chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzichtstabel

   

  STATUTAIR

  CONTRACTUEEL

  OVERKOEPELEND

  Administratieve toestand

  Loopbaanonderbreking met uitkeringen --> dienstactiviteit.

  Loopbaanonderbreking zonder uitkeringen -->

  • non-activiteit;
  • uitzondering: dienstactiviteit als onderbrekingsuitkeringen verloren gingen door cumulatie met een overlevingspensioen of gedurende meer dan twaalf maanden met inkomsten uit een zelfstandige activiteit.

  Loopbaanonderbreking met uitkeringen --> dienstactiviteit.

  Loopbaanonderbreking zonder uitkeringen -->

  • non-activiteit;
  • uitzondering: dienstactiviteit als onderbrekingsuitkeringen verloren gingen door cumulatie met een overlevingspensioen of gedurende meer dan twaalf maanden met inkomsten uit een zelfstandige activiteit.

  Invloed op loopbaan

  Deeltijdse loopbaanonderbreking --> opbouw administratieve en geldelijke anciënniteiten aan normale snelheid.

  Voltijdse loopbaanonderbreking --> opbouw administratieve en geldelijke anciënniteit aan normale snelheid, met uitzondering van schaalanciënniteit die niet wordt opgebouwd.

  Voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking --> opbouw geldelijke anciënniteit aan normale snelheid.

  naar boven

   

  STATUTAIR

  CONTRACTUEEL

  LOOPBAANONDERBREKING ALGEMEEN STELSEL

  Maximumduur [1]

  Voltijdse loopbaanonderbreking --> 60 maanden

  Deeltijdse loopbaanonderbreking --> 60 maanden

  Voltijdse loopbaanonderbreking --> 60 maanden

  Deeltijdse loopbaanonderbreking --> 60 maanden

  Opname vormen

  Voltijds, 1/2, 1/4 of 1/5

  Voltijdse tewerkstelling --> voltijds, 1/2, 1/4 of 1/5(1)

  Tewerkstelling van minstens 75%, maar geen 100% --> voltijds en vermindering tot 50%

  Tewerkstelling met minder dan 75% --> voltijdse loopbaanonderbreking

  Minimum – maximum

  Opname met periodes van minimaal drie maanden, maximaal twaalf maanden.

  Opname met periodes van minimaal drie maanden, maximaal twaalf maanden.

  Recht of gunst

  Ambtenaren jonger dan 50 jaar:

  • recht: voltijds en 1/2;
  • gunst: 1/4 en 1/5.

  Ambtenaren van minstens 50 jaar:

  • recht: voltijds, 1/2, 1/4 en 1/5

  Contractuelen ongeachte de leeftijd: voltijds, 1/2, 1/4 en 1/5 altijd een gunst

  Voorgaande periodes van loopbaanonderbreking

  Voltijdse, respectievelijk deeltijdse loopbaanonderbrekingen in om het even welke hoedanigheid bij dezelfde of een andere werkgever worden in mindering gebracht op de maximumduur van voltijdse respectievelijk deeltijdse loopbaanonderbreking DVO.

  Vermindering van de maximumperiode bij de DVO met de duur van de loopbaanonderbrekingen bij andere werkgevers (feitelijke regeling, maar niet als dusdanig in reglementering opgenomen).

  Raad van beroep

  Beroep mogelijk tegen de weigering van een loopbaanonderbreking die een gunst is.

  Geen beroepsmogelijkheid.

  Personeelsleden op proef

  Ambtenaren op proef uitgesloten van de voltijdse loopbaanonderbreking algemeen stelsel

  Geen formele uitsluiting.(2)

  naar boven

   

  STATUTAIR

  CONTRACTUEEL

  DEELTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING TOT AAN DE PENSIOENLEEFTIJD

  Wie [2]

  Ambtenaren op proef en vastbenoemde ambtenaren van 55 jaar of ouder(5)

  Contractuele personeelsleden(3) van 55 jaar of ouder(5)

  Recht of gunst

  Recht

  Gunst

  Opnamevormen

  1/2, 1/4 of 1/5

  Voltijdse tewerkstelling --> 1/2, 1/4 of 1/5

  Tewerkstelling van minstens 75%, maar geen 100% --> vermindering tot 50%

  Impact op maximum duur algemeen stelsel

  De totale duur van de voltijdse en/of deeltijdse loopbaanonderbreking voor de aanvang van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd heeft geen belang.

