chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mercurius en Peppol

  Je wilt facturen elektronische uitwisselen met al je partners ongeacht of je een overheid of een bedrijf bent.  Dit betekent het uitwisselen en verwerken van e-facturen  in een gestructureerde vorm, met name XML UBL2.1 (Zoals vastgelegd, in voorbereiding van de Europese norm door de werkgroep CENBII.)  Dit wil dan ook zeggen dat de PDF-factuur niet onder deze noemer valt, omdat ze geen volwaardige automatische verwerking bij de ontvanger mogelijk maakt.  

  Met dit project beogen we de gestandaardiseerde uitwisseling (ontvangen en verzenden) van e-facturen tussen bedrijven en overheden (B2G) en bedrijven onderling (B2B).

  Overheden ontvangen hun facturen via Mercurius. Dit is een federaal platform dat alle overheden zal ontsluiten.  Omdat bedrijven in staat willen zijn om e-facturen te zenden naar al hun (publieke en private) klanten, was een oplossing nodig die dezelfde standaard en hetzelfde afsprakenkader biedt voor alle partijen. Deze Europese oplossing is Peppol.

  Peppol is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een standaardformaat en toepassingen voor het faciliteren van e-procurement en e-invoicing.
  Wat elektronische facturatie betreft,  betekent dit dat er steeds gewerkt wordt met zogenaamde ‘Access Points’ ‘(AP) die facturen ontvangen van een bedrijf en doorzenden naar andere bedrijven of andere ‘Access Points’.  Een centrale toepassing registreert bij welk ‘Access Point’ een bedrijf of overheid is aangesloten.  De uitwisseling tussen deze AP’s is gratis.

  Mercurius, Peppol Compliant, is het ‘Access Point’ naar de overheid.  Onderstaande figuur stelt dit schematisch voor.

  Peppol

  Als bedrijf kun je dus e-facturen uitwisselen zowel met de overheid als met andere bedrijven.

  Bezoek de website van Mercurius (https://digital.belgium.be/e-invoicing) om je verstuurde facturen op te volgen in het portaal. Dit portaal laat je tevens toe om e-facturen rechtstreeks naar de overheid te sturen in het correct formaat (maar buiten het Peppol-netwerk om). 

  Een algemene informatiefolder over ‘ PEPPOL als de slimste weg naar e-facturatie ’.

  Meer informatie over de adoptie van Peppol door België (Engelstalig).

  Voor je technische en financiële collega’s bieden wij hier een informatiepakket met:

  Toch nog vragen? Mail dan naar e.procurement@vlaanderen.be