chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Genderneutraliteit

  De Vlaamse overheid maakt geen onderscheid tussen haar medewerkers op basis van hun geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Competenties, daar draait het om. Ook de dienstverlening moet genderneutraal zijn en zo ervaren worden.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent stagiair, jobstudent, consultant of vrijwilliger bij de diensten van de Vlaamse overheid. 
  • Je bent personeelslid van de VDAB, De Lijn of een van de extern verzelfstandigde agentschappen.

  Wat is genderneutraliteit?

  Genderneutraliteit betekent dat je bewust niet kiest tussen vrouwelijke en mannelijke genderidentiteiten. Je vermijdt om labels te plakken op personen, want er is meer dan alleen 'man' of 'vrouw' zijn. Gender blijkt nog altijd een belangrijke grond van discriminatie te zijn; zowel tussen mannen en vrouwen als discriminatie omwille van iemands genderidentiteit of genderexpressie.

  Genderneutraliteit betekent dat mannen en vrouwen als gelijken worden behandeld en dat het verschil tussen hen geen ongerechtvaardigde verschillen genereert. Genderneutraliteit betekent ook gelijkwaardigheid tussen cisgenders en transgender personen. Een genderneutrale overheid maakt dus geen onderscheid tussen personen op basis van hun biologische geslacht, hun genderidentiteit of genderexpressie.

  Lees meer:

  Informatie voor specialisten

  Wil je als diversiteitsambtenaar, HR-verantwoordelijke of selectieverantwoordelijke genderneutraliteit toepassen binnen je departement of agentschap? Dan kunnen onderstaande tips je helpen.

  Hoe pas je genderneutraliteit toe op de werkvloer?
  • Neem genderneutraliteit op in het diversiteitsbeleid van je agentschap of departement.
  • Neem genderidentiteit en genderexpressie op in de antipest-, anti-intimidatie- of antidiscriminatieverklaring van je agentschap of departement.
  • Zorg voor unisekse kledij als je medewerkers voorgeschreven werkkleding dragen.
  • Vermijd stereotyperende humor over mannen, vrouwen en genderpatronen. Contacteer de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst als die grens vaak wordt overschreden in je werkomgeving.
  • Als er sprake is van een genderonevenwicht op je dienst, probeer dan samenwerking met andere diensten te stimuleren (waar er meer evenwicht is of een omgekeerd patroon van man-vrouwverhoudingen).
  Hoe werf je genderneutraal aan?
  • Geef aan dat geslacht, genderidentiteit en genderexpressie geen rol spelen bij een
  • Je vacaturebericht moet alle competente kandidaten aanspreken zodat ze solliciteren. Gebruik daarom neutrale functiebenamingen en gebruik nooit de vermelding 'm/v'.
  • Vermijd onder- en oververtegenwoordiging van mannen of vrouwen in je agentschap of departement. Zorg voor een verhouding die tussen 33% en 67% ligt.
  • Geef voorrang aan de jobkandidaat uit de ondervertegenwoordigde groep als er gelijkwaardige kandidaten zijn en de streefcijfers voor het topkader en middenmanagement niet zijn bereikt.
  • Trek personen aan van het ondervertegenwoordigde geslacht door hen expliciet te vermelden in de vacature. Bijvoorbeeld ‘Rekening houden met de huidige samenstelling van de afdeling moedigen wij vrouwen (of mannen), genderdiverse personen, personen van buitenlandse herkomst en personen met een handicap of chronische ziekte aan om hun kandidatuur in te dienen.’
  • Streef naar een gemengde selectiejury. In een ideale situatie zitten er evenveel vrouwen als mannen in die jury.
  Hoe pas je genderneutraliteit toe in je communicatie?
  • Gebruik ‘partner’ in plaats van ‘echtgenoot’ of ‘echtgenote’.
  • Gebruik ‘ouder’ in plaats van ‘moeder’ of ’vader’.
  • Vraag alleen naar het geslacht van personen als dat echt noodzakelijk is.
  • Voeg een derde antwoordmogelijkheid toe, zoals 'andere' of 'x' wanneer je polst naar het geslacht of genderidentiteit van personen.
  • Voorzie in een mogelijkheid om het geslacht in documenten op een makkelijke manier aan te passen.
  • Gebruik een neutrale aanspreekvorm in e-mails en brieven. Bijvoorbeeld 'Beste collega' of 'Geachte klant' in plaats van 'Beste meneer' of 'Geachte familienaam'.
  • Spreek mensen rechtstreeks aan in teksten door 'je' of 'u' te schrijven en gebruik de meervoudsvorm om naar mensen te verwijzen. Vermijd het gebruik van 'hij', 'zij' of 'hij/zij'.
  • Streef naar een gelijkaardige verhouding van afbeeldingen van mannen en vrouwen in verschillende interessegebieden.
  • Gebruik genderneutrale functiebenamingen. Bijvoorbeeld 'poetshulp' in plaats van 'poetsvrouw' en 'administratieve assistent' in plaats van 'secretaresse'.
  • Beschrijf competenties als gedrag, niet als persoonlijkheidskenmerken die gendergerelateerd zijn. Zeg bijvoorbeeld niet ‘je bent een geboren leider’, maar wel ‘je hebt in het verleden teams geleid’ of ‘je hebt ervaring in de omgang met kinderen’. Een gedrag valt immers te leren; een persoonlijkheidskenmerk niet.
  • Gebruik genderneutrale pictogrammen
  • Vermeld de verplichte diversiteitsclausule in alle vacatureberichten: ‘Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender(identiteit en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen!’

  Contact

  Meer informatie of een vraag?