chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  In de kijker: het PEP van Het Facilitair Bedrijf

  Een PEP waar de vakorganisaties al reclame voor gemaakt hebben bij andere entiteiten…  Daar wilden we meer over weten.  Daarom hadden we een gesprek met Bram Timperman, HR BP van het Facilitair Bedrijf (HFB) over hun PEP.

  Hoe ziet het PEP er uit ?

  Het is een PEP in excel. Het PEP bevat een gedetailleerde tabel per afdeling, waarbij het voor elk van de 812 VTE duidelijk is wat het niveau of de rang is, in welk team de functie zich situeert en wat de functienaam is.  Je ziet wat de situatie was in het voorbije jaar, het huidige jaar en het volgend jaar. Een voorbeeld van het plan.

  Wat zijn de troeven van dit PEP ?

  • Het plan laat toe om bepaalde functies zowel via doorstroom of instroom in te vullen. Deze functies hebben een kleurencode in het PEP. Voorbeeld: 1 VTE in de functie van directiesecretaresse bij de Stafdiensten is voorzien in niveau B maar kan ook ingevuld worden door een C2.  Wanneer de huidige directiesecretaresse haar functie verlaat, kan HFB kiezen om ofwel een B1 aan te werven om ofwel te bevorderen naar C2. De personeelsleden hebben reële loopbaanperspectieven en de organisatie beslist in functie van de concrete behoefte of ze kiest voor instroom of doorstroom.
  • Het is voor alle belanghebbenden heel helder en duidelijk welke functies er zijn, in welke dienst en rang ze zich situeren en hoe de functies kunnen evolueren. HR gebruikt het plan om geregeld met elk afdelingshoofd vooruit te blikken naar de te verwachten evoluties in het personeelsbestand en de opdrachten.
  • Het PEP heeft een duidelijke tijdslijn: het PEP geeft een beeld voor het voorbije jaar, het lopende jaar en het volgende jaar.  Doordat het PEP al verschillende jaren op deze wijze opgemaakt werd, heeft HFB een duidelijke en inzichtelijke historiek. Door de voorafbeelding van het volgende jaar op te nemen geeft de organisatie aan hoe ze de invulling van de functies ziet evolueren.

  Welke zijn de zwakke punten van dit PEP ?

  • Doordat het plan zeer gedetailleerd en specifiek is kan je moeilijker inspelen op snel wijzigende omstandigheden.  Als er bijv. een nieuwe functie nodig is die extern moet geworven worden, moet er eerst een wijziging aan het PEP komen vooraleer de werving kan opstarten.  HFB ondervangt dit nadeel door in te zetten op een sterker planningsvermogen.
  • Het is een excel-instrument dat op zich staat en niet geïntegreerd is met andere, verwante instrumenten als Vlimpers, de raming van de koppenbesparing tot 2019 en de raming van de evolutie van de loonkredieten.

  Hoe zal het PEP verder evolueren ?

  HFB heeft haar indeling van de functies in de functieniveaumatrix bijna afgerond. Begin 2017 wordt de functieclassificatie geïntegreerd in het PEP en zal aan elke functie een functiefamilie en een niveau meegegeven worden.

  Hoe gebeuren de aanpassingen aan het PEP ?

  HFB past het PEP 1 tot 2 keer per jaar aan. Doordat het PEP zeer specifiek en gedetailleerd is een goede vooruitblik en planning zeer belangrijk.

  Ingrijpende organisatiewijzigingen worden eerst grondig doorgesproken en onderhandeld met de belanghebbenden en pas nadien vertaald in het PEP.  Voorbeelden zijn o.a. de hervorming van de drukkerij, de reorganisatie van de afdelingen regionale dienstverlening en aankoopcentrale en overheidsopdrachten, …

  Kleinere wijzigingen worden onmiddellijk ingebracht bij de aanpassingen en ze worden geduid in een begeleidende nota. 

  Meer informatie ?

  Contacteer Bram Timperman (bram.timperman@kb.vlaanderen.be of 0475 73 75 38).