chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Modellen

  Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Deze geldt voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is). Opdrachten die je eerder hebt bekendgemaakt of waarvoor je de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige regelgeving. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving niets.

  Kijk aandachtig na welke regelgeving van toepassing is op je opdracht en raadpleeg hieronder de gepaste modellenreeks: je vindt steeds bovenaan de modellen voor de huidige regelgeving en onderaan de modellen voor de vorige regelgeving.

  Deze modellen bieden slechts een kader. Je dient deze documenten aan te vullen en aan te passen aan de specifieke noden van je opdracht. In ieder geval dien je bij keuzemogelijkheden door te halen wat niet van toepassing is (uitgezonderd in de modelofferteformulieren) en de gebruiksrichtlijnen als tekst tussen haakjes en in voetnoten te wissen.

  Modellen van opdrachtdocumenten 

   

  Huidige regelgeving (vanaf 30 juni 2017)

  Er zijn telkens 2 modellenreeksen voorzien: modellen voor opdrachten onder en boven 139.000 euro (overeenkomstig de Wet Rechtsbescherming, aangepast door het KB multi van 15 april 2018, en op basis van de Europese drempelbedragen voor de periode 2020-2021).  Dit is relevant voor de correcte verwijzing naar de wetsartikels en voor de informatieverplichtingen.

  Opdrachten tot 139.000 euro

  Opdrachten boven 139.000 euro

  Modellen i.v.m. uitvoering