chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Geleidelijke terugkeer naar kantoor

  Momenteel is thuiwerk voor medewerkers van de Vlaamse overheid nog steeds aanbevolen. Het is echter belangrijk dat je je als entiteit voorbereidt op een geleidelijke terugkeer van alle medewerkers naar de kantooromgeving. Op deze webpagina vind je meer informatie over een goede voorbereiding op die terugkeer naar kantoor, en op werken in de post-coronaperiode.

  Voor wie?

  • Je werkt als HR-specialist binnen de diensten van de Vlaamse overheid en je wilt je entiteit en de medewerkers voorbereiden op een geleidelijke terugkeer naar de kantooromgeving.
  • Je werkt als leidinggevende en bent op zoek naar concrete tips om je medewerkers binnenkort te ondersteunen bij de geleidelijke terugkeer naar de kantooromgeving.

  Terugkeer naar kantoor: voorbereidingen

  Momenteel is thuiswerk nog steeds aanbevolen. Medewerkers komen naar kantoor voor zaken die ze moeilijk van thuis uit kunnen doen, voor activiteiten waarvoor aanwezigheid om kantoor een meerwaarde heeft of voor een teamactiviteit. 

  Het is echter belangrijk dat je als entiteit alvast start aan de voorbereiding op een geleidelijke terugkeer naar de kantooromgeving, waarbij de thuiswerkplek niet langer de enige werkplek zal zijn. Het afstappen van in hoofdzaak thuiswerken en ons fysiek opnieuw naar de werkplek begeven is een fase waarbij we een beroep doen op de gedeelde verantwoordelijkheid van de entiteit en HR, de leidinggevenden en de personeelsleden zelf.

  De keuze voor een bepaalde werkplek (het kantoor, de thuisomgeving of elders) zal gebeuren op basis van:

  • de activiteiten die de medewerker uitvoert
  • het organisatiebelang
  • de geldende coronamaatregelen

  Informatie voor HR-specialisten

  Als de maatregelen versoepelen, zal je als HR-specialist personeelsleden ondersteunen bij de terugkeer naar kantoor als 1 van de mogelijke werkplekken. Onderstaande stappen kunnen je hierbij helpen. 

  Informatie voor leidinggevenden

  Als de maatregelen versoepelen, zal je als leidinggevende je medewerkers ondersteunen bij de terugkeer naar kantoor als 1 van de mogelijke werkplekken. Het management bepaalt het kader, maar jij begeleidt je medewerkers bij de implementatie ervan en het maken van afspraken. Onderstaande stappen kunnen je hierbij helpen.

  Werken in de post-coronaperiode

  Werken op verschillende locaties en tijdstippen zal ook in de toekomst een blijver zijn, we zullen dus meer ‘hybride’ werken. Steeds vaker zullen medewerkers terechtkomen in situaties waarin ze op hetzelfde moment samenwerken met collega’s die zich op verschillende plekken bevinden. Ook op verschillende tijdstippen samenwerken, synchroon en asynchroon, wordt meer en meer gangbaar.

  De werkplek op kantoor hoeft dus niet de enige werkplek te zijn. Veel activiteiten zullen, rekening houdend met de ervaringen van tijdens de coronacrisis, op verschillende locaties en tijdstippen uitgevoerd kunnen worden. Waar en wanneer medewerkers werken, zal mee bepaald worden door:

  • de activiteiten
  • het organisatiebelang
  • het klantenperspectief
  • de persoonlijke voorkeur van de medewerker

  Deze mix van werken op verschillende locaties en tijdstippen, in digitale verbinding met elkaar, zal een belangrijk onderdeel blijven van hoe we in de toekomst aan de slag gaan. Om het kader van dit toekomstig werken vorm te geven, wordt momenteel een nieuwe omzendbrief 'hybride werken' opgemaakt. Deze omzendbrief is momenteel nog voorwerp van sociaal overleg. 

  Ondersteuningsaanbod

  Terug naar kantoor: samen aan de slag met je team (voor HR en leidinggevenden)

  • Draaiboek: nu thuiswerken niet langer verplicht is en personeelsleden geleidelijk vaker naar kantoor zullen komen, is de tijd rijp om hierover als leidinggevende samen met je team afspraken te maken. Dit draaiboek reikt een aantal handvaten aan om dit gesprek op een co-creatieve manier te starten. In een workshop van ongeveer 1 uur zoom je samen met je teamleden in op die activiteiten waarvoor samen komen op kantoor een toegevoegde waarde betekent. Hieruit kunnen dan concrete afspraken voortvloeien.

   Wil je hiermee op entiteitsniveau aan de slag? Laat elk team dan deze oefening doen. Verzamel als HR-medewerker de input, open de dialoog met de teams en bepaal (samen met het management) een aantal gemeenschappelijke afspraken.

   Raadpleeg hier het draaiboek

  • Zomerklas: tijdens een zomerklas op 19 augustus wordt hier dieper op ingegaan. Schrijf je in via de module Leren van Vlimpers

  Masterclasses (voor HR)

  Er vonden in het voorjaar van 2021 verschillende masterclasses rond hybride werken voor HR-medewerkers plaats. Raadpleeg hieronder de presentaties. 

  Tools

  Raamovereenkomst

  Welke ondersteuning is er rond leiderschap?

  Documentatie en tools

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel – Dienstencentrum Talent en Welzijn  
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  joris.bouve@vlaanderen.be