chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Genderdag

  De werkvloer anno 2018

  De dienst Diversiteitsbeleid van het Agentschap Overheidspersoneel organiseerde op dinsdag 6 maart een namiddag die in het teken stond van gender, competenties op de werkvloer en hoe het versterken van gendergerelateerde competenties positief kan zijn voor iedereen op de werkvloer. Lees hier het verslag van deze inspirerende namiddag.

  Genderdag 2017

  Dinsdag 7 maart vond de derde editie van de Genderdag plaats, die lovend werd beoordeeld door de deelnemers!

  Lees hier het verslag van de Genderdag - Geen man/vrouw overboord.

  Facebook LinkedIn Twitter


  Genderdag 2016

  Dinsdag 26/01 vond de tweede editie van de Genderdag plaats: een geslaagde editie! logo_genderdag

  Sam van KliQ vzw nam ons mee in de wereld van genderdiversiteit. Het ging niet alleen over man en vrouw, maar ook over het continuüm van geslacht, over gender en androgynie, over transgenderisme en natuurlijk ook over het genderkoekje. Na deze boeiende uiteenzetting namen we deel aan een interactieve en ludieke sessie die ons verder liet nadenken over de geleerde concepten en ons aanzette tot concrete stapjes naar meer gendergelijkheid.

  Na een gezellige lunch werden we in een sneltempo ondergedompeld in de wereld van het kruispuntdenken. Hoe zijn we in de geschiedenis vertrokken van formele gelijkheid en nu aanbeland in een stadium waarin gelijke kansen en diversiteit niet meer voldoende zijn? We hebben momenteel nood  aan kruispuntdenken: verschillende sociale dimensies van verschil zorgen immers samen voor een situatie van discriminatie of privileges. Hierna werd de theorie omgezet in de praktijk, in de vorm van een workshop rond beeldvorming en een workshop rond een onderzoek over allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt.

  Als kers op de taart werd deze boeiende dag afgesloten met een panelgesprek over competentiegericht selecteren, vrouwen in leidinggevende functies en over de schijnbare alomtegenwoordigheid van gendergelijkheid. Aan dit panelgesprek namen niet de minste leden deel: Marleen Teugels (amazone), Sarah Scheepers (ella vzw), Cathérine Ongenae (journaliste en schrijfster), Magda De Meyer (Vrouwenraad) en onze eigenste Alona Lyubayeva (Vlaams Diversiteitsambtenaar), met als moderator Annick Ruyts. Achteraf genoot iedereen nog van een welverdiend drankje en hapje en werden de eerste ideeën al opgedaan voor editie 3 van de Genderdag… : wordt vervolgd!


  Genderdag 2015

  Op 22 januari 2015 heeft de dienst Diversiteitsbeleid een studiedag ‘Gender in de brouwerij’ georganiseerd in de Mechelse brouwerij Lamot.

  In de voormiddag stelde de dienst de resultaten van de holebi-bevraging voor, en liet enkele getuigen aan het woord. 

  Willemijn Ahlers is beleidsmedewerker bij de Nederlandse Nationale Politie (Groningen). Als ervaringsdeskundige bracht ze een treffend verhaal over hoe haar organisatie omgaat met transgenders. Ze deed een oproep voor inclusief beleid waar transgenderbeleid een onderdeel van is. Concreet: als je werkt aan respect voor elkaar en aan goede omgangsvormen waarbij mensen aangesproken worden op hun gedrag, dan is een organisatie al een heel stuk verder. ‘Vandaar ook het belangom diversiteit op te nemen in evaluatie van leidinggevenden’, zei Willemijn. Uiteraard blijven specifieke acties voor transgenders nodig. De dienst Diversiteitsbeleid zal daar in 2015 werk van maken.

  Daarna kwamen drie getuigen aan het woord die hun ervaringen met hun holebi-zijn bij de Vlaamse overheid deelden met het publiek. Uit het gesprek, dat voormalig VRT-anker Kris Smet modereerde, kwam naar voren dat de Vlaamse overheid een open werkgever is, met veel mogelijkheden en kansen voor iedereen.  Maar dat betekent niet dat er geen uitdagingen meer zijn. De meeste holebi’s wachten af om uit de kast te komen. Pas als je signalen van de omgeving opvangt dat het ok is om te zijn wie je bent, zet je de stap om iets over jezelf te vertellen. Vooral in omgevingen met eerder uitvoerende en technische beroepen is de rol van de leidinggevende cruciaal om mensen die pesten,  daarop aan te spreken.

  Tenslotte kondigde Veerle Depauw, stafmedewerker holebi en transgender van de dienst Diversiteitsbeleid, de nieuwe Yammer-groep 'IEDEREEN OVERUIT' aan. Dit netwerk biedt een forum aan iedereen van binnen en buiten de Vlaamse overheid met interesse voor het thema: ervaringsdeskundigen, HR-professionals, holebi's en transgenders,...

  In de namiddag kwam het thema vaders en de flexibele werkvloer aan bod. Elke Valgaeren, ex-onderzoeker bij SEIN, en nu werknemer bij de studiedienst van de Gezinsbond, lichtte een onderzoek toe over wat vaders precies willen. Papa’s hebben dezelfde wensen als mama’s: meer tijd spenderen met hun gezin. Vaders die vaker aanwezig zijn, dat is goed voor de kinderen én voor de relatie als koppel. Toch zetten vaders de stap naar verschillende vormen van verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, …) veel minder in vergelijking met moeders. Dat is ook het geval bij de Vlaamse overheid, een open werkgever met veel mogelijkheden tot verlof, flexibele uurregelingen en plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Zo nam 20,6% van de statutaire vrouwelijke personeelsleden in 2014 verlof voor deeltijdse prestaties, tegenover 4,4% bij de mannen (cijfergegevens Vlimpersentiteiten, 2014). Financiële overwegingen zijn één drempel, maar ook de stereotiepe opvattingen over de taakverdeling man-vrouw blijven vandaag nog altijd een rol spelen.

  Tijdens de namiddag bevestigde drie vaders van bij de Vlaamse overheid dat meer tijd voor het gezin een positieve invloed heeft op het eigen welbevinden. Seppe Dams (CJSM/AgO), Bart De Schutter (VLM) en Marcel Schuurmans (VAPH) namen ouderschapsverlof of palliatief verlof op. De rol van de leidinggevende is belangrijk en een cultuur van flexibiliteit moet overal aanwezig zijn, niet alleen in Brussel: Als het beleid in Brussel iets ‘uitdoktert’, maar de directe chef ziet dat niet zitten, dan heeft de individuele werknemer daar niets aan.’ Matthias Roman, expert bij de Afdeling Regelgeving van AgO, gaf een overzicht van de verschillende verlofmogelijkheden bij de Vlaamse overheid.