chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Als kenniscentrum voor overheidsopdrachten staat Het Facilitair Bedrijf in voor de VO-brede registratie en monitoring van overheidsopdrachten.
  In 2015 engageerde het Voorzitterscollege zich tot een algemene uitrol van eDelta, sinds 2018 is het voor alle entiteiten van de Vlaamse administratie verplicht om overheidsopdrachten met een geraamd bedrag hoger dan beperkte waarde te registreren in de applicatie; dit enerzijds om tegemoet te komen aan Europese rapporteringsverplichtingen en anderzijds in functie van monitoring en benchmarking.

  Hieronder kan je een aantal grafieken vinden die geaggregeerde info weergeven voor alle in eDelta geregistreerde opdrachten die geplaatst werden vanaf 2018 t.e.m. 2020. Daarnaast bundelen we ook alle (antwoorden op) parlementaire vragen waarin gebruikt gemaakt werd van gegevens uit eDelta.

  Legende

  Afkorting

  Betekenis

  OP

  Openbare procedure

  MPMO

  Mededingingsprocedure met onderhandeling

  OPZB

  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Onderhandeling zonder bekendmaking
  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

  VOPMB

  • Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
  • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

  Geraamde waarde

  De geraamde waarde van een opdracht is de schatting van de totale afname binnen deze opdracht.
  De gegunde waarde van een opdracht, de som van de winnende offertebedragen, wordt hier niet weergegeven. Gezien voor bepaalde types opdrachten de offertes worden gebaseerd op specifieke deelafnames – bv. jaarprijs voor 1 VTE bij consultingcontracten – zijn deze gegunde waardes immers niet representatief voor de werkelijke totale afname.

  Gegunde opdrachten

  Het aantal gegunde opdrachten omvat alle opdrachten die zijn toegekend aan een opdrachtnemer (opdrachten waar in eDelta minstens één winnende offerte voor werd ingegeven).

  Het aantal percelen omvat alle deelopdrachten binnen een opdracht en alle opdrachten zonder deelopdrachten (elke opdracht zonder percelen wordt in eDelta geteld als een perceel).

  Registrerende entiteiten