chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overige verloven

  Tewerkstelling t.b.v. externe werkgever of kabinet
  Politiek verlof
  Federale verplichtingen

  Tewerkstelling t.b.v. externe werkgever of kabinet

  • Dit verlof is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden, met uitzondering van het verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabinet; dat kan ook door contractuele personeelsleden opgenomen worden.
  • Er zijn verschillende verlofvormen mogelijk:
   • De tijdelijke tewerkstelling ten behoeve van een werkgever buiten de diensten van de Vlaamse overheid voor de uitoefening van taken in het belang van de Vlaamse overheid
   • De tijdelijke tewerkstelling ten behoeve van een entiteit, raad of instelling binnen de diensten van de Vlaamse overheid
   • Verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabinet
   • Verlof voor opdracht
   • Verlof wegens terbeschikkingstelling van de Koning, een Koningin, een Prins of een Prinses van België
   • Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep
  • Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

  Politiek verlof

  • Politiek verlof is een recht voor elk personeelslid, op voorwaarde dat het personeelslid tachtig procent van de normale arbeidsduur werkt.
  • Er zijn verschillende vormen van politiek verlof mogelijk:
   • facultatief politiek verlof
   • politiek verlof van ambtswege
   • dienstvrijstelling

  Federale verplichtingen

  Overeenkomstig de federale bepalingen daarover heeft elk personeelslid recht op volgende verloven:

  • verrichten in vredestijd van militaire of burgerlijke prestaties of prestaties als vrijwilliger bij het korps voor burgerlijke veiligheid;
  • voorbehoedend verlof, voor het geval een familielid van een personeelslid besmet is met een besmettelijke ziekte (bvb. de pokken);
  • vakbondsverlof;
  • ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte.

  naar boven

  Regelgeving

  Tewerkstelling t.b.v. externe werkgever of kabinet

  VPS, deel X, titel 7 – tewerkstelling ten behoeve van een externe werkgever of bij een Vlaams ministerieel kabinet

  Politiek verlof

  VPS, deel X, titel 11 – politiek verlof en dienstvrijstelling

  Federale verplichtingen

  VPS, deel X, titel 12 - verlof krachtens federale bepalingen of verplichtingen

  Instrumenten

  Tewerkstelling t.b.v. externe werkgever of kabinet