chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht machtigingen

  Machtigingen 2015
  • Beraadslaging VTC nr. 25/2015 (externe link)van 17 juni 2015 mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van personen die als werkzoekende een erkende opleiding volgen in een CVO of CBE, van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de VDAB, in het kader van de arbeidsbemiddelingsopdrachten op het vlak van competentieversterking
  • Beraadslaging VTC nr. 24/2015 (externe link)van 17 juni 2015 mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Departement Landbouw en Visserij voor het beheer van het Landbouwmonitoringsnetwerk.
  • Beraadslaging VTC nr. 23/2015 (externe link)van 17 juni 2015 mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Departement Landbouw en Visserij voor het opmaken van de bedrijfstypologie, het uitvoeren van studies, het opstellen van het Landbouwrapport en het uitvoeren van landbouwimpactstudies.
  • Beraadslaging VTC nr. 22/2015 (externe link)van 17 juni 2015 mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.
  • Beraadslaging VTC nr. 21/2015 (externe link)van 17 juni 2015 aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van studenten door de instellingen van het hoger onderwijs, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en door de afdelingen Studietoelagen en Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) in het kader van de databank Hoger Onderwijs (DHO 2.0).
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel D(externe link) van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) en aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) in het kader van het uniek loket energie.
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel C(externe link) van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) en door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de werkmaatschappijen van de netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba.
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel B(externe link) van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigden door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG).
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel A(externe link) van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.
  • Beraadslaging VTC nr. 19/2015(externe link) van 20 mei 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie.
  • Beraadslaging VTC nr. 18/2015(externe link) van 20 mei 2015, wijziging van beraadslaging VTC nr. 28/2013(externe link) van 13 november 2013, betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en voor de uitvoering van het project ‘CONTROL’.
  • Beraadslaging VTC nr. 17/2015(externe link) van 22 april 2015 betreffende mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan het departement Onderwijs en Vorming (departement O&V) voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar omtrent de studiekeuze en leerloopbanen in het deeltijds kunstonderwijs i.k.v. de voorbereidingen omtrent een nieuw decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
  • Beraadslaging VTC nr. 16/2015(externe link) van 20 mei 2015 betreffende mededeling van persoonsgegevens van burgers uit het lokaal contactenbestand van de stad Gent (GLoC) aan het OCMW Gent.
  • Beraadslaging VTC nr. 15/2015(externe link) van 25 maart 2015 betreffende aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse machtigingen die verleend werden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de acht erkende onthaalbureau’s aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent en het gemeentelijke EVA Integratie en Inburgering Antwerpen.
  • Beraadslaging VTC nr. 14/2015(externe link) van 25 maart 2015 betreffende mededeling van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot verslaggever en van de permanente vorming door de erkende opleidings- en vormingscentra aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-verslaggevers
   en het verlenen van toegang tot de Energieprestatiedatabank aan verslaggevers.
  • Beraadslaging VTC nr. 13/2015(externe link) van 25 maart 2015 betreffende mededeling van persoonsgegevens m.b.t. aangifte nalatenschappen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in het kader van het onderzoek naar recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen.
  • Beraadslaging VTC nr. 12/2015(externe link) van 25 maart 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaten voor een school- en studietoelage, hun onderhoudsverstrekker of hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan (AHOVOS) en omgekeerd in het kader van de toekenning van en de controle op de voorwaarden van de toekenning van school- en studietoelagen.
  • Beraadslaging VTC nr. 11/2015(externe link) van 25 maart 2015 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten tewerkgesteld in het basisen secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse in het kader van een onderzoek naar de nood aan onderwijzend personeel in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
  • Beraadslaging VTC nr. 10/2015(externe link) van 18 februari 2015 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof.
  • Beraadslaging VTC nr. 09/2015(externe link) van 18 februari 2015 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten sociale huurders door een Sociale Huisvestigingsmaatschappij (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Intercommunale Leiedal in het kader van beleidsvoering en –voorbereiding van het lokaal woonbeleid.
  • Beraadslaging VTC nr. 08/2015(externe link) van 25 maart 2015 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders en hun partner door sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) aan sociale verhuurkantoren (SVK), via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in het kader van het toekennen van een huursubsidie.
  • Beraadslaging VTC nr. 07/2015(externe link) van 21 januari 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (DLV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).
