chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Corona-ouderschapsverlof

  Wil je tijdens deze coronatijden even wat minder werken zodat je meer tijd hebt voor de opvang van je kinderen? Dan kun je binnen de Vlaamse overheid corona-ouderschapsverlof opnemen tot en met 30 september 2020.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je hebt toestemming van je lijnmanager of gemachtigde, want dit verlof is een gunst.
  • Je hebt minstens 1 kind jonger dan 12 jaar (of 21 jaar als het kind gehandicapt is) ten laste. Er is geen leeftijdsbeperking als de persoon met een handicap in een instelling verblijft. Het kind mag op de dag waarop het verlof start de leeftijd van 12 (of 21 jaar als het gehandicapt is) nog niet hebben bereikt.

  Opgelet: ben je pleegouder? Dan kun je dit verlof ook opnemen. Je moet dan een beslissing indienen waaruit jouw pleegouderschap blijkt. Dit is een beslissing van de rechtbank of van een door de gemeenschap erkende dienst.

  Voor welke kinderen met een handicap kun je corona-ouderschapsverlof opnemen?

  Het kind moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • tenminste 66% blijvende lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid;
  • een aandoening hebben, die tot gevolg heeft dat het kind tenminste 4 (ofwel 9) punten toegekend krijgt in pijler 1 (ofwel alle 3 pijlers) van de medisch-sociale schaal volgens de regelgeving over de kinderbijslag.

  Vermindering van arbeidsprestaties

  • Ben je statutair? Dan kun je via corona-ouderschapsverlof je arbeidsprestaties met de helft of 1/5de verminderen.
  • Ben je contractueel? Dan moet je rekening houden met het tewerkstellingspercentage dat in je arbeidsovereenkomst staat:
   • tewerkstellingspercentage minder dan 75% van voltijdse arbeidsbetrekking: Je kunt je arbeidsprestaties via corona-ouderschapsverlof niet verminderen.
   • tewerkstellingspercentage minstens 75% van voltijdse arbeidsbetrekking: Je kunt je arbeidsprestaties via corona-ouderschapsverlof verminderen met de helft (= 19 uur werken) van een voltijdse betrekking.
   • tewerkstellingspercentage 100% (=voltijds): Je kunt je arbeidsprestaties via corona-ouderschapsverlof verminderen met de helft (= 19 uur werken) of 1/5de (= 30,4 uur werken) van een voltijdse betrekking.

  Opgelet:

  • Heb je een gehandicapt kind ten laste? Of ben je een alleenstaande ouder (zie definitie onder)? Dan kun je je loopbaan via corona-ouderschapsverlof volledig onderbreken. Dit geldt ook voor contractuele personeelsleden met een deeltijdse arbeidsovereenkomst in die situatie.
  • Je kunt corona-ouderschapsverlof niet combineren met een ander deeltijds verlofstelsel (bijvoorbeeld zorgkrediet of ouderschapsverlof), maar wel met jaarlijkse vakantie of onbetaald verlof.
  Wanneer ben je een alleenstaande ouder?

  Je woont effectief en uitsluitend samen met 1 of meerdere kinderen die fiscaal ten laste van jou zijn.

  Duur

  Je kunt corona-ouderschapsverlof opnemen:

  • met een al dan niet aaneengesloten periode van 1 of meerdere maanden
  • of met een al dan niet aaneengesloten periode van 1 of meerdere weken
  • of door combinatie van de voorgaande mogelijkheden

  Bijvoorbeeld: je neemt corona-ouderschapsverlof op van 11 mei tot en met 17 mei of van 11 mei tot en met 10 juni.

  Kun je overstappen naar corona-ouderschapsverlof, als je momenteel al een ander verlof opneemt?

  Ja, in sommige gevallen kun je een lopend verlofstelsel tijdelijk omzetten naar corona-ouderschapsverlof. Dit is afhankelijk van het soort verlofstel (zie schema onder). Je kunt ook van arbeidsregime veranderen.

  Wat na het corona-ouderschapsverlof?
  Ligt de einddatum van je ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties of deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap, medisch bijstandsverlof of palliatief verlof na de einddatum van het corona-ouderschapsverlof, dan stap je na afloop van het corona-ouderschapsverlof terug over naar je lopende vermindering tot de oorspronkelijk voorziene einddatum. Je herneemt ook het arbeidsregime voor aanvang van het corona-ouderschapsverlof. 

  lopend verlofstelsel

  overstap naar corona-ouderschapsverlof

  ouderschapsverlof (100%, 80%, 50%)

  • Omzetting lopend verlofstel (= tijdelijke stopzetting), mits akkoord van je lijnmanager
  • Na afloop van het corona-ouderschapsverlof begint het andere verlof terug te lopen tot de voorziene einddatum, als de einddatum van dit verlof na het corona-ouderschapsverlof ligt.
  • De omgezette periode ben je niet kwijt. Het wordt niet aangerekend op jouw tellers en je kunt dit normaalgezien later opnemen. Ook als het resterende gedeelte niet voldoet aan de minimale opname termijnen.  

  medisch bijstandsverlof

  palliatief verlof

  verlof voor deeltijdse prestaties, deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap

  zorgkrediet

  • Omzetting lopend verlofstel (= tijdelijke stopzetting), mits akkoord van je lijnmanager
  • Wil je terug zorgkrediet opnemen, dan moet je dit opnieuw aanvragen.
  • De omgezette periode ben je niet kwijt. Het wordt niet aangerekend op jouw tellers en je kunt dit normaalgezien later opnemen. Ook als het resterende gedeelte niet voldoet aan de minimale opname termijnen.

  alle andere verlofstelsels bijvoorbeeld zorgkrediet, een langdurig onbetaald verlof, ...

