chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Anonieme en geautomatiseerde telling

  Om het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond te tellen, gebruikt de Vlaamse overheid voor de cijfers vanaf 2014 een nieuwe methode: de anonieme en geautomatiseerde telling.   

  Hoe gebeurt de anonieme en geautomatiseerde telling concreet?

  De Vlaamse overheid bezorgt de rijksregisternummers van haar personeelsleden aan het Rijksregister. Het Rijksregister gaat na welke nationaliteit het personeelslid, zijn ouders en/of grootouders hebben.

  Betekent dit dat de Vlaamse overheid toegang heeft tot persoonlijke gegevens van personeelsleden?

  Respect voor de privacy van elke werknemer is cruciaal bij de nieuwe telmethode. Daarom zijn alle data anoniem en samengevoegd tot een groot geheel. De Vlaamse overheid ontvangt dus geen gegevens van individuele personeelsleden. De dienst Diversiteitsbeleid werkt hiervoor samen met de Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE).

  Wat is het resultaat?

  In 2013 heeft de dienst Diversiteitsbeleid een eerste proefproject uitgevoerd met de anonieme en geautomatiseerde telmethode. Uit de resultaten bleek dat de nieuwe telmethode objectiever en nauwkeuriger is. Niet iedereen registreert zich vrijwillig, vandaar de onderschatting. 

  Waarom deze nieuwe telmethode?

  Het voordeel is dat deze telling gebaseerd is op objectieve gegevens over de herkomst van personeelsleden. De Vlaamse overheid is de eerste werkgever die deze telmethode op grote schaal toepast. Ze wil een voorbeeld zijn en bedrijven en andere overheden aansporen om medewerkers uit kansengroepen beter te tellen.

  Wanneer zal de Vlaamse overheid de anonieme en geautomatiseerde telmethode invoeren?

  De Vlaamse overheid heeft de nieuwe telmethode voor het eerst gebruikt voor de telling van het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond op 31/12/2014. Bekijk hier de evolutie van de cijfers. Dat betekent ook dat de vrijwillige registratie van medewerkers met een migratieachtergrond sinds 2015 is afgeschaft. Voor de telling van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte verandert er niets en blijft de vrijwillige registratie bestaan. 

  Dienstverlening

  Vragen over de anonieme en geautomatiseerde telmethode?

  Contact: Michiel Trippas, 0491 96 60 40, michiel.trippas@kb.vlaanderen.be