  • Beraadslaging VTC nr. 06/2015(externe link) van 21 januari 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap Facilitair Bedrijf aan het departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en het agentschap Facilitair Bedrijf in het kader van respectievelijk het Vlaamse telefoonboek (TGV) en het identificatie- en autorisatiebeheer/gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (WebIDM), het inventarisatiebeheer (CMDB2) en het beheer van facilities (FMIS).
  • Beraadslaging VTC nr. 05/2015(externe link) van 21 januari 2015 betreffende mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het kader van de financiering van de ophaling en de verwerking van krengen van landbouwhuisdieren.
  • Beraadslaging VTC nr. 04/2015(externe link) van 21 januari 2015 betreffende mededeling van gecodeerde persoonsgegevens omtrent de loopbanen van leerkrachten van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs (AHOVOS) aan het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar loopbanen van leerkrachten: determinanten van instroom, loopbaanduur en uitstroom.
  • Beraadslaging VTC nr. 02/2015(externe link) van 21 januari 2015 betreffende mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het departement Onderwijs en Vorming voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de selectie en opdrachttoewijzing van leerkrachten.
  • Beraadslaging VTC nr. 01/2015(externe link) van 21 januari 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige anderstalige nieuwkomers van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de erkende onthaalbureau’s en omgekeerd met het oog op de toeleiding naar het onderwijs en het aanbieden van een passende opleiding.

   

  Machtigingen 2014
  • Beraadslaging VTC nr 49/2014(externe link) van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012, mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies in het kader van de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen en in het kader van het provinciaal landbouwbeleid.
  • Beraadslaging VTC nr 48/2014(externe link) van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012, betreffende mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen.
  • Beraadslaging VTC nr 47/2014(externe link) van 10 december 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 26/2012 van 7 november 2012, betreffende mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en door Syntra Vlaanderen aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.
  • Beraadslaging VTC nr 46/2014(externe link) van 10 december 2014 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van mestverwerkers en mestbewerkers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Vlaams Centrum voor Mestverwerking vzw (VCM), Biogas-E vzw en Vlaco vzw in het kader van het uitvoeren van een jaarlijkse enquête.
  • Beraadslaging VTC nr. 45/2014(externe link) van 10 december 2014 betreffende mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van voorzieningen en van de meerderjarige personen en minderjarige kinderen van zelfstandige onthaalouders, door Kind en Gezin aan het Vlaams Agentschap Zorginspectie in het kader van het uitvoeren van inspectietaken.
  • Beraadslaging VTC nr. 44/2014(externe link) van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014, betreffende machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.
  • Beraadslaging VTC nr. 43/2014(externe link) van 19 november 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 32/2013 van 11 september 2013, betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014 betreffende de verlenging van de looptijd van de machtiging.
  • Beraadslaging VTC nr. 42/2014(externe link) van 19 november 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013, betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren, gewijzigd bij de beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014 betreffende de verlenging van de looptijd van de machtiging.
  • Beraadslaging VTC nr. 41/2014(externe link) van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van lerenden en van onderwijspersoneel door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Departement Onderwijs en Vorming (O&V) aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor het beantwoorden van beleidsvragen.
  • Beraadslaging VTC nr. 40/2014(externe link) van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de OCMWcliënt uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) van het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de OCMW in het kader van het sociaal onderzoek en het traject van activering.
  • Beraadslaging VTC nr. 39/2014(externe link) van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers, be/verwerkers van mest en erkende mestvoerders door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in het kader van controle op grensoverschrijdende mesttransporten.
  • Beraadslaging VTC nr. 38/2014(externe link) van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, schorsing van het gemeentelijk RUP en in het kader het provinciaal landbouwbeleid.
  • Beraadslaging VTC nr. 37/2014(externe link) van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) in het kader van de invordering van administratieve geldboeten.
  • Beraadslaging VTC nr. 36/2014(externe link) van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan het Rekenhof in het kader van zijn auditopdrachten.
  • Beraadslaging VTC nr. 35/2014(externe link) van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot uitbreiding voor het meedelen van bijkomende diploma’s van EPBverslaggevers van machtiging de nr. 19/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan het Vlaams Energieagentschap.
  • Beraadslaging VTC nr. 34/2014(externe link) van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen en de onderwijsgegevens van leerlingen van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het kader van een evaluatie van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken.
  • Beraadslaging VTC nr. 33/2014(externe link) van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend goed en hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het kader van administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU.