  De totale duur van de voltijdse en/of deeltijdse loopbaanonderbreking voor de aanvang van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd heeft geen belang.

  Afwisseling met werkhervatting

  Mogelijk om periodes van deeltijdse loopbaanonderbreking af te wisselen met werkhervatting met behoud van de verhoogde uitkering.

  Bij stopzetting van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd kan na de werkhervatting nog hoogstens gedeeltelijke loopbaanonderbreking gedurende 60 maanden worden genomen + tegen gewone onderbrekingsuitkering (i.p.v. verhoogde onderbrekingsuitkeringen).

  naar boven

   

  STATUTAIR

  CONTRACTUEEL

  PALLIATIEF VERLOF

  Recht of gunst

  Recht voor ambtenaren op proef en vastbenoemde ambtenaren.

  Recht zowel tijdens als na de proeftijd.

  Opnamevormen

  Voltijds of 1/2

  Voltijdse tewerkstelling --> voltijds, of vermindering tot 50 of vermindering tot 80% prestaties van een normale arbeidsduur

  Tewerkstelling van minstens 75%, maar geen 100% --> voltijdse of vermindering tot 50%

  Tewerkstelling van minder dan 75% --> voltijds(4)

  Maximumduur

  Één maand per patiënt.

  Één maand per patiënt.

  Verlenging

  Mogelijkheid om de loopbaanonderbreking met één maand te verlengen.

  Mogelijkheid om de loopbaanonderbreking met één maand te verlengen.

  Wijziging van opnamevorm

  Mogelijkheid om bij de verlenging van opnamevorm te veranderen.

  Mogelijkheid om bij de verlenging van opnamevorm te veranderen.

  Impact op maximum duur algemeen stelsel

  Periodes van palliatief verlof worden niet in mindering gebracht op de 60 maanden voltijdse en de 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking algemeen stelsel.

  Periodes van palliatief verlof worden niet in mindering gebracht op de maximumduur 60 maanden voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking algemeen stelsel.

  naar boven

   

  STATUTAIR

  CONTRACTUEEL

  MEDISCH BIJSTANDSVERLOF

  Recht of gunst

  Recht voor ambtenaren op proef en vastbenoemde ambtenaren.

  Recht zowel tijdens als na de proeftijd.

  Opnamevormen

   

  Voltijds of 1/2

   

  Voltijdse tewerkstelling --> recht op voltijdse en 1/2 loopbaanonderbreking

  Tewerkstelling van minstens 75%, maar geen 100% --> recht op voltijdse en 1/2 loopbaanonderbreking

  Tewerkstelling met minder dan 75% --> recht op voltijdse loopbaanonderbreking

  Maximumduur

  Voltijdse loopbaanonderbreking --> 12 maanden per patiënt

  1/2 loopbaanonderbreking --> 24 maanden per patiënt

  Voltijdse loopbaanonderbreking --> 12 maanden per patiënt

  1/2 loopbaanonderbreking --> 24 maanden per patiënt

  Verdubbeling maximumduur

  Uitsluitend en effectief samenwonen met één kind en opname van bijstandsverlof voor de verzorging van een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar:
  - voltijdse loopbaanonderbreking --> 24 maanden;
  - 1/2 loopbaanonderbreking --> 48 maanden.

  Uitsluitend en effectief samenwonen met één kind en opname van bijstandsverlof voor verzorging van een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar:
  - voltijdse loopbaanonderbreking --> 24 maanden;
  - 1/2 loopbaanonderbreking --> 48 maanden.

