chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De diversiteitsscan

  Wat is de diversiteitsscan?

  De diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van een entiteit binnen de Vlaamse overheid. De uitgevoerde acties van het afgelopen jaar worden beschreven.

  De diversiteitsambtenaar vult de diversiteitsscan in. De diversiteitsscan is een waardevol instrument voor het verder uitbouwen van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, maar geeft geen exhaustief overzicht van alle initiatieven. Ter vergelijking wordt naast het antwoord van de entiteit ook het antwoord of het percentage van positief antwoorden van alle Vlaamse entiteiten weergegeven. Hierdoor kan de entiteit zich vergelijken met de andere organisaties van de Vlaamse overheid.

  Waarom dit rapporteringsinstrument?

  De diversiteitsscan houdt elke entiteit onder de loep. Zo krijgen entiteiten een duidelijk overzicht van de positieve noten én de blinde vlekken in hun diversiteitswerking. Het kwantitatieve en eenduidig eindoordeel op basis van de rapportering door de entiteit, maakt vergelijken gemakkelijker. Zowel jaar na jaar als tussen de entiteiten onderling.

  Voor de entiteiten is de scan een stimulans om met een toekomstgerichte blik het diversiteitsbeleid verder te verfijnen. De dienst Diversiteitsbeleid wil leidinggevenden en diversiteitsambtenaren met dit coachende instrument een duwtje in de rug geven.

  De diversiteitsscans publiceren op de website, maakt de documenten voor iedereen binnen en buiten de Vlaamse overheid toegankelijk. Dat is positief voor de openbaarheid van bestuur en de transparantie.

  Tot slot draagt de diversiteitsscan bij tot de rapporteringsopdracht van de dienst Diversiteitsbeleid.

  Hoe is de diversiteitsscan opgebouwd?

  De diversiteitsscan bestaat uit vier onderdelen:

  1. Algemene informatie
  2. Organisatiestructuur
  3. Uitgevoerde acties 
  4. Personeelsaantallen 
  5. Contextuele toelichting

  Uitgebreid rapport met de resultaten

  De dienst Diversiteitsbeleid heeft alle diversiteitsscans geanalyseerd en gebundeld in een samenvattend rapport. Dit rapport is een samenvatting en geeft een beeld van hoe entiteiten het overkoepelende gelijkekansen- en diversiteitsbeleid vertalen op basis van hun zelfrapportering.