  • Beraadslaging VTC nr. 32/2014(externe link) van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van inventarisatie en rapportering van emissies van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen en voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het kader van de berekening van de impact van een individuele exploitatie op de vermesting en de verzuring van natuurgebieden in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en het informeren van de landbouwers hierover.
  • Beraadslaging VTC nr. 31/2014(externe link) van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basis en secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen en de stad Antwerpen voor het bepalen van contingenten indicatorleerleerlingen, het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de leerlingenpopulatie en het flankerend onderwijsbeleid.
  • Beraadslaging VTC nr. 30/2014(externe link) van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs en hun ouders door het AG Stedelijk onderwijs Antwerpen (AG SO) aan het OCMW Antwerpen en de stad Antwerpen in het kader van de bestrijding van kinderarmoede.
  • Beraadslaging VTC nr. 29/2014(externe link) van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het VWF aan de Onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands in het kader van het opvolgen van de taalbereidheidsvoorwaarde en de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
  • Beraadslaging VTC nr. 28/2014(externe link) van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en cursisten Nederlands als tweede taal die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de OB's en de Huizen van het Nederlands aan het VWF in het kader van het sociale huurstelsel en aan de IVA Inspectie RWO (via het VWF) in het kader van het toezicht op de sociale huurreglementering.
  • Beraadslaging VTC nr. 27/2014(externe link) van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de stad Antwerpen in het kader van noodplanning en analyse bij noodsituaties en in het kader van ruimtelijke planning.
  • Beraadslaging VTC nr. 26/2014(externe link) van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van houders van diploma's en leerbewijzen uit de LED door AKOV aan KSZ voor integratie in DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming en verdere mededeling aan onderzoeksinstellingen en overheden.
  • Beraadslaging VTC nr. 24/2014(externe link) van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland in het kader van studiefinanciering.
  • Beraadslaging VTC nr. 23/2014(externe link) van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (DLV) aan het Bureau Mol Postel met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een flankerend beleid.
  • Beraadslaging VTC nr. 22/2014(externe link) van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) en uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen aan de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het kader van het bepalen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’.
  • Beraadslaging VTC nr. 21/2014(externe link) van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad Antwerpen voor het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de studentenpopulatie.
  • Beraadslaging VTC nr 20/2014(externe link) van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters aan het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van schoolverlaters.
  • Beraadslaging VTC nr 19/2014(externe link) van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Belpork vzw en omgekeerd in het kader van een monitoringprogramma ter optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.
  • Beraadslaging VTC nr 18/2014(externe link) van 9 juli 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 05/2011 van 23 februari 2011, betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 juli 2014 voor het gebruik van gegevens uit de LED door AgODi voor een aantal bijkomende doeleinden.
  • Beraadslaging VTC nr 17/2014(externe link) van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinator.
  • Beraadslaging VTC nr 16/2014(externe link) van 12 juni 2014 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 23/2011 van 20 juli 2011 voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van landbouwimpactstudie (LIS).
  • Beraadslaging VTC nr 15/2014(externe link) van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de gemeente Anzegem voor informatieverstrekking in het kader van afvalverwerking en subsidies, en voor informatieverstrekking bij rampen, voor de opmaak van het gemeentelijk rampenplan en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • Beraadslaging VTC nr 14/2014(externe link) van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr. 44/2014(externe link) van 10 december 2014.
  • Beraadslaging VTC nr 13/2014(externe link) van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (DLV) aan het procesbeheercomité Kleine Nete (PBC Kleine Nete) met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een flankerend beleid.
  • Beraadslaging VTC nr 12/2014(externe link) van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van pleeggezinnen en pleegkinderen en –gasten door het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) voor de toekenning studiefinanciering.
  • Beraadslaging VTC nr 11/2014(externe link) van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot uitbreiding in het kader van het cumulverbod en de wettelijke subrogatie van de machtiging nr. 23/2013 voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  • Beraadslaging VTC nr 10/2014(externe link) van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek.
  • Beraadslaging VTC nr 09/2014(externe link) van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), door de afdeling Wonen van het agentschap Wonen-Vlaanderen en door het Vlaams Woningfonds cvba (VWF) aan de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de datawarehouse Wonen.
  • Beraadslaging VTC nr 08/2014(externe link) van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) met het oog op de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.
