chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht beheers-, samenwerkings- en managementovereenkomsten 2011-2015

  Overzicht BO's, SO's en MO's - 2de generatie

  Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR)

  Bestuurszaken (BZ)

  Financiën en Begroting (FB)

  internationaal Vlaanderen (iV)

  Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

  Onderwijs en Vorming (OV)

  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)

  Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)

  Werk en Sociale Economie (WSE)

  Landbouw en Visserij (LV)

  Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

  Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

  Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)

   * samenwerkingsovereenkomst van januari 2008 wordt stilzwijgend verlengd tot na de vijfjaarlijkse doorlichting van de Herculusstichting (in 2012)

  ** beheersovereenkomst zit vervat in de managementovereenkomst departement WVG

  *** beheersovereenkomst zit vervat in beheersovereenkomst Z&G

  **** beheersovereenkomst zit vervat in beheersovereenkomst JWZ

  ***** het agentschap kreeg op 10 juni 2011 als roepnaam ‘Agentschap Onroerend Erfgoed’

  ****** beheersovereenkomst zit vervat in de managementovereenkomst 'departement FB’

  Wie informatie m.b.t. de eigen organisatie wenst aan te vullen of te corrigeren wordt verzocht zich hiervoor per mail te richten tot het bovenstaand e-mailadres.