chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bevraging bij instroom van nieuwe personeelsleden

  Entiteiten die een nulmeting achter de rug hebben, vullen hun gegevens nadien aan met een systematische bevraging bij nieuwe instroom: nieuwe medewerkers krijgen de vraag of ze een handicap of chronische ziekte (arbeidshandicap) hebben. Die bevraging gebeurt bij voorkeur met een standaardformulier (inlichtingenblad).

  Net als bij de nulmeting gaat het om een vrijwillige registratie. En dus moeten de nieuwe medewerkers weten dat ze niet verplicht zijn om te antwoorden. Ze moeten ook in de mogelijkheid zijn om te antwoorden zonder later daarover gecontacteerd te worden. In dat laatste geval zijn hun gegevens alleen anoniem bruikbaar.

  De omzendbrief over monitoring legt de voorwaarden vast voor de bevraging van nieuwe personeelsleden.