  • Beraadslaging VTC nr 07/2014(externe link) van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens opgeslagen in het WIMsysteem (Weigh in Motion) door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voor de controle van de verkeersbelasting en het Eurovignet.
  • Beraadslaging VTC nr 06/2014 (externe link)van 19 februari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van invaliden en personen met een handicap of hun wettelijke vertegenwoordigers door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) centraal bestuur van de btw-administratie en de btw-controlekantoren in het kader van een bijzondere regeling op het vlak van btw.
  • Beraadslaging VTC nr 05/2014(externe link) van 18 februari 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een persoonlijke-assistentiebudget door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) met het oog op de vereenvoudiging van de belastingaangifte.
  • Beraadslaging VTC nr 04/2014(externe link) van 19 februari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kinderen en hun gezinsleden door Kind en Gezin aan de Universiteit Gent voor het verwezenlijken van een onderzoek over de invloed van sociale factoren op de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Beraadslaging VTC nr 03/2014(externe link) van 19 februari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de stad Gent voor het project “Gent in
   3D”.
  • Beraadslaging VTC nr 02/2014(externe link) van 22 januari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokeren Basis aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.
  • Beraadslaging VTC nr 01/2014(externe link) van 22 januari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en van sociale huurders aan wie doorverhuurd wordt, door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van het toekennen van een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing.

   

  Machtigingen 2013
  • Beraadslaging VTC nr 48/2013(externe link) van 11 december 2013 betreffende aanvraag tot verlenging van de machtiging VTC/28/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.
  • Beraadslaging VTC nr 47/2013(externe link) van 11 december 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven en het Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek (CELLO) van de Universiteit Antwerpen voor het verwezenlijken van een onderzoek over de toekomstige pensioenbescherming van autochtonen en diverse generaties migranten in België.
  • Beraadslaging VTC nr 46/2013(externe link) van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het agentschap Natuur en Bos (ANB) in het kader van vergoedingen van wildschade.
  • Beraadslaging VTC nr 45/2013(externe link) van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een analyse van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.
  • Beraadslaging VTC nr 44/2013 (externe link)van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de provincie Limburg voor de opmaak van de landbouw- en plattelandskaart van de provincie Limburg.
  • Beraadslaging VTC nr 43/2013(externe link) van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad Gent voor het opstellen van een omgevingsanalyse.
  • Beraadslaging VTC nr 42/2013(externe link) van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven en -afdelingen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) voor de uitbetaling van het werkondersteuningspakket (WOP).
  • Beraadslaging VTC nr 41/2013(externe link) van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag aanvraag tot wijziging en uitbreiding van de machtiging 05/2013 van 13 februari 2013 voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar auditopdrachten – aanvraag tot wijziging van de benaming IAVA in Audit Vlaanderen en tot uitbreiding van het toepassingsgebied voor de mededeling van persoonsgegevens door de lokale besturen in het kader van haar externe auditopdrachten.
  • Beraadslaging VTC nr 40/2013(externe link) van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor.
  • Beraadslaging VTC nr 39/2013(externe link) van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van tuinbouwers van niet-eetbare tuinbouwproducten vanuit het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen in het promotiefonds ‘niet-eetbare tuinbouwproducten’.
  • Beraadslaging VTC nr 38/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.
  • Beraadslaging VTC nr 37/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot uitbreiding voor wat betreft het taalniveau van de machtiging VTC/15/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de OCMW.
  • Beraadslaging VTC nr 36/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige personen met een handicap door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van de overgang naar integrale jeugdhulp.
  • Beraadslaging VTC nr 35/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA).
  • Beraadslaging VTC nr 34/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische commerciële zeevissers door de dienst Zeevisserij van de afdeling Landbouwen Visserijbeleid (ALVB) van het departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
  • Beraadslaging VTC nr 33/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door een sociaal verhuurkantoor (SVK) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en omgekeerd.
  • Beraadslaging VTC nr 32/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014(externe link).
  • Beraadslaging VTC nr 31/2013(externe link) van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014(externe link).
  • Beraadslaging VTC nr 30/2013(externe link) van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Antwerpen (LOP) in het kader van de opmaak van een omgevingsanalyse voor de scholen binnen het werkingsgebied.
  • Beraadslaging VTC nr 29/2013(externe link) van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.
  • Beraadslaging VTC nr 28/2013(externe link) van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr. 18/2015(externe link) van 20 mei 2015.
