chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aangepaste interne dienstverlening Vlaamse overheid

  Welke invloed hebben de maatregelen tegen het coronavirus op de interne dienstverlening van de Vlaamse overheid? Op deze webpagina vind je een overzicht van de aangepaste dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf (HFB) en het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

  Voor wie?

  • Je werkt bij de Vlaamse overheid.
  • Je wilt meer weten over de aangepaste interne dienstverlening rond facility en HR.

  Dienstverlening HFB

  • De gebouwen van de Vlaamse overheid blijven open, maar de toegang wordt beperkt. 
   • De openingsuren worden beperkt: de gebouwen zijn toegankelijk van 8u tot 16u. Buiten die uren kan de bewaking de deur openen.  
   • Het onthaal blijft bemand.
   • VO-medewerkers zijn welkom en krijgen met hun badge toegang. Meld je aan aan het onthaal: je krijgt dan een kaartje om op je werkplek te leggen, zodat de schoonmaakploeg weet welke werkplekken ze moeten schoonmaken.
   • Bezoekers krijgen alleen toegang als hun aanwezigheid strikt noodzakelijk is voor de bedrijfscontinuïteit. Zij kunnen aanbellen.
  • Schoonmaak: de dienstverlening wordt gewaarborgd
   • Als een medewerker naar kantoor komt, moet hij zich aanmelden aan het onthaal. Hij krijgt dan een kaartje om achter te laten de werkplek. Op die manier kan er gericht schoongemaakt worden.
  • Catering
   • Gezien de lage aanwezigheid in de gebouwen, zet HFB de catering in de kantoorgebouwen de komende weken stop. 
  • Postkamers: HFB zorgt ervoor dat de postkamers blijven werken.  Die zijn geopend tussen 9u en 12u. 

  Dienstverlening AgO

  Dienstverlening HR

  De HR-dienstverlening verloopt grotendeels digitaal:

  • Rekrutering en selectie: op enkele uitzonderingen na verlopen alle selectiegesprekken en assessments digitaal.
  • Welzijn en mobiliteit: de sociale dienstverlening en de dienstverlening re-integratie, mobiliteit en handicap verlopen digitaal of telefonisch. De zitdagen en huisbezoeken van de maatschappelijk assistenten worden afgelast, maar de maatschappelijk assisten blijven wel telefonisch en via mail bereikbaar. De pensioenvieringen en de infosessies pensioenwetgeving zijn geannuleerd tot het einde van het jaar. De cursus pensioenvoorbereiding wordt vervangen door een digitaal alternatief. 
  • Leren en ontwikkelenalle opleidingen verlopen via digitale weg. Opleidingen zonder digitaal alternatief worden uitgesteld tot wanneer een versoepeling van de maatregelen afgekondigd wordt.
  • Personeels- en loonadministratiedeze dienstverlening (inclusief HR-rapportering) ondervindt nauwelijks hinder. Alle dienstverlening, inclusief onthaalgesprekken, kan digitaal verdergezet worden. Er is nog geen beslissing genomen over de stopzetting van de ziektecontrole.
  • In- en uitdiensttreding: onboarding en uitdiensttreding wordt digitaal georganiseerd.
  • Personeelsregelgeving: de juridische dienstverlening loopt digitaal en telefonisch verder.
  • HR-netwerking: de ondersteuning naar de HRBP's vanuit team HR-klant loopt digitaal verder. HRBP's kunnen steeds terecht bij de coördinerende HRBP's voor specifieke vragen gelinkt aan de brede AgO dienstverlening. HRBP-netwerken, HR-infonetwerken en andere netwerkmomenten zoals dialoogsessies verlopen maximaal digitaal via MS Teams. 
  • Diversiteit
   • De dienstverlening in het kader van redelijke aanpassingen en tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte blijft verder lopen. De gesprekken voor de integratieprotocollen verlopen maximaal digitaal, maar gesprekken kunnen fysiek doorgaan als personeelsleden dat expliciet vragen en als de coronasituatie het mogelijk maakt. Extra initiatieven als ondersteuning  om personen met een handicap of chronische ziekte maximaal digitaal te kunnen laten werken worden opgezet (bv. workshops ivm werken met Teams en een tolk Vlaamse gebarentaal).
   • Dienstverlening in kader van werkplekleren en stages loopt verder. Vroegtijdige stopzettingen worden case per case bekeken en waar mogelijk worden alternatieven gezocht.
   • Dienstverlening in het kader van individuele taalondersteuning verloopt maximaal digitaal. 
  • Vakantieopvangin de herfst- en kerstvakantie dit jaar wordt gratis georganiseerd.
  • Communicatie: normale sensibiliserings- en communicatieacties verlopen allemaal digitaal via Vlaanderen Intern

  Dienstverlening Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  De GDPB-dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd:

  • Preventieadviseurs arbeidsveiligheid, ergonomie en psychosociale aspecten: blijven telefonisch en via mail beschikbaar.
  • Vertrouwenspersonen: blijven telefonisch en via mail beschikbaar.
  • Noodzakelijke plaatsbezoeken voor dringende observatie en of risicoanalyse en ernstig arbeidsongevallenonderzoek blijven mogelijk.
  • Gelet op de verwachtingen rond de coronamaatregelen zal de GDPB momenteel geen reguliere welzijnsrondgangen inplannen in het voorjaar van 2021. Momenteel werkt de GDPB een passend alternatief uit, rekening houdend met de omstandigheden. Daarover koppelt de GDPB eind januari 2021 terug. Let wel: je hoeft niet te wachten op een welzijnsrondgang om bestaande en/of nieuwe welzijnsproblematieken proactief aan te pakken. De werkgever en de werknemers kunnen steeds contact opnemen met de GDPB over algemene én specifieke welzijnspunten.

  • Overleg en afstemmingsmomenten vinden opnieuw zoveel mogelijk digitaal plaats.

  • Arbeidsongevallen: blijf alert en vergeet ook geen melding te maken van ongevallen tijdens het thuiswerken. Ook lichte ongevallen kan je best melden. Denk bijvoorbeeld aan verstuikingen, verrekkingen, enz. Dit is belangrijk mocht nadien toch een doktersbezoek nodig zijn. Lees meer.
  Welke aanpassingen zijn er aan de IDEWE-dienstverlening?

  De IDEWE-dienstverlening wijzigt:

  Contact