chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Textiel en kleding

  Onder de productgroep textiel en kleding ressorteert een divers gamma aan producten, gaande van allerhande kledingstukken over interieurtextiel tot zelfs onverwerkte vezels, garen en weefsel.

  Door het opnemen van de passende duurzaamheidscriteria in het bestek, kan je het meeste textiel, mits een beperkte inspanning, op een juridisch veilige manier duurzaam aankopen.

  Productfiche textiel en kleding

  De Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) stelde in samenwerking met de Vlaamse overheid een productfiche op voor het duurzaam aankopen van textiel en kleding. De ‘fiche textiel en kleding’ bevat de nodige informatie en modelbepalingen om jouw aankoop van textiel en kleding op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen. In principe zijn de criteria van toepassing op alle aankopen van textiel en kleding.

  Aandachtspunten bij de productfiche

  Sommige criteria van de fiche hebben enkel betrekking op specifieke materialen die in het textiel zijn verwerkt. Uiteraard worden niet alle soorten materiaal in elk soort textiel verwerkt, waardoor je niet steeds alle criteria in elk bestek voor de aankoop van textiel kunt verwerken. Je dient dan ook kort na te gaan of de opname van een bepaald criterium wel nuttig is voor een bepaalde aankoop van textiel. Indien je met een overheidsopdracht textiel wenst aan te kopen waarin geen PUR-schuim zit verwerkt, spreekt het bijvoorbeeld voor zich dat het zinloos is om het criterium m.b.t. PUR in het bestek op te nemen. 

  Op basis van ervaring en expertise binnen de Vlaamse overheid raden wij aan om onderstaand criterium anders te omschrijven in geval je het opneemt in het bestek. Het criterium blijft in de geest wel hetzelfde.

  Verpakkingsmateriaal (criterium 5.3 onder technische specificaties)

  Betreffende de eventuele verpakking van het textiel gelden volgende vereisten:

  • De hoeveelheid verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt
  • Verpakkingen zijn ofwel herbruikbaar, of bestaan (gedeeltelijk of volledig indien papier en karton) uit gerecycleerd materiaal en/of materialen afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • Alle verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig met de hand te scheiden in recycleerbare delen van één materiaal (bijv. karton, papier, kunststof, textiel)

   Aanvullende info: marktinformatie, tips, valkuilen

   Het Facilitair Bedrijf voorziet in een aantal raamovereenkomsten voor de aankoop van diverse soorten kleding. De raamovereenkomsten zijn opengesteld voor een behoorlijk aantal entiteiten van de Vlaamse overheid. Heel wat entiteiten maken dan ook al gebruik van deze raamovereenkomsten. Indien jouw entiteit niet afneemt van het contract en je wenst na te gaan of de raamovereenkomst is opengesteld voor jouw entiteit, kan je contact opnemen met het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten (zie verder ‘vragen – ondersteuning’).

   Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de GPP-criteriaset voor de productgroep textielproducten die werd gepubliceerd op de GPP-website van de Europese Commissie.

   Verder informatie en meer specifieke criteria voor werkkledij kan je ook vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde criteria voor de duurzame aankoop van de productgroep bedrijfskleding van PIANOo.

   Vragen - ondersteuning

   Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten

   Monitoring

   De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van de Vlaamse actieplannen duurzame overheidsopdrachten en het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige overheid’ de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor textiel en/of kleding pas als duurzaam aan wanneer de criteria in verband met de ecologische vereiste en de PUR-vulling (indien toepasselijk) in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je dit niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. In het kader van de jaarlijkse monitoring duurzame overheidsopdrachten die nagaat in welke mate de Vlaamse overheid reeds duurzaam aankoopt, zal gevraagd worden of jouw overheidsopdrachten voor textiel en/of kleding deze criteria bevatten. Als aankoper van de Vlaamse overheid doe je er daarom goed aan om te registreren of een opdracht voor textiel en/of al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19).

   Essentiële duurzaamheidscriteria waarop wordt gemonitord.