chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Thuiswerken met kinderen

  Algemene richtlijnen

  De combinatie van thuiswerk en opvang van kinderen is toegestaan. Leidinggevenden en medewerkers maken hierover transparante afspraken, vanuit vertrouwen en flexibiliteit.

  Toelichting

  Maximaal thuiswerken in combinatie met de opvang van kinderen, die omwille van verlengde herfstvakantie, (preventieve) quarantaine of sluiting van de opvang of school voor een langere periode thuis zijn, stelt heel wat werkende ouders voor nieuwe uitdagingen en creëert een moeilijke thuiswerksituatie. 

  Daarnaast stijgt de werkdruk voor een aantal functies door de combinatie van reguliere taken en opdrachten in het kader van de coronacrisis. Bovendien is er de traditionele drukte aan het einde van het jaar, waar nog een aantal doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk voor werkende ouders om extra verlof te nemen voor de opvang van hun kinderen. 

  De mogelijkheid om thuiswerk te combineren met de opvang van kinderen, kan een oplossing bieden.

  Toepassing binnen de entiteit

  Bij het bepalen van het entiteitseigen beleid dient een evenwicht gezocht te worden tussen de bedrijfscontinuïteit, de organisatiebetrokkenheid, en de betrokkenheid en het welzijn van de medewerker bij de integratie van werk en privéleven.

  Het is belangrijk dat er transparante afspraken worden gemaakt, op basis van wederzijds vertrouwen en flexibiliteit, en gefocust op het resultaat.

  Personeelsleden en leidinggevenden kunnen hierover open in gesprek gaan en samen bepalen wat belangrijk en dringend is. Ook spreken ze af tegen wanneer de taak dient gerealiseerd te worden. Dit geeft het personeelslid de mogelijkheid om hieraan te werken wanneer dat het beste lukt.

  Toelichting

  Flexibiliteit:

  • Het is moeilijk om een regel op te kunnen stellen die op iedereen van toepassing is. Maatwerk en overleg met het personeelslid zijn hier nodig.
  • Stel de nodige flexibiliteit voorop. Mensen willen blijven werken en hebben dit soms nodig voor hun eigen welzijn, maar ze willen ook werken vanuit een betrokkenheid / loyaliteit naar de organisatie toe.
  • Werk met flexibele werkuren, zodat ouders de kans hebben om te werken op de uren dat hun kinderen rustig zijn, of afwisselend met hun partner.
  • Het belangrijkste is dat medewerker en leidinggevenden hierover open in dialoog met elkaar gaan, en dat ze samen afspraken maken over hoe bepaalde periodes te overbruggen.

  Verantwoordelijkheid:

  • Vraag de personeelsleden om eerlijk te kijken naar wat haalbaar is. Soms zal de leidinggevende daarbij kunnen helpen. ‘Kan iemand blijven werken aan 100% (of het aantal werkuren waarvoor hij of zij betaald wordt, in combinatie met de opvang van kinderen, of dient er een aanpassing te gebeuren ?
  • Overloop met het personeelslid de verschillende mogelijkheden, bv. flexibele werkuren.
  • Personeelsleden dienen ook aan te geven wat lukt en wanneer het niet lukt om de vooropgestelde resultaten te halen.

  Resultaatgerichtheid:

  • Overloop met de medewerkers in team en individueel welke taken ze dienen af te werken en bepaal een deadline.
  • Spreek af hoe teamleden samen kunnen werken aan prioritaire opdrachten.
  • Check de haalbaarheid van de afspraken.
  • Focus niet op dagprestaties maar op de afgesproken resultaten.

  Vertrouwen:

  • Ga ervan uit dat medewerkers de vooropgestelde resultaten willen
  • Geef hen de vrijheid om die autonoom te realiseren. Zo blijven ze ook betrokken bij hun werk.
  • Vraag aan de personeelsleden om hun Outlookagenda correct in te vullen en om verlof en telewerk correct te registeren in Vlimpers.

  Wat als het niet lukt?

  Wat als het vooropgestelde aantal werkuren of afgesproken resultaten niet gehaald wordt omwille van de gezinssituatie?

  Leidinggevenden en collega's kunnen hiervoor in een bepaalde mate begrip tonen. Als het probleem zich structureel stelt, kunnen personeelsleden samen met leidinggevenden, of ook in overleg met HR, op zoek gaan naar gepaste, billijke oplossingen:

  Denk bijvoorbeeld aan:  

  • opnemen van (onbetaald) verlof
  • een aangepast werkregime aan de hand van een tijdelijk verlofstelsel
  • mogelijkheden tot kinderopvang, bv. op school of door grootouders die niet tot de risicogroep behoren

  Meer informatie over verloven en werktijdregeling.