  • Opzegging van het lopend verlofstelsel (definitieve stopzetting), mits akkoord van je lijnmanager
  • Wil je terug in het andere verlof stappen, dan moet je dit opnieuw aanvragen.

  Bijvoorbeeld: je neemt verlof voor deeltijdse prestaties op van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021

  • Je neemt verlof voor deeltijdse prestaties tot en met 30 april.
  • Dit verlof stopt tijdelijk vanaf 1 mei tot en met 30 juni voor corona-ouderschapsverlof.
  • Je herstart vanaf 1 juli opnieuw je verlof voor deeltijdse prestaties (tot en met 31 maart 2021).
  In welke situaties kun je retroactief corona-ouderschapsverlof opnemen vanaf 1 mei of 1 juli?

  Je kunt, met akkoord van je lijnmanager of gemachtigde, enkel retroactief corona-ouderschapsverlof opstarten als je op 1 mei of 1 juli 1 van de volgende verlofstelsels opnam:

  • ouderschapsverlof
  • verlof voor deeltijdse prestaties
  • deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap
  • palliatief verlof
  • medisch bijstandsverlof
  • zorgkrediet

  Opgelet: je afwezigheidspercentage voor het corona-ouderschapsverlof moet hetzelfde zijn als je afwezigheidspercentage van je lopende verlofstel.

  Wordt corona-ouderschapsverlof aangerekend op je teller van ouderschapsverlof of zorgkrediet?

  Nee, het corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend op je tellers van ouderschapsverlof 50% (8 maanden), 80% (20 maanden) of zorgkrediet. Het omgezette gedeelte kun je bovendien op een later moment opnemen, ook als dit niet voldoet aan de minimum op te nemen periode zoals beschreven in het VPS.

  Voorbeeld: je zet 2 maanden ouderschapsverlof 80% om naar corona-ouderschapsverlof. Je neemt normaal ouderschapsverlof 80% per 5 maanden of een veelvoud daarvan. In afwijking hiervan kun je dus je 2 omgezette maanden alsnog opnemen.

  Opgelet: het omgezette gedeelte kun je aanvragen voor zover het kind voor wie je het opneemt op het moment van de aanvraag nog geen 12 jaar is. Ook het omgezette gedeelte moet dus uiterlijk voor de 12de verjaardag van het kind aanvatten.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: 3 werkdagen, tenzij een kortere termijn in overleg met jouw lijnmanager of gemachtigde wordt afgesproken.
  • Aanvangsdatum: je neemt dit verlof op tussen 13 juli en 30 september 2020.
   • Uitzondering: opname vanaf 1 juli 2020 is mogelijk als je op die dag al afwezig was wegens deeltijds ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties, federaal of Vlaams zorgkrediet, deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte en als je afwezigheidspercentage tijdens het corona-ouderschapsverlof hetzelfde blijft.
  • Wijzigen: een wijziging van je werkrooster is mogelijk na toestemming van je lijnmanager of gemachtigde. Als je dit verlof wilt verlengen, moet je de aanvraagprocedure opnieuw volgen.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Dit gebeurt in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.

  Gevolgen van opname

  Hoe aanvragen?

  Corona-ouderschapsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: via mysocialsecurity.be heb je toegang tot meerdere onlinediensten, waaronder je digitale RVA-dossier. De RVA gebruikt Ebox, een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je Ebox zeker niet te activeren.

  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpersonder ‘Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag'. Selecteer bij naam afwezigheid:

   • ‘Corona Ouderschapsverlof (dlt)’ als je een vermindering van de helft of 1/5de wilt aanvragen
   • ''Corona Ouderschapsverlof' als je een voltijdse onderbreking wilt aanvragen.

   Vul vervolgens alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier 'aanvraag corona-ouderschapsverlof' per post naar het DCPA. 

  • 2

   Bezorg de nodige documenten aan het DCPA

   Je bezorgt het nodige bewijs voor je aanvraag zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het bewijs toe als bijlage van je vraag: 

   aanvraag voor

   soort attest

   (adoptie)kind jonger dan 12 jaar

   geen attestering nodig

   pleegkind jonger dan 12 jaar

   bewijs van pleegouderschap

   gehandicapt (adoptie)kind jonger dan 21 jaar

   attest erkenning van handicap

   gehandicapt pleegkind jonger dan 21 jaar

   • bewijs van pleegouderschap
   • erkenning van handicap

   gehandicapt (adoptie)kind in een instelling

   • attest erkenning van handicap
   • bewijs van de instelling

   gehandicapt pleegkind in een instelling

   • bewijs van pleegouderschap
   • attest van handicap
   • bewijs van instelling

   voltijds corona-ouderschapsverlof voor een pleeg- of adoptiekind jonger dan 12 jaar

   attest van gezinssamenstelling

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het bewijs per post naar het DCPA.

