chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat te doen na besmetting medewerkers met COVID-19?

  Wat moet je als leidinggevende bij de Vlaamse overheid doen als je te maken hebt met een (vermoedelijke) COVID-19-besmetting op de werkvloer?

  Besmette medewerker had contact met collega's

  Entiteiten aangesloten bij IDEWE

  Als een medewerker 2 dagen voor het ontstaan van de klachten (ziektesymptomen) of 2 dagen voor de positieve test nog contact gehad met collega's:

  • De leidinggevende maakt een overzicht van deze contacten en brengt in samenspraak met de directeur/het afdelingshoofd IDEWE op de hoogte. IDEWE heeft daarvoor een meldingsformulier opgemaakt.
  • De arbeidsarts coördineert het identificeren, triëren en opvolgen van contacten onder de werknemers. De arbeidsarts adviseert welke collega’s kunnen worden beschouwd als een nauw contact, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden en de genomen preventiemaatregelen.
  • IDEWE belt collega’s op die als een hoog-risicocontact worden beschouwd. Ze krijgen de nodige informatie die nadien via e-mail wordt bevestigd.
  • IDEWE mailt collega’s die als een laag-risicocontact worden beschouwd. Met de arbeidsarts wordt afgesproken of deze mail vanuit IDEWE vertrekt, dan wel vanuit de directeur of het afdelingshoofd.

   VDAB

   Meldingen van besmettingen binnen VDAB gebeuren via coronacrisis@vdab.be

   Besmette medewerker had contact met externen

   Als een medewerker 2 dagen voor het ontstaan van de klachten (ziektesymptomen) of 2 dagen voor de positieve test nog contact gehad met cliënten of externe partners:

   • De medewerker identificeert in samenspraak met de leidinggevende de externe contacten.
   • De medewerker geeft deze contacten door aan het contactcenter zodra het contactcenter contact opneemt.
   • Het contactcenter zal de externe contacten inlichten.

   Best practice: stroomschemas HFB

   Het Facilitair Bedrijf heeft in samenwerking met het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid stroomschema's uitgewerkt. Die stroomschema's geven duidelijk aan welke acties moeten ondernomen worden bij een mogelijke besmetting na een laag- of hoogrisicocontact (LRC en HRC) of na een terugkeer uit het buitenland. 

   De schema's geven onder meer een antwoord op eventuele vragen over laag- en hoogrisicocontacten op het werk en quarantainemaatregelen. Er staat ook vermeld wanneer de leidinggevende geïnformeerd moet worden. Die staat in contact met de arbeidsgeneesheer.  (Opgelet: Binnen Het Facilitair Bedrijf is gekozen om de adviseur interne controle (ICOB) aan te duiden als aanspreekpunt m.b.t. corona. In andere entiteiten zal dat een andere functie zijn.)

   Informatie voor personeelsleden

   Richtlijnen rond ziekte, besmetting en quarantaine voor personeelsleden (met actuele richtlijnen rond testen en quarantaine)

   Verduidelijking van de stroomschema's aan de hand van 2 situaties

   Situatie 1

   Een personeelslid heeft twee dagen voor het ontstaan van de klachten (ziektesymptomen) of twee dagen voor de positieve test nog contact gehad met collega’s.

   • De leidinggevende maakt een overzicht van deze contacten en brengt in samenspraak met de directeur/het afdelingshoofd IDEWE op de hoogte via volgende contactgegevens:
    • 016/390.282
   • De arbeidsarts coördineert het identificeren, triëren en opvolgen van contacten onder de werknemers. Hij adviseert welke collega’s kunnen worden beschouwd als een nauw contact, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden en de genomen preventiemaatregelen.
    • De collega’s die als een hoog-risicocontact (PDF) worden beschouwd, worden door IDEWE opgebeld en krijgen de nodige informatie (deze wordt nadien via e-mail bevestigd).
    • De collega’s die als een laag-risicocontact (PDF) worden beschouwd ontvangen een bericht per e-mail. Met de arbeidsarts wordt afgesproken of deze brief vanuit IDEWE vertrekt, dan wel vanuit de directeur of het afdelingshoofd.

   Situatie 2

   Een personeelslid heeft twee dagen voor het ontstaan van de klachten (ziektesymptomen) of twee dagen voor de positieve test nog contact gehad met cliënten of externe partners.  

   • Het personeelslid identificeert in samenspraak met de leidinggevende de externe contacten.
   • Het personeelslid geeft deze contacten door aan het contactcenter zodra het contactcenter contact opneemt.
   • Het contactcenter zal de externe contacten inlichten.