand die alleen wil kunnen bellen en sms'en. De capaciteit van een computer is dan weer afhankelijk van de software die een gebruiker erop moet kunnen gebruiken.

  Andere criteriabronnen

  Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de GPP-criteriaset voor de productgroep IT-apparatuur die werd gepubliceerd op de GPP-website van de Europese Commissie.

  Verder informatie en meer specifieke criteria voor pc’s, laptops en beeldschermen kan je ook vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde criteria voor de duurzame aankoop van hardware.

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.

  Monitoring

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van de Vlaamse actieplannen duurzame overheidsopdrachten en het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige overheid’ de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor de aankoop van pc’s laptops en beeldschermen pas als duurzaam aan wanneer de criteria in verband met het energieverbruik, het productontwerp, de achtergrondverlichting en het geluidsniveau werden opgenomen in het bestek. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je het niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. In het kader van de monitoring duurzame overheidsopdrachten die nagaat in welke mate de Vlaamse overheid reeds duurzaam aankoopt, zal gevraagd worden of je overheidsopdrachten voor pc’s, laptops en beeldschermen deze criteria bevatten. Als aankoper van de Vlaamse overheid doe je er daarom goed aan om te registreren of een opdracht voor de aankoop van pc’s, laptops en beeldschermen al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevatte (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19).

  Overzicht van de essentiële duurzaamheidscriteria waarop wordt gemonitord.