chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  OVO-code

  Binnen het Organisatieregister maken we gebruik van een specifieke 'sleutel' om organisaties aan te duiden : de OVO-code. Vergelijk deze met het rijksregisternummer voor natuurlijke personen.

  Elke organisatie-éénheid of suborganisatie beschikt over zo'n OVO-code en blijft deze gedurende de volledige levensloop behouden. Waar de naam van de organisatie of de positie tov. andere organisaties kan veranderen doorheen de tijd, zal de code stabiel blijven.

  Wat is er nu specifiek aan deze code?

  1. Wat vind ik er allemaal in terug?

   De code bestaat uit de drie letters 'OVO', gevolgd door 6 cijfers.
   De cijfers worden in een opeenvolgende reeks toegekend (dus OVO000001, OVO000002, etc...).
   Ze is bewust heel eenvoudig en vrij van extra betekenis gehouden. Ervaring leert dat door extra betekenis (zoals de boomstructuur of het type organisatie) te coderen in de sleutel, je vroeg of laat in de problemen raakt.

   Want wat gebeurt er als bvb. een afdeling integraal van het ene agentschap naar het andere verhuist. De afdeling zelf hoeft daarvoor niet te wijzigen; het is enkel de relatie tot het agentschap die wijzigt. Hetzelfde gaat op voor beleidsdomeinen die fuseren. Het is niet omdat 'Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO)' en 'Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)' plots samen 'Omgeving' worden dat pakweg OVAM of de VMSW plots zouden veranderen.

  2. Wat dan met het acroniem 'OVO'?

   Dat is eigenlijk een stukje legacy dat oorspronkelijk stond voor 'Organisatie Vlaamse Overheid'. Tegenwoordig heeft dit geen aparte betekenis meer, buiten de aanduiding dat het specifiek over het organisatieregister gaat.

  3. Hoe 'persistent' en 'uniek' is deze identificator?

   De identificator op zich is persistent en uniek binnen het organisatieregister.
   Voor wat betreft de publieke eenheden beschreven binnen het organisatieregister identificeren we echter ook een globaal unieke en persistente identificator conform de richtlijnen van onze URI-strategie.

   Zo is "Informatie Vlaanderen" in het register gekend onder de code OVO002949, maar beschikt deze ook over de unieke en persistente URI "https://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO002949". 

  4. Zijn OVO-codes enkel toegekend aan VO-diensten of publieke organisaties?

   Neen.
   Het hebben van een OVO-code is op zich geen aanduiding dat de organisatie in kwestie ook publiek van aard is. Daarvoor zijn er andere vereisten.
   De belangrijkste vereiste daarbij is dat de organisatie ook als publiek moet gedefinieerd zijn in een wetgevende context. We beschrijven dit binnen het stukje 'Toepassingsgebieden' van de organisatie.
   De vuistregel daarbij is : als er weet is van een wetgevende context die stelt dat de organisatie deel is van de publieke sector, dan wordt dit ook zo geregistreerd als een toepassingsgebied waaronder de organisatie valt.

   Het zijn enkel organisaties met een toepassingsgebied die een globale unieke en persistente identificator krijgen via data.vlaanderen.be.

  Heb je nog meer vragen over wat je wel en niet kan doen met een OVO-code? Contacteer ons dan via informatie.vlaanderen@kb.vlaanderen.be.