  Duur per aanvraag

  Opname met periodes van minimaal één maand en maximaal drie maanden.
  Als het medisch bijstandsverlof wordt gebruikt tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind, mag het verlof worden opgenomen met één week, eventueel verlengbaar met één week.

  Opname met periodes van minimaal één maand en maximaal drie maanden.
  Als het medisch bijstandsverlof wordt gebruikt tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind, mag het verlof worden opgenomen met één week, eventueel verlengbaar met één week.

  Opsplitsingsmogelijkheid

  Periodes van medisch bijstandsverlof moeten niet aaneensluitend worden genomen.

  Periodes van medisch bijstandsverlof moeten niet aaneensluitend worden genomen.

  Wijziging van opnamevorm

  Mogelijkheid om na afloop van iedere genomen periode van opnamevorm te veranderen (één maand voltijds = twee maanden 1/2).

  Mogelijkheid om tijdens een lopend bijstandsverlof van opnamevorm te veranderen op voorwaarde dat een nieuwe aanvraag wordt ingediend en dat elke gekozen opnamevorm gedurende één, twee of drie maanden wordt gerespecteerd.

  Mogelijkheid om na afloop van iedere genomen periode van opnamevorm te veranderen (één maand voltijds = twee maanden 1/2).

  Mogelijkheid om tijdens een lopend bijstandsverlof van opnamevorm te veranderen op voorwaarde dat een nieuwe aanvraag wordt ingediend en dat elke gekozen opnamevorm gedurende één, twee of drie maanden wordt gerespecteerd.

  Impact op maximum duur algemeen stelsel

  Periodes van medisch bijstandsverlof worden niet in mindering gebracht op de 60 maanden voltijdse en de 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking algemeen stelsel.

  Periodes van medisch bijstandsverlof worden niet in mindering gebracht op de maximumduur 60 maanden voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking algemeen stelsel.

  naar boven

   

  STATUTAIR

  CONTRACTUEEL

  OUDERSCHAPSVERLOF

  Recht of gunst

  Recht voor ambtenaren op proef en vastbenoemde ambtenaren

  Recht zowel tijdens als na de proeftijd

  Opnamevormen

  Voltijds, 1/2 of 1/5

   

  Voltijdse tewerkstelling --> recht op voltijdse, 1/2 of 1/5 loopbaanonderbreking

  Tewerkstelling van minstens 75%, maar geen 100% --> recht op voltijdse of 1/2 loopbaanonderbreking

  Tewerkstelling met minder dan 75% --> recht op voltijdse loopbaanonderbreking

  Maximumduur [3]

  Voltijdse loopbaanonderbreking: vier maanden

  1/2 loopbaanonderbreking: acht maanden

  1/5 loopbaanonderbreking: twintig maanden

  Voltijdse loopbaanonderbreking: vier maanden

  1/2 loopbaanonderbreking: acht maanden

  1/5 loopbaanonderbreking: twintig maanden

  Duur per aanvraag

  Voltijdse loopbaanonderbreking --> opname met periodes van één maand of een veelvoud daarvan.

  1/2 loopbaanonderbreking --> opname met periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan.

  1/5 loopbaanonderbreking --> opname met periodes 5 maanden of een veelvoud daarvan.

  Voltijdse loopbaanonderbreking --> opname met periodes van één maand of een veelvoud daarvan.

  1/2 loopbaanonderbreking --> opname met periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan.

  1/5 loopbaanonderbreking --> opname met periodes 5 maanden of een veelvoud daarvan.

  Opsplitsingsmogelijkheid

  Periodes van ouderschapsverlof moeten niet aaneensluitend worden genomen.

  Ook wanneer aangevraagd voor een aaneensluitende periode mag het nog worden opgesplitst voor verschillende niet aaneensluitende periodes, mits een nieuwe aanvraag wordt ingediend en de hogervermelde termijnen voor elke periode afzonderlijk worden nageleefd.

  Periodes van ouderschapsverlof moeten niet aaneensluitend worden genomen.

