chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.


  Verwijlintresten

  Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties.
  Om te bepalen welk percentage aan verwijlintresten je moet toepassen, moet je nagaan of:

  1. de opdracht in kwestie gesloten is vanaf 16 maart 2013
  2. de opdracht in kwestie gegund is vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013
  3. de opdracht in kwestie gegund is vóór 8 augustus 2002 (en aangekondigd is vanaf 1 januari 1981)

  Overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013

  Voor de overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 worden de verwijlintresten geregeld in artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

  Volgende intrestvoeten zijn van toepassing:

    jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec
  2013  -  - 9 9 9 9 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
  2014 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
  2015 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
  2016 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8 8 8 8 8

  8

  2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

   8

  2018 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  8

  2019 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  8

  2020 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  8

  2021 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  8

  2022 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  8

  2023 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 12 12 12 12 12

  12

  Naast verwijlintresten heeft de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor invorderingskosten. Hij kan ook aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.

  Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013

  De meeste overheidsopdrachten zijn wat betreft de verwijlintresten onderworpen aan artikel 15, §4 van de AAV zoals gewijzigd in december 2002. Wanneer de opdrachten niet aan de AAV zijn onderworpen, dan geldt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet en de AAV hanteren echter dezelfde definitie voor de nalatigheidsintresten, waardoor de onderstaande percentages sowieso van toepassing zijn. De intrestvoet wordt per semester vastgelegd.

    jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec
  2002 - - - - - - 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
  2003 10 10 10 10 10 10 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
  2004 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
  2005 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
  2006 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 10 10 10 10 10 10
  2007 11 11 11 11 11 11 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
  2008 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
  2009 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8 8 8 8 8 8
  2010 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2011 8 8 8 8 8 8 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
  2012 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2013 8 8 8 8 8 8 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
  2014 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
  2015 7,50 7,50

  7,50 &

  8,50 (*)

  8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
  8,50 8,50 8,50
  2016 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8 8 8 8 8 8
  2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2018 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2019 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2020 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2021 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2022 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  2023 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 12 12 12 12 12 12

  * 7,50 % van 1/01/2015 t.e.m. 15/03/2015  -  8,50 % van 16/03/2015 t.e.m. 30/06/2015


  Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 en aangekondigd vanaf 1 januari 1981

    jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec
  intresten voor de periode 1981-1989
  1981 13 13 13 14 18 17 16 16 16 16 16 16
  1982 18 16 16 14,50 16 16 16 16 15 14,50 14,50 13,50
  1983 13,50 13,50 13,50 16 12 11,50 11,50 11 11 11 11 11
  1984 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  1985 13 13 13 13 13 11 10,75 11 11,50 11 10,50 10
  1986 10 11,25 11,25 11,25 10 9,75 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25
  1987 9,25 9,75 9,75 9,25 9,25 9,25 9 8,75 8,50 8,50 8,50 8,50
  1988 8,25 8,25 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8,25 8,50 8,75 8,75 8,50
  1989 9 9,50 9,50 9,50 9,50 10 10 10,50 10,50 10,50 11,75 11,75
    jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec

  intresten voor de periode 1990-1999

  1990 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 12
  1991 12 12 10,60 10,70 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
  1992 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 10,75 10,75 10,50
  1993 10,25 10 9,75 9,75 10 9 8,75 8,50 13 13,75 13,75 12
  1994 11,50 11,25 10,50 11,50 10 9 9 9 9 9 9 9
  1995 9 9 9 10 9 9 8,75 8,75 8,75 8 8 8
  1996 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
  1997 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  1998 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  1999 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5,50
    jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec

  intresten voor de periode 2000-2009

  2000 5,50 5,50 5,75 6 6,25 6,25 6,75 6,75 6,75 7 7,25 7,25
  2001 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7 7 7 6,75 6,25 6,25 5,75
  2002 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
  2003 5,25 5,25 5,25 5 5 5 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
  2004 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
  2005 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,5 4,50 4,50 4,50
  2006 4,75 4,75 4,75 5 5 5 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 5,75
  2007 6 6 6 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
  2008 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 5,75 5,25
  2009 4,50 4,50 4,50 4 3,75 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
    jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec

  intresten voor de periode vanaf 2010 tot 2020

  2010 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
  2011 3,25 3,25 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50 3,75 3,75 3,75  3,75  3,50 
  2012 3,25  3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25   3  3  3  3  3
  2013 3 3 3 3 3 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,25
  2014 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80
  2015 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
  2016 1,80 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
  2017 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
  2018 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
  2019 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
  2020 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
    jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec

  intresten voor de periode vanaf 2021 

  2021 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
  2022 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,25 2,25 3 3 3,75
  2023 4,25 4,25 4,75 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 6 6,25

  De laatst vermelde rentevoet is eveneens van toepassing op de berekening van de verwijlintresten voor de volgende maanden. De tabel wordt immers slechts aangepast indien een nieuwe rentevoet wordt meegedeeld.


  Wettelijke intresten

  Van ... tot ... Rentevoet
  ... -   30/06/1970  4,50
  1/07/1970 - 31/10/1974  6,50
  1/11/1974 - 31/07/1981  8
  1/08/1981 - 31/07/1985  12
  1/08/1985 - 31/07/1986  10
  1/08/1986 - 31/08/1996  8
  1/09/1996 - 31/12/2006  7
  1/01/2007 - 31/12/2007  6
  1/01/2008 - 31/12/2008  7
  1/01/2009 - 31/12/2009  5,50
  1/01/2010 - 31/12/2010  3,25
  1/01/2011 - 31/12/2011  3,75
  1/01/2012 - 31/12/2012  4,25
  1/01/2013 - 31/12/2013 2,75
  1/01/2014 - 31/12/2014 2,75
  1/01/2015 - 31/12/2015 2,50
  1/01/2016 - 31/12/2016 2,25
  1/01/2017 - 31/12/2017 2
  1/01/2018 - 31/12/2018 2
  1/01/2019 - 31/12/2019 2
  1/01/2020 - 31/12/2020 1,75
  1/01/2021 - 31/12/2021 1,75
  1/01/2022 - 31/12/2022 1,50
  1/01/2023 - 31/12/2023 5,25