chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Europese drempelbedragen

  De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren zijn voor de periode 2022-2023:

  • opdrachten voor werken: 5.382.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 215.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 215.000 euro
  • opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro 

  Ook het reguliere drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking o.b.v. art. 42, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten wijzigt hierdoor. Voor de periode 2022-2023 geldt een bedrag van 140.000 euro.

  Alle drempelbedragen zijn te verstaan als bedragen zonder BTW (artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18/04/2017).

  Deze drempelbedragen gelden voor alle overheidsopdrachten en concessies die je vanaf 1 januari 2022 bekendmaakt in het Bulletin der Aanbestedingen of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers uitnodigt om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen, indien geen voorafgaande bekendmaking verplicht is.

  Achtergrond en rechtsgrond

  De drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden in principe vastgelegd binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), op basis van een korf van munten. Ze worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten. De Europese Commissie controleert iedere 2 jaar de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Als de euro terrein verliest tegenover de andere munten in de korf, dan stijgen de drempelwaarden uitgedrukt in euro. Wordt de euro sterker, dan gebeurt het omgekeerde.

  Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Europese gedelegeerde verordeningen nr 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 en 2021/1953 van de Europese Commissie van 10 november 2021 (bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 11 november 2021). Aansluitend zijn de drempels ook aangepast in de Belgische regelgeving o.b.v. artikel 19 Wet Overheidsopdrachten en artikel 11 KB Plaatsing door het MB van 8 december 2021 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23/12/2021) en het KB van 17 december 2021 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 31/12/2021). 

  Vorige drempelbedragen

  De Europese drempelbedragen voor de periode 2020-2021 waren 5.350.000 euro bij opdrachten voor werken, 214.000 euro bij opdrachten voor leveringen en diensten en 139.000 euro bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking o.b.v. art. 42, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten.

  De Europese drempelbedragen voor de periode 2018-2019 waren 5.548.000 euro bij opdrachten voor werken, 221.000 euro bij opdrachten voor leveringen en diensten en 144.000 euro bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking o.b.v. art. 42, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten.

  De Europese drempelbedragen voor de periode 2016-2017 waren 5.225.000 euro bij opdrachten voor werken en 209.000 euro bij opdrachten voor leveringen en diensten.

  De Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 waren 5.186.000 euro bij opdrachten voor werken en 207.000 euro bij opdrachten voor leveringen en diensten.

  De Europese drempelbedragen voor de periode 2012-2013 waren 5.000.000 euro bij opdrachten voor werken en 200.000 euro bij opdrachten voor leveringen en diensten.