  • Beraadslaging VTC nr 27/2013(externe link) van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd in het kader van de behandeling van dossiers inzake het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
  • Beraadslaging VTC nr 26/2013(externe link) van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd.
  • Beraadslaging VTC nr 25/2013(externe link) van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het Gemeenschapsonderwijs (GO!) aan het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en omgekeerd.
  • Beraadslaging VTC nr 24/2013(externe link) van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp tussen het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) als verantwoordelijke voor de ondersteuningscentra jeugdzorg en het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) als verantwoordelijke voor de vertrouwenscentra kindermishandeling.
  • Beraadslaging VTC nr 23/2013(externe link) van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  • Beraadslaging VTC nr 22/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Directie II/3, Sector Directe belastingen in het kader van het onderzoek naar en de controle van de fiscale toestand van de belastingplichtigen in het kader van steun aan de landbouwsector.
  • Beraadslaging VTC nr 21/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van de biologische landbouw.
  • Beraadslaging VTC nr 20/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende Verlenging van de machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Landbouw en Visserij.
  • Beraadslaging VTC nr 19/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende verlenging van de machtiging VTC nr. 13/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
  • Beraadslaging VTC nr 18/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende verlenging van de machtiging VTC nr. 34/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Inspectie RWO.
  • Beraadslaging VTC nr 17/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en centra voor basiseducatie (CBE).
  • Beraadslaging VTC nr 16/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een doctoraatsdiploma door het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de POD Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een onderzoek naar Research & Development potentieel op het vlak van HR.
  • Beraadslaging VTC nr 15/2013(externe link) van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie in het kader van statistisch onderzoek naar de steun voor plattelandsontwikkeling.
  • Beraadslaging VTC nr 14/2013(externe link) van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de verwerking van de toepassing INSISTO en de toepassing DOMINO OCJ en voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden aan het agentschap Jongerenwelzijn en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  • Beraadslaging VTC nr 13/2013(externe link) van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur.
  • Beraadslaging VTC nr 12/2013(externe link) van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers en ambtenaren door respectievelijk het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en het Departement Landbouw en Visserij (DLV) aan de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) voor het verspreiden van een magazine.
  • Beraadslaging VTC nr. 11/2013(externe link) van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot wijziging van de machtigingen VTC nr. 03/2012, nr. 12/2012 en nr. 23/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de scholen van het basis- en secundair onderwijs met betrekking tot de voorwaarden van informatieveiligheid in de scholen.
  • Beraadslaging VTC nr. 10/2013(externe link) van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de leden van de zorgkassen met betrekking tot de BEL-score door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen in het kader van de automatische rechtentoekenning in de zorgverzekering.
  • Beraadslaging VTC nr. 09/2013(externe link) van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van opleidingskrediet door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (het VSAWSE) aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) voor het uitvoeren van het VIONA-onderzoek naar de toepassing van het opleidingskrediet.
  • Beraadslaging VTC nr. 08/2013(externe link) van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011 voor het mededelen van persoonsgegevens van het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) door een uitbreiding met drie variabelen.
  • Beraadslaging VTC nr. 07/2013(externe link) van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A door HUB-EHSAL vzw aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaatenergiedeskundigen.
  • Beraadslaging VTC nr. 06/2013(externe link) van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de stad Gent - brandweer.
  • Beraadslaging VTC nr. 05/2013(externe link) van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar auditopdrachten.
  • Beraadslaging VTC nr. 04/2013(externe link) van 16 januari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A en C door de hogeschool Thomas More Kempen vzw aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
  • Beraadslaging VTC nr. 03/2013(externe link) van 16 januari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A en C door Katholieke Hogeschool (KaHo) Sint-Lieven aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
  • Beraadslaging VTC nr. 02/2013(externe link) van 16 januari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A en C door SYNTRA opleidingscentra aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
  • Beraadslaging VTC nr. 01/2013(externe link) van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de scholen van het basis- en secundair onderwijs.

   

  Machtigingen 2012
  • Beraadslaging VTC nr. 32/2012(externe link) van 5 december 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van de marktdeelnemers van de biologische landbouw op het internet door het Departement voor Landbouw en Visserij (DLV).
  • Beraadslaging VTC nr. 31/2012(externe link) van 5 december 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr 48/2014(externe link) van 10 december 2014.
