chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Duurzaam aan de slag blijven in coronatijden

  Werk jij als personeelslid van de Vlaamse overheid al langere tijd permanent thuis? Dan kan het zijn dat je je werk anders moet invullen dan gepland, of dat je op termijn minder werk hebt. Deze webpagina geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden om je job tijdelijk anders in te vullen en duurzaam inzetbaar te blijven. 

  Voor wie?

  Mogelijkheden

  Een loopbaan ligt niet vast. Ook niet in coronatijden. Er zijn verschillende mogelijkheden om je job tijdelijk anders in te vullen en om duurzaam aan de slag te blijven. 

  Je kunt omwille van de coronamaatregelen nu ook tijdelijk een andere functie opnemen binnen de Vlaamse overheid of daarbuiten:

  Algemene tips

  Heb jij minder werk omwille van de coronamaatregelen? Onderstaande tips kunnen je helpen bij de invulling van je job:  

  Goed om weten

  • Bevind je je in herplaatsing of heb je een arbeidshandicap? Dan kun je contact opnemen met je individuele begeleider of jobcoach om de invulling van je takenpakket te bespreken.
  • Dreig je uit te vallen op het werk omwille van je werksituatie? Dan kun je, net als wanneer je bij ziekte of ongeval wil terugkeren, hulp of begeleiding vragen om je situatie te verbeteren. Lees meer op de webpagina ‘Re-integratie’.

  Informatie voor leidinggevenden

  Onderstaande tips helpen je als leidinggevende met het invullen en (re-)organiseren van de takenpakketten van je medewerkers. 

  • 1

   Houd geregeld digitaal teamoverleg

   Op zoek naar concrete tips rond digitaal samenwerken? Neem een kijkje op de webpagina ‘Digitaal samenwerken zonder stress’.

  • 2

   Overloop regelmatig de werkzaamheden van het team

   Ga na hoe het zit met de werkdruk. Hebben je medewerkers te weinig werk? Of net te veel? 

   Wees er ook zeker van dat je iedereen bereikt. Als je gebruik maakt van e-mail, kun je bijvoorbeeld om een leesbevestiging vragen. 

  • 3

   Doe aan jobcrafting en teamcrafting indien nodig

   • Jobcrafting: bespreek met je team de mogelijkheid om jobs op een andere manier in te vullen en vraag naar suggesties. Hoe kunnen jullie bijvoorbeeld overschakelen naar een digitale dienstverlening?
   • Teamcrafting: bespreek met je team hoe de werking beter kan worden afgesteld op het werk in coronatijden. Bekijk of er taken herverdeeld en verschoven kunnen worden binnen het team. Kunnen taken van medewerkers die te veel werk hebben, opgenomen worden door mensen met minder werk (ook buiten het team)? 
  • 4

   Stimuleer medewerkers in hun ontwikkeling

   Stimuleer medewerkers om aan hun eigen ontwikkeling te werken, ook in uitvoering van de ontwikkelingsgerichte doelstellingen.  

  Belangrijk: ga altijd eerst een gesprek aan voordat je medewerkers ter beschikking stelt voor andere jobs binnen de eigen organisatie, de Vlaamse overheid of daarbuiten. Personeelsleden moeten zelf een andere job(invulling) willen en hier op vrijwillige basis aan participeren. Sommige medewerkers ervaren immers ook moeilijkheden met het combineren van verschillende rollen (werk versus privé) in coronatijden.  

  Informatie voor HR-medewerkers

  Onderstaande tips helpen je als HR-medewerker met het invullen van takenpakketten en het (re-)organiseren van opdrachten en jobs binnen je organisatie. 

  • 1

   Analyseer de thuiswerksituatie

   Analyseer wat de gevolgen zijn van thuiswerken in coronatijden. Ontstaan er problemen als thuiswerk voor een langere periode wordt verlengd? Hebben bepaalde personeelsleden te weinig werk? Of komt er net te veel werk op hen af? Doe dit door binnen het personeelsplan de verschillende functiegroepen samen met de leidinggevenden te bekijken.

  • 2

   Reik oplossingen aan

   Investeer in ontwikkeling van personeelsleden, andere jobinvullingen en digitalisering

   • Stimuleer personeelsleden om aan hun ontwikkeling te werken. Verspreid tips rond digitaal leren: maak de module Leren in Vlimpers bekend binnen je organisatie en promoot bijvoorbeeld het volgen van webinars.
   • Onderzoek of er een andere jobinvulling mogelijk is voor bepaalde functies. Zo ja, ga dan altijd eerst een individueel gesprek aan met het personeelslid zelf. Dit werkt ook omgekeerd: wil een personeelslid een andere jobinvulling? Ga het gesprek dan aan.
   • Investeer in begeleiding bij digitalisering van het takenpakket van bepaalde functies. Denk bijvoorbeeld aan optimaal gebruik van Teams voor (klanten)overleg. Lees meer op de webpagina 'Digitaal samenwerken zonder stress'
  • 3

   Zet een vraag- en aanbodplatform op binnen je organisatie

   Op dit platform kunnen personeelsleden opdrachten en jobs aanbieden, of een oproep plaatsen. Zo kunnen personeelsleden met minder werk andere taken en/of jobs opnemen. 

   Zet hierbij in op de juiste tools. Je kunt bijvoorbeeld werken met een specifiek aangemaakt centraal e-mailadres, een intranetpagina, of Microsoft Forms om opdrachten gerichter te verzamelen. Maak gebruik van Microsoft Teams om onderling opdrachten verder te verfijnen. Ook Radar kun je gebruiken binnen je eigen entiteit om vraag en aanbod met elkaar te matchen.


  Jobs buiten de organisatie en vrijwilligerswerk

  Mogelijks hebben personeelsleden ook na interne re-organisatie nog te weinig werk. Ga in dat geval na welke vormen van externe tewerkstelling al dan niet mogelijk zijn voor de personeelsleden van je entiteit.

  • Verspreid in je organisatie informatie over specifieke werkaanbiedingen binnen de Vlaamse overheid. 
  • Begeleid personeelsleden bij het toepassen van de richtlijnen en maatregelen rond vrijwilligerswerk
  • Overweeg indien mogelijk ook tewerkstelling in een door de entiteit gesubsidieerde organisatie

  Goed om weten: gebruik van Radar

  • Als HR-medewerker kun je Radar gebruiken om je vraag naar collectieve bijkomende werkkrachten te stellen. Je kunt dit beperken tot je eigen entiteit of openstellen binnen de Vlaamse overheid.
  • Format: plaats voor de titel van je vacature de vermelding 'corona'. Zo is het voor de lezer duidelijk dat het om een tijdelijk aanbod gaat waarvan de duurtijd niet exact kan worden bepaald en alle partijen (gevende entiteit, ontvangende entiteit en medewerker) de tijdelijke uitwisseling kunnen stopzetten wanneer de situatie wijzigt.

  Contact

  Heb je vragen over dit thema? Neem contact op met een HR-medewerker van je agentschap of departement.