chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is PPS?

  PPS (Publiek-Private Samenwerking) is een samenwerkingsverband waarbij de overheid samenwerkt met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van infrastructuur zoals wegen, bruggen of tunnels. Maar een PPS-constructie kan ook gebruikt worden voor de bouw en exploitatie van een woon- en zorgcentrum, de ontwikkeling van een stadsgebied, de bouw en exploitatie van woon- en zorgcentra, de bouw van een ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van een bedrijvencomplex, enz.

  De PPS-constructie heeft als doel het project te realiseren en een meerwaarde te creëren (financieel, maatschappelijk en/of operationeel).

  Verschil met klassieke overheidsopdracht

  De ‘samenwerking’ in een PPS-constructie gaat verder dan bij een klassieke overheidsopdracht.

  • Er is sprake van een geïntegreerd contract: in plaatse van een aantal verschillende overheidsopdrachten uit te schrijven (voor ontwerp, voor het bouwen, voor het onderhouden,..) gebeurt het selecteren van de private partner in een PPS-project via 1 aanbesteding.
  • Bij een PPS-constructie zal er een andere risicoverdeling zijn tussen de overheid en de  private partner. Het beschikbaarheidsrisico kan bijvoorbeeld bij de private partner gelegd worden.
  • De overheid treedt minder directief op en meer regisserend: de resultaten van een project moeten voldoen aan bepaalde eisen, maar de private partner kan zelf kiezen op welke manier ze die wil bereiken.

  Wetgevend kader

  Het Vlaams Parlement nam op 9 juli 2003 in plenaire vergadering het decreet betreffende publiek-private samenwerking aan. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 september 2003.

  Dit legistieke kader laat toe om PPS-initiatieven in Vlaanderen zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren.

  Het decreet definieert vooreerst een aantal PPS-gerelateerde begrippen (wat is een pps-project, wie zijn de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke partij, enz). Het omschrijft ook de rol van het Vlaams Kenniscentrum PPS. Tenslotte reikt het decreet een aantal belangrijke juridische faciliteiten aan. Zo worden bijvoorbeeld - inzake het domeinrecht - mogelijkheden geboden om onroerende goederen, behorend tot het openbaar en het privaat domein, zo soepel mogelijk in PPS-projecten te betrekken.

  Het PPS-decreet