chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  e-Contracting

  Elektronische uitwisseling van administratieve dossierstukken tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht

  Via e-Contracting kunnen opdrachtnemers en aanbesteders alle relevante dossierstukken digitaal en veilig uitwisselen en bewaren. Papieren kopieën worden zo overbodig.

  In e-Contracting:

  • vindt u enkel opdrachten terug op initiatief van de aanbestedende overheid
  • en kunt u enkel documenten delen met de aanbestedende overheid, niet met derde partijen.

  e-Contracting werd op 4 oktober 2019 voor een beperkt aantal opdrachtnemers in gebruik genomen.

  Voordelen

  Veiligheid:

  • Enkel de personen die toegang krijgen tot het platform en de opdracht kunnen acties uitvoeren.
  • Gebruikers melden zich aan via eID of een van de andere beschikbare authenticatiemiddelen waarin het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid standaard voorziet.
  • De integriteit van documenten wordt verzekerd.

  Tijdwinst:

  • Documenten zijn na het opladen en verzenden onmiddellijk beschikbaar voor de betrokkenen.

  Efficiëntiewinst en kostenbesparing:

  • Meermaals afdrukken, kopiëren en scannen hoeft niet meer.
  • De aanbesteder kan uw documenten sneller verwerken.

  Beschikbaarheid:

  • Alle digitale communicatie (zoals het mailverkeer en de verdere workflow) voor één opdracht is terug te vinden op één plaats.
  • Meerdere medewerkers kunnen het dossier opvolgen.
  • Aanbesteder en opdrachtnemer hebben zicht op de stand van zaken van de uitgewisselde dossierstukken.

  Voor wie is e-Contracting?

  e-Contracting is een webapplicatie voor de opdrachtnemer van een overheidsopdracht. Tijdens de pilootfase kunnen enkel opdrachtnemers van de volgende entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik maken van e-Contracting:

  • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • het Agentschap Wegen en Verkeer
  • het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
  • De Vlaamse Waterweg.

  Toegang en gebruik

  Elke opdrachtnemer wordt geïdentificeerd door een uniek (KBO) ondernemingsnummer. De wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming heeft automatisch toegang tot e-Contracting. Via KBO public search vindt u de wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming terug.

  Aan de andere medewerkers moet de lokale beheerder van uw onderneming gebruikersrecht toekennen. Dat gebeurt via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

  Lees meer praktische informatie voor lokale beheerders.

  Rollenbeheer

  e-Contracting voorziet 2 rollen:

  • De beheerder
   • kan alle opdrachten raadplegen en beperkte informatie wijzigen
   • kan gebruikersgroepen aanmaken, acties toekennen en gebruikers toevoegen.
  • De gebruiker
   • kan voor opdrachten waarvoor hij deel uitmaakt van een gebruikersgroep concrete acties uitvoeren (bv. extra dossierstukken opladen).

  De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming staat los van beide rollen en kan automatisch alle acties uitvoeren namens de opdrachtnemer, ook zonder gebruikersrecht.

  Verantwoordelijkheid bij de onderneming

  De onderneming is verantwoordelijk voor de correcte toekenning van rechten aan zijn medewerkers. Elk dossierstuk dat in e-Contracting wordt uitgewisseld, wordt als een authentiek dossierstuk bewaard. De aanbesteder heeft geen zicht op wie een dossierstuk heeft verzonden en gaat ervan uit dat enkel daartoe gemachtigde personen dossierstukken kunnen verzenden.

  Pilootfase

  e-Contracting start met een pilootfase vanaf 4 oktober 2019. In die fase zullen een beperkt aantal opdrachtnemers schuldvorderingen en factuuraanvragen uitwisselen via e-Contracting. Het gaat daarbij om schuldvorderingen met als bijlage de gedetailleerde staat (gewone staat of bisstaat) en verantwoordingsstukken.

  In de loop van 2020 kunnen alle opdrachtnemers van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken aan de slag met e-Contracting.

  Handleiding

  De handleiding voor het toegangsbeheer helpt u om:

  • medewerkers in het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid de nodige gebruikersrechten toe te kennen zodat de betrokken persoon kan aanmelden voor zijn organisatie
  • gebruikers binnen e-Contracting de nodige rechten te verlenen zodat hij voor de toegewezen opdrachten de voorziene taken kan uitvoeren.

  De gebruikershandleiding helpt u bij het beheer van opdrachten en de behandeling van dossierstukken in e-Contracting.

  Onbeschikbaarheden

  Blijft u graag op de hoogte van de onbeschikbaarheden van e-Contracting? Stuur dan een mail naar e-Contracting@vlaanderen.be om in te schrijven.

  Onbeschikbaarheden kunnen worden veroorzaakt door geplande onderhoudswerkzaamheden of onverwachte problemen.

  Huidige onbeschikbaarheden:

  woensdag 26/02/2020zal e-Contracting niet beschikbaar zijn vanaf 18u00 tot 22u00.

  Overzicht onbeschikbaarheden 2019:

  29 januari 2020: Betreft DOSIS - Nieuwe dossierstatussen die worden opgeladen zijn momenteel niet raadpleegbaar, alle dossierstatussen van voor 24 januari zijn wel nog raadpleegbaar. Alles wordt in het werk gesteld om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

   - Update van DOSIS voor ondernemers 30/01/2020: De problemen met DOSIS zijn nog niet van de baan. Er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing. Als tussentijdse oplossing en in samenspraak met VLAIO (e-loket ondernemers) zijn dossiers met een wijzigingsdatum ouder dan 1/1/2018 en op Fase Afgerond momenteel niet raadpleegbaar, nieuwe dossierstatussen stromen nu wel end-to-end terug door en zijn raadpleegbaar. Dit is een tijdelijke oplossing, er gaat geen data verloren. 

  In het weekend van 23 en 24 november 2019 zal e-Contracting niet beschikbaar zijn.

   

  Contact

  Hebt u vragen rond e-Contracting? Stuur dan een mail naar e-Contracting@vlaanderen.be.

  e-Contracting is een initiatief van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.