  • Beraadslaging VTC nr. 30/2012(externe link) van 5 december 2012 betreffende aanvragen tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr 49/2014(externe link) van 10 december 2014.
  • Beraadslaging VTC nr. 29/2012(externe link) van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) in opdracht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
  • Beraadslaging VTC nr. 28/2012(externe link) van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.
  • Beraadslaging VTC nr. 27/2012(externe link) van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging VTC/02/2012 voor het mededelen van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB) door een uitbreiding van de groep land- en tuinbouwers van wie de gegevens worden uitgewisseld en door uitbreiding van de bestemmelingen van de gegevens.
  • Beraadslaging VTC nr. 26/2012(externe link) van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr 47/2014(externe link) van 10 december 2014.
  • Beraadslaging VTC nr. 25/2012(externe link) van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van werkzoekenden en medewerkers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) door de VDAB aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN).
  • Beraadslaging VTC nr. 24/2012(externe link) van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens werkzoekende zijn en van contactpersonen bij de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) door de OB’s en de HvN aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
  • Beraadslaging VTC nr. 23/2012(externe link) van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van het inschrijvingsrecht.
  • Beraadslaging VTC nr. 22/2012(externe link) van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot wijziging van de machtiging VTC 04/2011 van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) met betrekking tot de bewaartermijn van de gegevens van de diplomahouders.
  • Beraadslaging VTC nr. 21/2012(externe link) van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de sociale verhuurders aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN).
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2012(externe link) van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) aan de sociale verhuurders en Inspectie RWO.
  • Beraadslaging VTC nr. 19/2012(externe link) van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan het Vlaams Energieagentschap met betrekking tot de diplomagegevens van EPB-verslaggevers.
  • Beraadslaging VTC nr. 18/2012(externe link) van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van financiële ondersteuning voor het houden van lokale variëteiten van hoogstamboomgaarden.
  • Beraadslaging VTC nr. 17/2012(externe link) van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van zuivelbedrijven door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
  • Beraadslaging VTC nr. 16/2012(externe link) van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door het Departement Onderwijs en Vorming aan de Universiteit Antwerpen in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de organisatie van het vaccinatiebeleid op de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie in Vlaanderen.
  • Beraadslaging VTC nr. 15/2012(externe link) van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de OCMW.
  • Beraadslaging VTC nr. 14/2012(externe link) van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de onthaalbureau’s door de erkende onthaalbureau’s aan de OCMW.
  • Beraadslaging VTC nr. 13/2012(externe link) van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van De Scheepvaart nv.
  • Beraadslaging VTC nr. 12/2012(externe link) van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs door de scholen van het basis- en secundair onderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van het Actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag en de controle op de leerplicht.
  • Beraadslaging VTC nr. 11/2012(externe link) van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat)cursisten Nederlands als tweede taal door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de Huizen van het Nederlands en in naam van de erkende onthaalbureaus.
  • Beraadslaging VTC nr. 10/2012(externe link) van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat)cursisten NT2 door de Huizen van het Nederlands aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
  • Beraadslaging VTC nr. 09/2012(externe link) van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van de persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
  • Beraadslaging VTC nr. 08/2012(externe link) van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens over de aangeslotenen op het waterleidingsnet van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) aan de gemeente Asse
  • Beraadslaging VTC nr. 07/2012(externe link) van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
  • Beraadslaging VTC nr. 06/2012(externe link) van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van de processen-verbaal van de Afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie aan de Cel Administratieve Geldboeten van het Departement Werk en Sociale Economie
  • Beraadslaging VTC nr. 05/2012(externe link) van 11 april 2012 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van werknemers, werkgevers en inspecteurs door de afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie van het departement Werk en Sociale Economie (Inspectie WSE) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) in het kader van de administratieve verwerking van aanvragen inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.
  • Beraadslaging VTC nr. 04/2012(externe link) van 14 maart 2012 betreffende aanvraag tot verlenging van de machtiging 03/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden
  • Beraadslaging VTC nr. 03/2012(externe link) van 14 maart 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van potentiële leerlingen en leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van dubbele inschrijvingen.
  • Beraadslaging VTC nr. 02/2012(externe link) van 11 januari 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).
  • Beraadslaging VTC nr. 01/2012(externe link) van 11 januari 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten door de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS), afdeling Volwassenenonderwijs.

   

  Machtigingen 2011
  • Beraadslaging VTC nr. 37/2011(externe link) van 14 december 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan het agentschap Wonen Vlaanderen en omgekeerd.
