chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aangepaste interne dienstverlening Vlaamse overheid

  Welke invloed hebben de maatregelen tegen het coronavirus op de interne dienstverlening van de Vlaamse overheid? Op deze webpagina vind je een overzicht van de aangepaste dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf (HFB) en het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

  Voor wie?

  • Je werkt bij de Vlaamse overheid.
  • Je wilt meer weten over de aangepaste interne dienstverlening rond facility en HR.

  Dienstverlening HFB

  De gebouwen van de Vlaamse overheid zijn open, maar de dienstverlening met betrekking tot catering is beperkt en er werden maatregelen genomen om 1,5m afstand maximaal te garanderen. Lees meer in het nieuwsbericht van HFB over de huidige facilitaire dienstverlening.

  Dienstverlening AgO

  Dienstverlening HR

  De HR-dienstverlening verloopt grotendeels digitaal:

  • Rekrutering en selectie: op enkele uitzonderingen na verlopen alle selectiegesprekken en assessments digitaal.
  • Welzijn en mobiliteit: de sociale dienstverlening en dienstverlening re-integratie, mobiliteit en handicap verlopen digitaal of telefonisch. De zitdagen en huisbezoeken van de maatschappelijk assistenten worden voorlopig afgelast, maar ze blijven wel bereikbaar.
  • Leren en ontwikkelen: alle opleidingen tot en met 31 augustus 2020 worden digitaal georganiseerd of uitgesteld tot het najaar als de opleiding niet digitaal kan plaatsvinden. Deelnemers voor wie er iets verandert, worden daarvan via e-mail op de hoogte gebracht. 
  • Personeels- en loonadministratie: deze dienstverlening (inclusief HR-rapportering) ondervindt nauwelijks hinder. De ziektecontrole is stopgezet.
  • In- en uitdiensttreding: onboarding en uitdiensttreding wordt digitaal georganiseerd.
  • Personeelsregelgeving: de juridische dienstverlening loopt digitaal en telefonisch verder.
  • HR-netwerking: de HRBP-ondersteuning loopt digitaal en telefonisch verder. HRBP-netwerken, HR-infonetwerken en andere netwerkmomenten, events of studiedagen zijn tot nader order opgeschort. Voor een aantal van deze momenten werd al een nieuwe datum in het najaar vastgelegd.
  • Diversiteit: de dienstverlening in het kader van diversiteitsmaatregelen loopt digitaal en telefonisch verder.
  • Vakantieopvang: de opvang tijdens de paasvakantie is geannuleerd.
  • Communicatie: normale sensibiliserings- en communicatieacties verlopen allemaal digitaal via Vlaanderen Intern

  Dienstverlening Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  De GDPB-dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd:

  • Preventieadviseurs arbeidsveiligheid, ergonomie en psychosociale aspecten: blijven telefonisch en via mail beschikbaar.
  • Vertrouwenspersonen: blijven telefonisch en via mail beschikbaar.
  • Geplande infosessies, periodieke welzijnsrondgangen, werkpostbezoeken, deelname EOC/SEOC…: zijn tijdelijk opgeschort. Contacteer de GDPB voor verdere afspraken: gdpb@vlaanderen.be. Ingeplande vergaderingen gaan maximaal door via Skype.
  • Plaatsbezoeken: voor dringende observatie/risicoanalyse en ernstige arbeidsongevallenonderzoek zullen individueel bekeken worden.
  • Arbeidsongevallen: blijf alert en vergeet ook geen melding te maken van ongevallen tijdens het thuiswerken. Ook lichte ongevallen kan je best melden. Denk bijvoorbeeld aan verstuikingen, verrekkingen, enz. Dit is belangrijk mocht nadien toch een doktersbezoek nodig zijn. Lees meer.
  Welke aanpassingen zijn er aan de IDEWE-dienstverlening?

  De IDEWE-dienstverlening wijzigt:

  Contact