Overzicht van intresten

Verwijlintresten

Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties.
Om te bepalen welk percentage aan verwijlintresten je moet toepassen, moet je nagaan of:

  1. de opdracht in kwestie gesloten is vanaf 16 maart 2013
  2. de opdracht in kwestie gegund is vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013
  3. de opdracht in kwestie gegund is vóór 8 augustus 2002 (en aangekondigd is vanaf 1 januari 1981)

De percentages van toepassing op oudere opdrachten, kunnen door entiteiten van de Vlaamse overheid worden opgevraagd bij de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten.

Overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013

Voor de overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 worden de verwijlintresten geregeld in artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken.

Volgende intrestvoeten zijn van toepassing:

  jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec
2013  -  - 9 9 9 9 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
2014 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
2015 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
2016 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8 8 8 8 8

8

2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 8

Naast verwijlintresten heeft de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor invorderingskosten. Hij kan ook aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.

Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013

De meeste overheidsopdrachten zijn wat betreft de verwijlintresten onderworpen aan artikel 15, §4 van de AAV zoals gewijzigd in december 2002. Wanneer de opdrachten niet aan de AAV zijn onderworpen, dan geldt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet en de AAV hanteren echter dezelfde definitie voor de nalatigheidsintresten, waardoor de onderstaande percentages sowieso van toepassing zijn. De intrestvoet wordt per semester vastgelegd.

  jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec
2002 - - - - - - 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
2003 10 10 10 10 10 10 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
2004 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
2005 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
2006 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 10 10 10 10 10 10
2007 11 11 11 11 11 11 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
2008 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
2009 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8 8 8 8 8 8
2010 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2011 8 8 8 8 8 8 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
2012 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2013 8 8 8 8 8 8 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
2014 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
2015 7,50 7,50

7,50 &

8,50 (*)

8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
8,50 8,50 8,50
2016 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8 8 8 8 8 8
2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

* 7,50 % van 1/01/2015 t.e.m. 15/03/2015  -  8,50 % van 16/03/2015 t.e.m. 30/06/2015


Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 en aangekondigd vanaf 1 januari 1981

  jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec
intresten voor de periode 1981-1989
1981 13 13 13 14 18 17 16 16 16 16 16 16
1982 18 16 16 14,50 16 16 16 16 15 14,50 14,50 13,50
1983 13,50 13,50 13,50 16 12 11,50 11,50 11 11 11 11 11
1984 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1985 13 13 13 13 13 11 10,75 11 11,50 11 10,50 10
1986 10 11,25 11,25 11,25 10 9,75 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25
1987 9,25 9,75 9,75 9,25 9,25 9,25 9 8,75 8,50 8,50 8,50 8,50
1988 8,25 8,25 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8,25 8,50 8,75 8,75 8,50
1989 9 9,50 9,50 9,50 9,50 10 10 10,50 10,50 10,50 11,75 11,75
  jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec

intresten voor de periode 1990-1999

1990 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 12
1991 12 12 10,60 10,70 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
1992 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 10,75 10,75 10,50
1993 10,25 10 9,75 9,75 10 9 8,75 8,50 13 13,75 13,75 12
1994 11,50 11,25 10,50 11,50 10 9 9 9 9 9 9 9
1995 9 9 9 10 9 9 8,75 8,75 8,75 8 8 8
1996 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
1997 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1998 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1999 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5,50
  jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec

intresten voor de periode 2000-2009

2000 5,50 5,50 5,75 6 6,25 6,25 6,75 6,75 6,75 7 7,25 7,25
2001 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7 7 7 6,75 6,25 6,25 5,75
2002 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
2003 5,25 5,25 5,25 5 5 5 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
2004 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
2005 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,5 4,50 4,50 4,50
2006 4,75 4,75 4,75 5 5 5 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 5,75
2007 6 6 6 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
2008 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 5,75 5,25
2009 4,50 4,50 4,50 4 3,75 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
  jan feb maa apr mei juni juli aug sep okt nov dec

intresten voor de periode vanaf 2010 tot heden

2010 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
2011 3,25 3,25 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50 3,75 3,75 3,75  3,75  3,50 
2012 3,25  3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25   3  3  3  3  3
2013 3 3 3 3 3 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,25
2014 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80
2015 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
2016 1,80 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
2017 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

De laatst vermelde rentevoet is eveneens van toepassing op de berekening van de verwijlintresten voor de volgende maanden. De tabel wordt immers slechts aangepast indien een nieuwe rentevoet wordt meegedeeld.


Wettelijke intresten

Van ... tot ... Rentevoet
... -   30/06/1970  4,50
1/07/1970 - 31/10/1974  6,50
1/11/1974 - 31/07/1981  8
1/08/1981 - 31/07/1985  12
1/08/1985 - 31/07/1986  10
1/08/1986 - 31/08/1996  8
1/09/1996 - 31/12/2006  7
1/01/2007 - 31/12/2007  6
1/01/2008 - 31/12/2008  7
1/01/2009 - 31/12/2009  5,50
1/01/2010 - 31/12/2010  3,25
1/01/2011 - 31/12/2011  3,75
1/01/2012 - 31/12/2012  4,25
1/01/2013 - 31/12/2013 2,75
1/01/2014 - 31/12/2014 2,75
1/01/2015 - 31/12/2015 2,50
1/01/2016 - 31/12/2016 2,25
1/01/2017 - 31/12/2017 2