chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tucht/raad van beroep – corona

  Op deze pagina vind je een overzicht van de coronamaatregelen rond tucht en de raad van beroep.

  Tucht

  • In de oproeping voor verhoor houdt de tuchtoverheid rekening met de maatregelen tegen corona, die gekend zijn op het ogenblik dat de oproeping wordt verstuurd. De tuchtoverheid respecteert de termijn voor oproeping voor verhoor van 15 kalenderdagen volgend op de datum van het tuchtvoorstel. Voor de datum van het verhoor zelf voorziet het VPS geen termijn.
  • Het dossier wordt meestal digitaal bezorgd en deze aanpak wordt in de gegeven omstandigheden ook aangemoedigd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt in overleg met het personeelslid naar een andere manier gezocht (bijvoorbeeld per post).
  • De tuchtoverheid die bevoegd is om de tuchtstraf uit te spreken en die het verhoor doet, kan voorstellen om dit te organiseren via veilig digitaal kanaal (bijvoorbeeld via Skype, Teams, ...). Als de betrokken ambtenaar of zijn raadgever echter vraagt om het verhoor uit te stellen, is het aangewezen dat de tuchtoverheid hierop ingaat en het verhoor verplaatst naar een latere datum. In deze uitzonderlijke omstandigheden verdient het de voorkeur om het verhoor te organiseren in overleg met het personeelslid of zijn raadsman. Voor een eventueel uitstel is het steeds aangeraden om de uitdrukkelijke goedkeuring te vragen aan het personeelslid.
  • Het VPS voorziet dat een ziek personeelslid zich geldig kan laten vertegenwoordigen door een raadsman. Dit voorschrift blijft uiteraard gehandhaafd.
  • De tuchtoverheid neemt altijd een redelijke termijn in acht en ziet erop toe dat het verhoor niet verder wordt uitgesteld dan noodzakelijk. Het personeelslid heeft het recht om in een tuchtdossier binnen een redelijke termijn een uitspraak te krijgen, zodat het niet onnodig lang in onzekerheid blijft over de eventuele sanctie die het zal krijgen. Ook voor de entiteit zelf en de organisatie van de dienst is het belangrijk om de tuchtprocedure te kunnen afronden binnen een redelijke termijn, rekening houdende met alle omstandigheden.

  Raad van beroep

  De raad van beroep houdt tot en met 13 december geen zittingen. Deze periode kan langer duren, in functie van de maatregelen tegen het coronavirus. Het Agentschap Overheidspersoneel volgt dit van dag tot dag op. De partijen kunnen vragen of bezorgdheden bespreken met de betrokken secretaris van de raad van beroep.

  In de lopende dossiers verwittigt het secretariaat van de raad van beroep de partijen en de leden van de raad van beroep en volgt verder op.

  Blijven de termijnen om beroep in te stellen gelden?

  Ja, deze termijnen blijven gelden. Ambtenaren moeten hun beroep instellen binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de beveiligde zending met de uitspraak van de tuchtstraf.

  Het indienen van het beroepsschrift gebeurt elektronisch (raadvanberoep@vlaanderen.be). Is dit niet mogelijk, dan gebruikt de ambtenaar een aangetekend schrijven.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het Loopbaancentrum van het Agentschap Overheidspersoneel via het Vlimpers-contactformulier.