chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Studies milieuverantwoord aankopen

  Studie Duurzame materiaalcriteria voor signalisatie- en afbakeningselementen in wegenbouw (2014)

  Het doel van deze studie is om een gefundeerde onderbouw te leveren voor duurzame materiaalcriteria voor de aankoop van 3 productgroepen uit signalisatie- en afbakeningselementen voor de wegenbouw. De materiaalcriteria moeten overheden toelaten om in hun overheidsopdrachten rekening te houden met ecodesign en het sluiten van materiaalkringlopen. De focus van de studieopdracht ligt op niet-verlichte signalisatie- en afbakeningselementen zoals kegels, kettingen, paaltjes, afschermende constructies (betonnen blokken en metalen vangrails), katafootpalen (witte palen met reflecterende ogen), antiparkeerpalen, verkeerszuilen,… Het betreft producten voor een professionele (niet-particuliere) omgeving. De studie “Duurzame materiaalcriteria voor signalisatie- en afbakeningselementen in wegenbouw” werd uitgevoerd door VITO in opdracht van de OVAM.

  Studie Duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten (2008)

  VITO & Rambøll Management voerden in opdracht van de cel Interne Milieuzorg van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een onderzoek uit rond duurzaamheidscriteria bij de Vlaamse overheidsaankopen.
  In de Studieopdracht duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten wordt de status van het opnemen van duurzaamheidscriteria bij Vlaamse overheidsaankopen in beeld gebracht. 

  Studies van DG Environment (Europese Commissie)

  Binnen het DG Environment van de Europese Commissie werkt een team rond milieuverantwoorde overheidsopdrachten. Het team liet in het verleden al heel wat studies uitvoeren naar milieuverantwoorde overheidsopdrachten binnen de Europese Unie en binnen de lidstaten.

  Er zijn studies over mogelijke monitoring van milieuverantwoorde overheidsopdrachten, de kosten en baten, life cycle costing (LCC) in overheidsopdrachten en nog veel meer.
  Je kan alle studies die het DG Environment liet uitvoeren over groene overheidsopdrachten nalezen op hun GPP-website.