chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht actieplannen administratieve vereenvoudiging 2009-2014

  Tijdens de regeerperiode 2009-2014 werden per beleidsdomein actieplannen voor administratieve vereenvoudiging opgemaakt.

  Hieronder vindt u een overzicht van alle eindrapporten over de nulmetingen, de actieplannen en de ingediende voortgangsrapporten. Alle documenten zijn als pdf downloadbaar. In het overzicht wordt eveneens een beeld gegeven van de scope die bij de nulmeting onder de loep is genomen. Ook de reductiedoelstelling die per beleidsdomein geformuleerd werd, wordt aangegeven.

  In de laatste kolom staan de eindrapporten die per beleidsdomein werden ingediend en een korte bespreking van de actieplannen door de dienst Wetsmatiging. Een globale beschrijving van de realisaties van de 13 actieplannen met een bespreking van de belangrijkste tendensen werden in een aparte nota beschreven.

  Nulmeting-eindrapport

  Actieplan

  Voortgang (rapport en evaluatie)*

  Eindrapport

  Rapport

  Administratieve lasten

  Gemeten % regelgeving

  Rapport

  Reductie-doelstelling

  DAR

  2.468.010,58 €

  17% (18/105)

   38%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport DAR

  bespreking

  BZ

   148.511.185,98 €

  7% (7/103)

   20%

  2010 2011

  evaluatie 2012

  eindrapport BZ

  bespreking

  FB

  22.768.309,47 €

  8% (24/300)

  4,39%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport FB

  bespreking

  IV

  2.725.525,91 €

  69% (40/58)

   15%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport IV

  bespreking

  EWI

  11.520.533,00 €

  20% (27/133)

   25%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport EWI

  bespreking

  OV

  akte genomen

  117.424.152,00 €

  10% (111/1134)

  def NIEUW!

  10%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport OV

  bespreking

  WVG

  17.835.004,00 €

  20%

  20%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport WVG

  bespreking

  CJSM

  17.996.063,07 €

  28% (19/68)

   23%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport CJSM

  bespreking

  WSE

  25.490.591,00 €

   

  20%

  2010 2011

  evaluatie 2012

  eindrapport WSE

  bespreking

  LV


   12.732.740,00 €

   

   20%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport LV

  bespreking

  LNE

  412.566,60 €

  4% (14/373)

   11,7%

  2010 2011

  evaluatie 2012

  eindrapport LNE

  bespreking

  MOW

  822.434,04 €

  7,2% (9/125)

  def

   5%

  evaluatie 2012

  eindrapport MOW

  bespreking

  RWO

  21.496.583,00 €

  26% (66/254)

   10%

  2011

  evaluatie 2012

  eindrapport RWO

  bespreking

  Naar boven