  • 3

   Vraag de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt, waar nodig, attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA.

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier C61 corona- ouderschapsverlof' (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit formulier vervolledigen en digitaal versturen naar de RVA.

  • 4

   Bezorg de beslissing over je onderbrekingsuitkering aan het DCPA

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt die beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg de beslissing toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA. 

  Hoe overstappen van een lopend verlofstelsel naar corona-ouderschapsverlof?

  Overstappen naar corona-ouderschapsverlof: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA). 

  • 1

   Vraag de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde

   Je vraagt schriftelijk de goedkeuring van de opschorting of opzegging van je lopend verlof èn de aanvraag voor het corona-ouderschapsverlof aan je lijnmanager of gemachtigde. Vermeld alle gegevens duidelijk in je e-mail naar volgend voorbeeld:

   Ik wens mijn lopende verlofstel [naam verlofstelsel]

   • [op te schorten] [of op te zeggen]
   • op [datum] want
   • ik wens corona-ouderschapsverlof op te nemen voor [reden - zie lijstje onder]
    • (adoptie)kind jonger dan 12 jaar
    • pleegkind jonger dan 12 jaar
    • gehandicapt (adoptie)kind jonger dan 21 jaar
    • pleegkind jonger dan 21 jaar
    • gehandicapt (adoptie)kind in een instelling
    • gehandicapt pleegkind in een instelling
   • van [datum] tot en met [datum] met vrije dag(en) op [dag(en)].
  • 2

   Bezorg de goedkeuring aan het DCPA

   Je bezorgt de goedkeuring voor de opschorting of opzegging van je lopend verlof en de aanvraag voor het corona-ouderschapsverlof van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde  formulier voor het opzeggen van een verlof per post naar het DCPA. 

   DCPA staat verder in voor de registratie:

   • van je stopzetting of opzegging van je huidig verlof,
   • het corona-ouderschapsverlof,
   • je lopend verlof na het corona-ouderschapsverlof tot initiële datum (zie hoger).

   Zowel jij als je leidinggevende ontvangen hiervan Vlimpers-e-mails.

  • 3

   Bezorg de nodige documenten aan het DCPA

   Je bezorgt het nodige bewijs voor je aanvraag zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het bewijs toe als bijlage van je vraag:

   aanvraag voor

   soort attest

   (adoptie)kind jonger dan 12 jaar

   geen attestering nodig

   pleegkind jonger dan 12 jaar

   bewijs van pleegouderschap

   gehandicapt (adoptie)kind jonger dan 21 jaar

   attest erkenning van handicap

   gehandicapt pleegkind jonger dan 21 jaar

   • bewijs van pleegouderschap
   • erkenning van handicap

   gehandicapt (adoptie)kind in een instelling

   • attest erkenning van handicap
   • bewijs van de instelling

   gehandicapt pleegkind in een instelling

   • bewijs van pleegouderschap
   • attest van handicap
   • bewijs van instelling

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het bewijs per post naar het DCPA.

   Goed om weten: bij Vlaams zorgkrediet contacteert het DCPA ook het Departement Werk en Sociale Economie om naast je verlof ook je uitkering stop te zetten. Je hoeft voor de stopzetting zelf niets meer te doen.

  • 4

   Vraag de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt, waar nodig, attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA.

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier C61 corona- ouderschapsverlof' (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit formulier vervolledigen en digitaal versturen naar de RVA.

  • 5

   Bezorg de beslissing over je onderbrekingsuitkering aan het DCPA

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt die beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg de beslissing toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA. 

  • 6

   Vraag de omgezette periode opnieuw aan

   (enkel in geval van ouderschapsverlof)

   Heb je een lopend stelsel onderbroken voor corona-ouderschapsverlof en wil je die omgezette periode opnemen? Dan kun je dit opnieuw aanvragen via de gewone aanvraagprocedure. Lees meer:

   Voorbeeld:

   • Je neemt ouderschapsverlof (80%) op vanaf 1 april 2020 tot 31 augustus 2020.
   • Je onderbreekt het ouderschapsverlof om corona-ouderschapsverlof (80%) vanaf 1 mei tot en met 30 juni 2020 op te nemen.
   • Je herneemt automatisch ouderschapsverlof (80%) vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2020. 
   • Vanaf september kun je je omgezette blok opnemen, bijvoorbeeld 1 september tot en met 31 oktober 2020 of op een later moment.

   Opgelet:

   • De leeftijdsvoorwaarde van het kind blijft een voorwaarde om de omgezette periode te kunnen opnemen (zie hoger).
   • De minimumduur is niet van toepassing voor ouderschapsverlof en zorgkrediet. De leeftijdsvoorwaarden zijn wel van toepassing.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).