De Vlaamse overheid zet in op een flexibel personeelsbeleid. Binnen de Vlaamse overheid is een gemeenschappelijke visie op het personeelsbeleid ontwikkeld. De Vlaamse overheid staat als werkgever voor heel wat uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om een HR-strategie die toelaat het personeel flexibel in te zetten en mobiliteit stimuleert.

40.325
Cijfer op 31/12/2014
34,90%
Cijfer over 2016
Streefcijfer Vlaamse overheid: 40%

Contact

Agentschap Overheidspersoneel

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30 bus 50
1000 Brussel
Telefoon
02 553 01 00
E-mail
Website
View in google maps