chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bevraging van sollicitanten

  Het is personeelsdiensten toegestaan om aan sollicitanten te vragen of ze een handicap of chronische ziekte (arbeidshandicap) of een migratieachtergrond hebben, maar ze mogen dat alleen schriftelijk (elektronisch) doen, nooit mondeling. Bovendien moet dat gebeuren voor het eigenlijke sollicitatiegesprek plaatsvindt. De sollicitant mag zich immers niet onder druk gezet voelen om te antwoorden. De omzendbrief over monitoring legt duidelijke regels op.

  Hoewel sollicitanten niet meetellen voor de streefcijfers voor personeelsleden uit de kansengroepen, is het toch belangrijk om ook van hen te weten of ze tot een kansengroep behoren. Het Vlaams Personeelsstatuut schrijft immers voor dat bij gelijkwaardige kandidaten de keuze moet gaan naar de kandidaat van de ondervertegenwoordigde groep.

  Dankzij de bevraging van sollicitanten kan de Vlaamse overheid haar gelijkekansen- en diversiteitsbeleid verfijnen. Trekt de Vlaamse overheid weinig nieuwe Vlamingen of werkzoekenden met een handicap of chronische ziekte aan? Of geraken ze moeilijk door de selectieprocedures? Is de Vlaamse overheid bekend genoeg bij de kansengroepen? De bevraging van sollicitanten levert wellicht nuttige informatie op.

  Instrumenten

  Voorbeeld van een diversiteitsparagraaf