  Ook wanneer aangevraagd voor een aaneensluitende periode mag het nog worden opgesplitst voor verschillende niet aaneensluitende periodes, mits een nieuwe aanvraag wordt ingediend en de hogervermelde termijnen voor elke periode afzonderlijk worden nageleefd.

  Wijziging van opnamevormen

  Mogelijkheid om na afloop van iedere periode te veranderen van opnamevorm (één maand voltijds = twee maanden 1/2 of 5 maanden 1/5).

  Mogelijkheid om tijdens een lopend ouderschapsverlof van opnamevorm te veranderen op voorwaarde dat een nieuwe aanvraag wordt ingediend en de hogervermelde termijnen voor elke periode afzonderlijk worden nageleefd.

  Mogelijkheid om na afloop van iedere periode te veranderen van opnamevorm (één maand voltijds = twee maanden 1/2 of 5 maanden 1/5).

  Mogelijkheid om tijdens een lopend ouderschapsverlof van opnamevorm te veranderen op voorwaarde dat een nieuwe aanvraag wordt ingediend en de hogervermelde termijnen voor elke periode afzonderlijk worden nageleefd.

  Leeftijdsgrens

  Geboorte of adoptie --> ouderschapsverlof moet aanvangen voor de 12de verjaardag van het kind.

  Geboorte of adoptie van een gehandicapt kind --> ouderschapsverlof moet aanvangen voor de 21ste verjaardag van het kind.

  Geboorte of adoptie --> ouderschapsverlof moet aanvangen voor de 12de verjaardag van het kind.

  Geboorte of adoptie van een gehandicapt kind --> ouderschapsverlof moet aanvangen voor de 21ste verjaardag van het kind.

  Impact op maximum duur algemeen stelsel

  Periodes van ouderschapsverlof worden niet in mindering gebracht op de 60 maanden voltijdse en de 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking algemeen stelsel.

  Periodes van ouderschapsverlof worden niet in mindering gebracht op de maximumduur 60 maanden voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking algemeen stelsel.

  Wijzigingen:

  [1] In uitvoering van federale regeerakkoord verminderde het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking de maximumduur voor voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking van 72 maanden voltijds en 72 maanden deeltijds naar 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijds.
  [2] In uitvoering van het federaal regeerakkoord verhoogt het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft de leeftijdsgrens voor deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd de leeftijdsgrens van 50 naar 55 jaar.


  (1) Arbeidsrechtelijk bestaat ook de mogelijkheid om 1/3 te nemen, maar deze vorm wordt bij de DVO niet toegekend (reden: de feitelijke alignering met ambtenarenstelsel).
  (2) In kader van een alignering met de ambtenaren op proef is het niet de bedoeling om aan contractuelen op proef voltijdse loopbaanonderbreking toe te kennen.
  (3) Geen formele uitsluiting contractuele proef, maar toekenning alleen als gunst.
  (4) Toepassing algemeen principe hoewel voor palliatief verlof niet formeel geregeld.
  (5) Personeelsleden van 50 jaar of ouder kunnen dit verlof aanvragen als:

  a) de loopbaanonderbreking inging voor 1 september 2012, op voorwaarde dat de RVA voor 1 november 2012 een aanvraag ontving; of
  b) de loopbaanonderbreking inging na 31 augustus 2012, op voorwaarde dat de werkgever vóór 16 maart 2012 en de RVA vóór 1 september 2012 een aanvraag ontving; of
  c) zij gedurende minstens vijf van de tien jaar, of gedurende minstens zeven van de vijftien jaar die de ½, ¼ of 1/5 loopbaanonderbreking voorafgaan een zwaar beroep hebben uitgeoefend; of
  d) zij in geval van een 1/5 loopbaanonderbreking een beroepsloopbaan van 28 jaar hebben doorlopen.
  Meer uitleg over de termen "zwaar beroep" en "beroepsloopbaan van 28 jaar" staat onder de volgende link.

  naar boven