chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inzetten van personeel voor corona-opdrachten: vrijwilligerswerk en terbeschikkingstelling

  De zorg- en welzijnssector heeft ook nu tijdens de 2e golf van de coronacrisis nood aan helpende handen. Daarom breidt de Vlaamse overheid opnieuw de mogelijkheden uit om personeelsleden die door de omstandigheden minder werk hebben of hun gewone taken niet kunnen uitvoeren, ter beschikking te stellen voor corona-opdrachten. Dit kan via vrijwilligerswerk en terbeschikkingstelling.

  Vrijwilligerswerk

  Personeelsleden die door de coronacrisis tijdelijk minder werk hebben, kunnen tijdens de diensturen opnieuw aan vrijwilligerswerk doen in de zorg- en welzijnssector. Je vindt hier een overzicht van de richtlijnen en maatregelen rond vrijwilligerswerk voor personeelsleden en entiteiten van de Vlaamse overheid. 

  Wil je je inzetten in de zorg- en welzijnssector? Registreer je dan op het platform www.helpdehelpers.be. Via dit platform gaan zorg- en welzijnsvoorzieningen op zoek naar vrijwilligers voor medische en niet-medische ondersteuning. Ook op www.vrijwilligerswerk.be zijn heel wat corona-vacatures voor vrijwilligers te vinden. 

  Terbeschikkingstelling

  Een entiteit kan een personeelslid ook ter beschikking stellen van werkgevers uit de zorg- en welzijnssector, om daar een tijdelijk functie op te nemen. Het personeelslid blijft dan onder de arbeidsbescherming van de Vlaamse overheid vallen en heeft geen aparte vrijwilligersverzekering nodig.

  Wil je tijdelijk een functie opnemen in de zorg- en welzijnssector? Je vindt alle vacatures op op www.vdab.be/helpindezorg

  Vereenvoudigde werkwijze

  Opgelet: op dit moment is er een vereenvoudigde werkwijze voor terbeschikkingstelling voor contactonderzoek en de brede zorg- en welzijnssector mogelijk. 

  1. Spreek je leidinggevende aan en geef aan dat je interesse hebt om bij een externe werkgever een functie op te nemen in het kader van corona.
  2. Zorg voor een ondertekende overeenkomst (zie verder) met de externe werkgever. Spreek daarvoor je personeelsdienst aan.
  3. Je entiteit bezorgt de ondertekende overeenkomst via Vlimpers-contactformulier (titel case ‘terbeschikkingstelling corona’). AgO zorgt voor de verdere administratieve afhandeling in Vlimpers.

  Gevolgen

  Deze terbeschikkingstelling heeft geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.

  Wat te doen...

  ... als je op zaterdagwerk deed tijdens je terbeschikkingstelling (uitzonderlijk werken en compensatie aanvragen)?

  Heb je op zaterdag gewerkt? Dan registreer je dit via 'uitzonderlijk werken' en vraag je een compenserende vrije werkdag als 'compensatie'.

  Lees op de webpagina ‘Werktijdregeling’ hoe je dit doet.

  … als je ziek bent tijdens je terbeschikkingstelling?

  Ben je ziek tijdens je terbeschikkingstelling? Dan moet je zowel je leidinggevende van je huidige functie als de externe werkgever hiervan op de hoogte brengen. Je stuurt het ziekteattest op naar Certimed.

  Lees meer op de webpagina ‘Ziekte’.

  … als je (onbetaald) afwezig wilt zijn tijdens je terbeschikkingstelling?
  • Wil je jaarlijkse vakantie opnemen? Dan doe je dit in overleg met de externe werkgever en registreer je dit in Vlimpers.
  • Wil je onbetaald verlof opnemen? Dan heb je het akkoord van je leidingevende van je huidige job nodig.

  Een overzicht van alle verloven en afwezigheden vind je op de webpagina ‘Verloven, afwezigheden en werktijdregeling’.

  ...als je terugkeert naar het werk na vrijwilligerswerk of terbeschikkingstelling?

  Wanneer je vrijwilligerswerk doet of via terbeschikkingstelling aan de slag gaat in een vaccinatiecentrum, krijg je daar het nodige beschermingsmateriaal. Er zijn dus geen specifieke richtlijnen op het vlak van quarantaine wanneer je vrijwilligerswerk of terbeschikkingstelling erop zit.

  Informatie voor specialisten

  • Het VPS en het arbeidsreglement van de entiteit blijven van toepassing voor de duur van de terbeschikkingstelling.
  • De externe werkgever krijgt het functioneel gezag over de arbeidstijdregeling en het uit te voeren werk.
  • De entiteit betaalt het salaris door zonder terugbetaling en staat ook in voor de zaterdagtoelage.
  Hoe regel je dit als entiteit met de externe werkgever?

  Voor contractuele personeelsleden

  • De voorwaarden en de duur (moet beperkt zijn) van de terbeschikkingstelling moeten op voorhand worden vastgelegd in een geschrift (zie verder) ondertekend door de entiteit, de externe werkgever en het contractueel personeelslid.
  • De terbeschikkingstelling van een contractueel personeelslid kan enkel op vrijwillige basis. De leidend ambtenaar kan een contractueel personeelslid niet verplichten om via ter beschikking te werken bij een andere werkgever.

  Voor statutaire personeelsleden
  Een entiteit die een personeelslid ter beschikking stelt, sluit een overeenkomst (zie verder) af met de externe werkgever.

  Opgelet: voor de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden moet normaal de minister van Bestuurszaken zijn akkoord verlenen. Voor specifieke terbeschikkingstelling voor contactonderzoek en de brede zorg- en welzijnssector heeft de minister van Bestuurszaken al een globaal akkoord gegeven. 

  Documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer je leidinggevende of HR-verantwoordelijke.


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).