chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Statutaire personeelsleden

  Statutaire personeelsleden (en degenen die met hen zijn gelijkgesteld) hebben recht op een pensioen van de overheidssector.

  De Federale Pensioendienst (FPD) kent de rust- en overlevingspensioenen van de statutaire personeelsleden toe en berekent ze. De uitbetaling van deze pensioenen wordt verricht door de dienst "Betalingen, Wedden en Pensioenen" van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU).

  Vanaf welke leeftijd kan een statutair personeelslid met rustpensioen gaan?

  De leeftijdsgrens voor statutaire personeelsleden, d.w.z. de leeftijd waarop ze niet langer in dienst kunnen blijven en dus gepensioneerd worden, is 65 jaar. Het statutaire personeelslid mag echter zijn pensionering reeds vragen vanaf de leeftijd van 60 jaar op voorwaarde dat hij tenminste 5 dienstjaren telt en in aanmerking komende diensten of periodes van na 31 december 1976 kan laten gelden.

  Opmerking:
  De programmawet van 28 december 2011 brengt hierin verandering (en verhoogt de minimumleeftijd om met vervroegd pensioen te kunnen gaan). De wijzigingen gaan evenwel pas in 2013 in. Dus personeelsleden die in 2012 60 jaar zijn of worden, en aan de andere (loopbaan)voorwaarden beantwoorden, kunnen in 2012 nog vervroegd pensioen opnemen. Deze website zal aangevuld worden zodra er duidelijkheid is over alle uitvoeringsbepalingen. 

  naar boven

  Hoe, waar en vanaf wanneer moet een statutair personeelslid zijn rustpensioen aanvragen?

  • Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend, zelfs niet als iemand ambtshalve gepensioneerd wordt. Het rustpensioen moet dus altijd aangevraagd worden.
  • Aanvraagprocedure:
   • Het personeelslid kan zich rechtstreeks per klassieke post wenden tot de PDOS aan de hand van een sterk vereenvoudigd aanvraagformulier.
   • De pensioenaanvraag kan ook digitaal worden ingediend via de website www.pensioenaanvraag.be
   • De PDOS zal vervolgens de werkgever op de hoogte brengen en meedelen of het betrokken personeelslid voldoet aan de loopbaanvoorwaarden (als het gaat om een aanvraag om een vervroegde oppensioenstelling). 
  • Om hierover tijdig uitsluitsel te krijgen, is het aangewezen om het formulier minstens zes maanden op voorhand in te dienen bij de PDOS.
  • Bij gemengde loopbanen zal de PDOS in het kader van de polyvalentie van de pensioenaanvraag ook de andere betrokken pensioeninstellingen informeren. Er moet dus maar één keer een pensioenaanvraag worden ingediend.

  naar boven

  Hoe kan een statutair personeelslid een raming van zijn rustpensioen bekomen?

  Een statutair personeelslid kan een raming van zijn toekomstig rustpensioen krijgen.

  Via de inlichtingenbureaus van de PDOS

  Een lijst met steden met een inlichtingenbureau, hun adres, de zitdagen en de openingsuren is terug te vinden op de website van de PDOS. Een afspraak maken is niet mogelijk. Telefonisch contact kan enkel met het personeel in Brussel, via het centraal nummer van de PDOS: 02 558 60 00.

  Via het formulier “aanvraag van een pensioenraming

  Het personeelslid vult een aanvraagformulier voor een pensioenraming in. Dit formulier is:

  naar boven

  Meer informatie

  Regelgeving

  VPS, deel XI - het verlies van de hoedanigheid van ambtenaar en de definitieve ambtsneerlegging

  Instrumenten

  Mypension.beOp deze website vind je een handig overzicht van je wettelijke en aanvullende pensioenen.