chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Formulier voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever

  Wil je als lijnmanager of HR-businesspartner de beëindiging van een arbeidsovereenkomst doorgeven aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)? Dan vul je het formulier voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever in.

  Hoe indienen?

  Opgelet: ben je geen klant van het DCPA? Contacteer dan je personeelsdienst.

  • 1

   Vul het formulier in

   Je vult het Formulier beëindiging arbeidsovereenkomst door werkgever.docx  aan en bezorgt dit via het HR-aanspreekpunt van je departement of agentschap aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier.

  • 2

   Bezorg de ontslagbrief en een duplicaat

   Het DCPA bezorgt je de ontslagbrief voor ondertekening en verzending naar het personeelslid. Bij opzegging, verbreking of stilzwijgend ontslag berekent het DCPA de opzegtermijn en/of de verbrekingsvergoeding.

   Je bezorgt de ondertekende brief aan het personeelslid en een kopie aan:

   • het HR-aanspreekpunt van je departement of agentschap en
   • aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. 

   Het DCPA zorgt voor de administratieve verwerking van het ontslag en bezorgt je het aanvraagformulier voor outplacementbegeleiding als

   • de opzeggingstermijn of de verbrekingsvergoeding 30 weken of meer bedraagt, of
   • je de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht en het personeelslid niet over een medisch attest beschikt waaruit blijkt dat hij niet meer in staat is het werk te hervatten op de arbeidsmarkt.

   Wil je outplacement aanbieden terwijl dit niet verplicht is? Dan vul je ook het aanvraagformulier voor outplacementbegeleiding in.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).