chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De rol van IDEWE in het contactonderzoek

  IDEWE kan op twee manieren betrokken worden bij het contactonderzoek voor de Vlaamse overheid. Ofwel worden zij via het regionaal callcenter op de hoogte gebracht ofwel verwittigt de werknemer IDEWE zelf zodra een van de werknemers positief blijkt te zijn. IDEWE heeft daarvoor een meldingsformulier opgemaakt.

  In beide gevallen zal de arbeidsarts van IDEWE deze mensen contacteren, het risico voor hun collega’s inschatten en elke nodige actie ondernemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

  Er is heel wat info te vinden op de website van IDEWE. Vooral de infofiches ‘Contactonderzoek bij coronabesmetting’ en ‘Wanneer moet je in quarantaine?’ bevatten interessante info.

  Concreet bij de Vlaamse overheid

  Als een medewerker meer dan 2 dagen voor het ontstaan van de symptomen of een positieve coronatest niet op het werk is geweest, hoeft dit niet gemeld te worden aan IDEWE. Bij de Vlaamse overheid komen de meeste meldingen binnen via de werkgever, die daarbij vaak specifieke vragen heeft. Vaak zijn bij die melding de hoog- en laagrisicocontacten al opgelijst. IDEWE belt de HRC op: zij krijgen de nodige info mondeling en nadien per mail. LRC krijgen van IDEWE (of ook via de werkgever) een mail. 

  Voor HRC maakt IDEWE een formulier voor gezondheidsbeoordeling (FGB) op, dat dezelfde waarde heeft als een quarantaineattest. Het is in de toekomst ook de bedoeling dat IDEWE een tracing code kan aanmaken voor het krijgen van een COVID-19-test. De medewerker in kwestie kan met die code dan rechtstreeks naar een testcentrum voor een test. Uiteraard is dat conform de nationale richtlijnen.

  Duidelijkheid over facturatie/prestaties via preventie-eenheden
  • Als IDEWE contact opneemt met een hoogrisicocontact of index-medewerker, maakt IDEWE een formulier voor gezondheidsbeoordeling aan met een quarantaineadvies. Dit wordt beschouwd als een consult met de arbeidsarts.
  • Als IDEWE contact opneemt met een laagrisicocontact, wordt dat beschouwd als een contact derden.
  • Naast de registratie en facturatie van een consult factureert IDEWE ook alle extra bestede tijd die de arbeidsartsen of verpleegkundigen besteden aan een contactopsporingsdossier in preventie-eenheden.

  Omschrijving van de acties in My IDEWE

  Veel vragen van entiteiten werden beantwoord en geregistreerd als advies biologische agentia. Er zijn extra codes toegevoegd in het registratiesysteem van IDEWE, namelijk ‘contacteren hoogrisicocontacten’ en ‘contactonderzoek’. Die codes staan nu ook vermeld in My IDEWE. IDEWE bekijkt of het mogelijk is om coronagerelateerde dienstverlening afzonderlijk te rapporteren binnen het overzicht van de preventie-eenheden op My IDEWE, maar voorlopig worden deze prestaties mee opgenomen onder de rubriek ‘Gezondheidstoezicht’ voor de adviezen en externe contacten (LRC) of onder de medische onderzoeken (FGB’s voor index- of HRC-medewerker).

  Contact

  Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 - bus 35
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 01 22
  E-mail
  Website