  • Beraadslaging VTC nr. 36/2011(externe link) van 16 november 2011 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 33/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning, cel Fotogrammetrie-Topografie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Beraadslaging VTC nr. 35/2011(externe link) van 16 november 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Departement Landbouw en Visserij om identificatiegegevens van landbouwers te verkrijgen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij in het kader van een gebruikersonderzoek naar communicatiekanalen
  • Beraadslaging VTC nr. 34/2011(externe link) van 16 november 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Inspectie RWO
  • Beraadslaging VTC nr. 33/2011(externe link) van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
  • Beraadslaging VTC nr. 32/2011(externe link) van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Aquafin nv.
  • Beraadslaging VTC nr. 31/2011(externe link) van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Eandis cvba.
  • Beraadslaging VTC nr. 30/2011(externe link) van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 10/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA) naar externe opdrachtnemers.
  • Beraadslaging VTC nr. 29/2011(externe link) van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening.
  • Beraadslaging VTC nr. 28/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
  • Beraadslaging VTC nr. 27/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.
  • Beraadslaging VTC nr. 26/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO).
  • Beraadslaging VTC nr. 25/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 2011 voor nationale doeleinden.
  • Beraadslaging VTC nr. 24/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 2011 voor Eurostat.
  • Beraadslaging VTC nr. 23/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Departement Landbouw en Visserij.
  • Beraadslaging VTC nr. 22/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Ecologisch Toezicht, afdeling Rapportering Water en afdeling Lucht, Milieu en Communicatie.
  • Beraadslaging VTC nr. 21/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn (De Lijn).
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
  • Beraadslaging VTC nr. 18/2011(externe link) van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid.
  • Beraadslaging VTC nr. 17/2011(externe link) van 22 juni 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Infrax cvba.
  • Beraadslaging VTC nr. 16/2011(externe link) van 22 juni 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
  • Beraadslaging VTC nr. 15/2011(externe link) van 22 juni 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het ter beschikking van de mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het AGIV zelf en de steden en gemeenten en de deelnemers aan GDI-Vlaanderen voor een aantal taken in het kader van de uitvoering van het CRABdecreet.
  • Beraadslaging VTC nr. 14/2011(externe link) van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW).
  • Beraadslaging VTC nr. 13/2011(externe link) van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
  • Beraadslaging VTC nr. 12/2011(externe link) van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
  • Beraadslaging VTC nr. 11/2011(externe link) van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
  • Beraadslaging VTC nr. 10/2011(externe link) van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA).
  • Beraadslaging VTC nr. 09/2011(externe link) van 20 april 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de het Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Beraadslaging VTC nr. 08/2011(externe link) van 20 april 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen.
  • Beraadslaging VTC nr. 07/2011(externe link) van 16 maart 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de mededeling van woninggegevens aan de stad Gent.
  • Beraadslaging VTC nr. 06/2011(externe link) van 16 maart 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar aanleiding van onteigeningen in het kader van het project groenpool Parkbos Gent.
  • Beraadslaging VTC nr. 05/2011(externe link) van 23 februari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 juli 2014 voor het gebruik van gegevens uit de LED door AgODi voor een aantal bijkomende doeleinden.
  • Beraadslaging VTC nr. 04/2011(externe link) van 23 februari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).
  • Beraadslaging VTC nr. 03/2011(externe link) van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden.
  • Beraadslaging VTC nr. 02/2011(externe link) van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Wonen Vlaanderen.
  • Beraadslaging VTC nr. 01/2011(externe link) van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de gerechtigde deelnemers van GDI-Vlaanderen (Geografische Data Infrastructuur Vlaanderen) in het kader van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand.

   

  Machtigingen 2010
  • Beraadslaging VTC nr 05/2010(externe link) van 22 december 2010 betreffende machtigingsaanvraag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
  • Beraadslaging VTC nr 04/2010(externe link) van 17 november 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de gemeente Nazareth tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar aanleiding van een belastingheffing.
  • Beraadslaging VTC nr 03/2010(externe link) van 17 november 2010 betreffende machtigingsaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij.
  • Beraadslaging VTC nr 02/2010(externe link) van 6 oktober 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de VREG voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en van de netbeheerders (Eandis en Infrax).
  • Beraadslaging VTC nr 01/2010(externe link) van 17 februari 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens, afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.