chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tijdelijk opvangverlof door een coronamaatregel

  Sta je (onverwachts) in voor de opvang van je kind(eren) door een coronamaatregel? Is een oplossing binnen het PTOW-kader of een ander verlof geen optie? Dan kun je als personeelslid van de Vlaamse overheid ‘tijdelijk verlof door coronamaatregel’ opnemen. Op deze webpagina vind je alle informatie.  

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je staat in voor de opvang van je kind(eren) door een coronamaatregel (zie onder). 
  • Je voldoet aan de voorwaarden (zie onder).

  Opgelet:

  • Dit verlof wordt toegekend aan 1 van de ouders voor een bepaalde periode en op naam van je kind.
  • Verblijft je kind alternerend bij jou (door co-ouderschap), dan kun je het verlof opnemen op het moment dat je kind bij je verblijft. 

  Voorwaarden

  • Je gaat het gesprek aan met jouw leidinggevende. Samen onderzoek je de mogelijkheden om binnen het kader van thuiswerk en de verlofstelsels het zorgen voor jouw kinderen en werken met elkaar te combineren. Om dit tijdelijk verlof op te kunnen nemen is het niet nodig dat al jouw andere verloven zijn uitgeput. Dit verlof staat naast de andere verloven.
  • Je neemt het verlof op om 1 van volgende redenen:
   • Het minderjarig kind met wie je samenwoont kan niet naar school of het kinderdagverblijf gaan omdat:
    • De klas, school of kinderdagverblijf sluit door een coronamaatregel.
    • Je kind(eren) verplicht afstandsonderwijs moet(en) volgen.
    • Je kind(eren) in quarantaine of isolatie moet(en) om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
    • Je geeft gevolg aan de oproep van de autoriteiten om kinderen zo veel mogelijk zelf op te vangen. Je kind gaat dus niet: 
     • naar de (kleuter)school in de week van 29 maart tot 3 april (ook al blijft de (kleuter)school open)
     • naar de opvang van 29 maart tot 18 april (ook al blijft de opvang open)
     • de georganiseerde activiteit tijdens de paasvakantie voor minderjarig kind door (gedeeltelijke) annulatie  
   • Je hebt een gehandicapt kind ten laste dat, ongeacht zijn leeftijd, niet kan gaan naar:
    • een centrum voor opvang van gehandicapte personen
    • of de intramurale of extramurale dienstverlening
    • of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen
  • Je bent in het bezit van 1 van volgende attesten:
   • medisch attest voor de quarantaine of isolatie van je kind bevestigt
   • aanbeveling tot quarantaine of isolatie voor je kind, afgegeven door de bevoegde instantie
   • attest van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen, dat de sluiting van de instelling of de klas bevestigt. Het attest specifieert ook de duur van de sluiting.
   • attest van de organisatie van het paaskamp, waaruit de annulatie van de activiteit blijkt en het feit dat het kind ten laatste op 18 maart was ingeschreven.
    Bij een gedeeltelijke annulering moet uit het attest blijken dat je kind niet kan deelnemen. Het attest specificeert ook de duur van de geannuleerde activiteit.

  Opgelet: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk als het kind terugkeert van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was.

  Duur

  Je kunt het verlof opnemen voor de duur van de coronamaatregel.

  • Ben je statutair? Dan kun je dit verlof opnemen in halve of volle dagen.
  • Ben je contractueel? Dan kun je dit verlof enkel opnemen in volle dagen, behalve als je een ander verlofstelsel hebt op die dag.

   Bijvoorbeeld: ouderschapsverlof met een halve dag op woensdag (je werkt contractueel gezien op die manier) dan kan het verlof wel opgenomen worden.
   Tijdelijke werkloosheid kun je wettelijk gezien niet combineren met arbeid op eenzelfde dag.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: bespreek de opname van dit verlof met je lijnmanager of gemachtigde.
  • Aanvangsdatum: je neemt dit verlof op tussen 1 januari en 30 juni 2021.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. 
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit is nog niet duidelijk. Verloven waarvoor je geen salaris ontvangt, maar die wel met dienstactiviteit worden gelijkgesteld, kunnen in beperkte mate - maximaal 20% van de effectief gepresteerde diensten - meetellen voor het wettelijk pensioen, als de federale ministerraad hiermee instemt. Voor de verlofregeling die geldt vanaf 1 januari 2018 werd het akkoord aangevraagd. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst of ga langs bij een pensioenexpert voor een vraag over je persoonlijke situatie.
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Ben je statutair? Dan ontvang je 80% van je brutosalaris. Het bedrag is begrensd op 21.000 euro (niet-geïndexeerd, aan 100%) en wordt maandelijks verrekend bij de uitbetaling van je salaris.
   • Ben je contractueel? Dan krijg je een uitkering tijdelijke werkloosheid van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).  
   • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina 'Vakantiegeld en eindejaarstoelage'.

   Hoe aanvragen?

   Tijdelijk opvangverlof door coronamaatregel aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

   Contact

   Meer informatie of een vraag?