chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inzetten van personeel voor corona-opdrachten: vrijwilligerswerk en terbeschikkingstelling

  Zowel in de vaccinatiecentra als in de bredere zorg- en welzijnssector is er op dit moment een grote vraag naar extra helpende handen. Personeelsleden kunnen via vrijwilligerswerk hun steentje bijdragen. Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid kunnen ook personeelsleden ter beschikking stellen.

  Vrijwilligerswerk

  • Personeelsleden die er ruimte voor hebben, kunnen vrijwilligerswerk doen in combinatie met de eigen functie (dus tijdens de diensturen) bij alle externe werkgevers die wettelijk gezien vrijwilligers mogen inzetten en die behoren tot de brede welzijnssector.
  • De lijnmanager van het personeelslid in kwestie geeft per mail zijn of haar toestemming. 
  • Het personeelslid hoeft ten aanzien van de VO geen verdere stappen te ondernemen. Vrijwilligerswerk op een verlofdag valt ook onder deze regeling. 
  • Personeelsleden die hiervan gebruik maken worden vrijgesteld van arbeid voor het overeenkomstig gedeelte vrijwilligerswerk. 
  • Het personeelslid ontvangt geen salaris van de externe werkgever. Verplaatsingskosten kunnen via declaraties ingediend worden, op voorwaarde dat het personeelslid geen onkostenvergoeding krijgt van de externe werkgever.
  • De externe werkgever voorziet een vrijwilligersverzekering voor het betrokken VO-personeelslid. Het personeelslid valt voor activiteiten in het kader van het vrijwilligerswerk niet onder de arbeidsongevallenverzekering van de Vlaamse overheid.

  Kandidaat-vrijwilligers vinden op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw een overzicht van concrete hulpvragen in de buurt. 

  Hoe aanvragen?

  Vrijstelling in de eigen functie voor vrijwilligerswerk aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA). Ben je geen klant? Contacteer je eigen personeelsdienst.

  • 1

   Registreer je als vrijwilliger

   Je registreert je als vrijwilliger via vrijwilligerswerk.be. Daar vind je heel wat vrijwilligersvacatures vanuit o.a. de zorg- en welzijnssector. Je kan ook via lokale kanalen op zoek gaan naar concrete vacatures. 

   Goed om weten: deze registratie is vrijblijvend, maar wel warm aanbevolen als je je wil engageren en nog geen specifiek vrijwilligerswerk op het oog hebt.

  • 2

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt de vrijstelling van arbeid aan in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd’ > 'Aanvraag'. Selecteer ‘vrijwilligerswerk corona’ bij ‘overige’. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Goed om te weten: je kunt ook betaald werk doen in het kader van de coronacrisis, bijvoorbeeld in een vaccinatiecentrum. Dat betaalde werk kan uiteraard enkel buiten de diensturen. Het werk mag niet tot belangenvermenging leiden, mag niet tot een schijn van partijdigheid leiden en het moet verenigbaar zijn met je taak bij de Vlaamse overheid. Je vindt meer informatie op de webpagina's over cumulatie

  Terbeschikkingstelling

  Een entiteit kan een personeelslid ter beschikking stellen om de vaccinatiecentra en de bredere zorg- en welzijnssector te ondersteunen. 

  Vereenvoudigde werkwijze

  1. Spreek je leidinggevende aan en geef aan dat je interesse hebt om een functie op te nemen in het kader van de ondersteuning van de vaccinatiecentra en de bredere zorg- en welzijnssector. Zorg voor een ondertekende overeenkomst (zie verder). Spreek daarvoor je personeelsdienst aan.

  2. Je departement of agentschap bezorgt de ondertekende overeenkomst via Vlimpers-contactformulier (titel case ‘terbeschikkingstelling corona’). AgO zorgt voor de verdere administratieve afhandeling in Vlimpers.

  Gevolgen

  Deze terbeschikkingstelling heeft geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.

  Wat te doen...

  ... als je op zaterdagwerk deed tijdens je terbeschikkingstelling (uitzonderlijk werken en compensatie aanvragen)?

  Heb je op zaterdag gewerkt? Dan registreer je dit via 'uitzonderlijk werken' en vraag je een compenserende vrije werkdag als 'compensatie'.

  Lees op de webpagina ‘Werktijdregeling’ hoe je dit doet.

  … als je ziek bent tijdens je terbeschikkingstelling?

  Ben je ziek tijdens je terbeschikkingstelling? Dan moet je zowel je leidinggevende van je huidige functie als de externe werkgever hiervan op de hoogte brengen. 

  Lees meer op de webpagina ‘Ziekte’.

  … als je (onbetaald) afwezig wilt zijn tijdens je terbeschikkingstelling?
  • Wil je jaarlijkse vakantie opnemen? Dan doe je dit in overleg met de externe werkgever en registreer je dit in Vlimpers.
  • Wil je onbetaald verlof opnemen? Dan heb je het akkoord van je leidingevende van je huidige job nodig.

  Een overzicht van alle verloven en afwezigheden vind je op de webpagina ‘Verloven, afwezigheden en werktijdregeling’.

  Informatie voor specialisten

  • Het VPS en het arbeidsreglement van de entiteit blijven van toepassing voor de duur van de terbeschikkingstelling.
  • De externe werkgever krijgt het functioneel gezag over de arbeidstijdregeling en het uit te voeren werk.
  • Het departement of agentschap betaalt het salaris door zonder terugbetaling en staat ook in voor de zaterdagtoelage.
  Hoe regel je dit als entiteit met de externe werkgever?

  Voor contractuele personeelsleden

  • De voorwaarden en de duur (moet beperkt zijn) van de terbeschikkingstelling moeten op voorhand worden vastgelegd in een geschrift (zie verder) ondertekend door de entiteit, de externe werkgever en het contractueel personeelslid.
  • De terbeschikkingstelling van een contractueel personeelslid kan enkel op vrijwillige basis. 

  Voor statutaire personeelsleden
  Een entiteit die een personeelslid ter beschikking stelt, sluit een overeenkomst (zie verder) af met de externe werkgever.

  Documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer je leidinggevende of HR-verantwoordelijke.


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).