chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Genderneutraliteit

  De Vlaamse overheid zet in op genderneutraliteit. Dit kadert binnen de algemene neutraliteit van de Vlaamse overheid. De dienstverlening moet immers neutraal zijn en zo ervaren worden.

  In juni van dit jaar heeft de Vlaamse overheid bijvoorbeeld beslist om de vermelding ‘m/v’ weg te laten in haar vacatures. Een tweede punt dat dat binnen het communicatieluik valt, is neutraal taalgebruik, zodat de boodschap wordt gegeven dat niet gender een rol speelt, maar competenties. Op vlak van opleidingen vervolgens, worden personeelsleden getraind in diversiteitsbeleid en wetgeving over antidiscriminatie. Ook de administratie wordt zo neutraal mogelijk gemaakt. Ouderbepalingen zijn bijvoorbeeld genderneutraal waarbij de assumptie dat een ouderpaar bestaat uit een man en een vrouw, niet wordt gemaakt. Een laatste voorbeeldje betreft genderneutrale toiletten, die voor transgenders in transitie een meerwaarde kunnen betekenen. Naast deze specifieke voorbeelden, blijft de Vlaamse overheid sensibiliseren rond genderneutraliteit.

  De Vlaamse overheid heeft al heel wat expertise opgebouwd rond dit thema. Aangezien we hier al ver mee staan, wordt deze kennis ook uitgewisseld met andere organisaties. We kunnen echter nog altijd bijleren en zullen dan ook te rade gaan bij lokale besturen om ons te blijven verbeteren wat betreft genderneutraliteit.

  Raadpleeg hier de brochure met een aantal praktische tips rond genderneutraliteit.

  Genderneutrale toiletten

  Eén van de initiatieven rond genderneutraliteit binnen de Vlaamse overheid, is de komst van genderneutrale toiletten. Deze beteken een meerwaarde kunnen voor transgenders in transitie die hiervan gebruik willen maken. Het idee is dat een dergelijke wc gebruikt kan worden door iedereen, ongeacht geslacht, ongeacht genderidentiteit, ongeacht beperking … Met andere woorden een neutrale wc.

  In juni en juli 2017 werden 120 toiletten in de gebouwen van de Vlaamse overheid genderneutraal. Dit zijn toiletten die ter beschikking staan van iedereen. Je herkent ze aan het zwart-witte logo “WC”.

  Waarom genderneutrale toiletten? In de huidige maatschappij waarin er geaccepteerd wordt dat niet iedereen een genderidentiteit heeft die overeenkomt met het geboortegeslacht, is de eis om aparte toiletten te voorzien voor mannen en vrouwen niet houdbaar.

  Gender is een sterk ordeningsmechanisme, dat vrouwen en mannen in bepaalde, vaak stereotiepe, richtingen stuurt. Door te kiezen voor genderneutraliteit wordt dat ordeningsmechanisme doorbroken en ontstaat er meer keuzevrijheid voor iedereen.

  De keuze tussen een mannen- en een vrouwentoilet is ook niet voor iedereen evident. Transgenders bijvoorbeeld die in transitie zijn, kunnen zich bijvoorbeeld ongemakkelijk voelen in deze gendertoiletten. Ook voor transgenders die zich zowel man als vrouw of genderambigu (noch man noch vrouw of zowel man als vrouw) voelen, is de keuze niet evident. Voor hen bieden genderneutrale wc’s uitkomst.

  Zowel in de bestaande als de nieuwe gebouwen wordt rekening gehouden met de privacy. Dit zijn steeds afgesloten hokjes, waar een toilet aanwezig is inclusief alle uitrustingen zoals een lavabo etc.

  Standaard voor nieuwe gebouwen

  Voor alle nieuw te bouwen of zwaar te renoveren kantoorgebouwen wordt de eis voor genderneutrale toiletten in de publiek toegankelijke ruimten dwingend opgenomen in het programma van eisen en strikt bewaakt. Voor ruimten die bestemd zijn voor het personeel kan het meegenomen worden, maar is het geen dwingende eis.

  Voor de bestaande gebouwen wordt dit geleidelijk aan gerealiseerd, rekening houdend met de praktische en financiële haalbaarheid, met geplande projecten in die gebouwen en vastgoedbeleid. De volgende gebouwen zijn al aangepast: VAC Leuven, VAC Hasselt, VAC Antwerpen, VAC Gent, VAC Brugge, Ferraris gebouw, Arenberg gebouw, Martelarenplein, Grasmarkt.

  Genderneutrale communicatie

  De Vlaamse overheid tracht neutraal te communiceren.

  • In het intern personeelssysteem zijn ouderbepalingen en partnerrelaties best genderneutraal. Het gaat over ‘ouder 1, ouder 2’ en over een eventuele ‘partner’. Niet elk ouderpaar of elke relatie bestaat immers uit een man en een vrouw.
  • Op vlak van opleidingen worden personeelsleden getraind in diversiteitsbeleid en wetgeving over antidiscriminatie.
  • De dienst Diversiteitsbeleid raadt tenslotte ook aan om personeelsleden neutraal aan te spreken met ‘geachte deelnemer’ of ‘beste collega’ in plaats van ‘geachte meneer/mevrouw (achternaam)’.

  Genderneutrale vacatureberichten

  Ook extern communiceren we zo neutraal mogelijk. Hier gaat het vooral over neutrale vacatureberichten. Deze zijn belangrijk om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Alle competente kandidaten moeten zich in het vacaturebericht kunnen vinden om de stap te zetten om te solliciteren.

  • In juni 2015 heeft de Vlaamse overheid bijvoorbeeld beslist om de vermelding ‘m/v’ weg te laten in haar vacatureberichten. Deze vermelding is weggelaten omdat gender geen rol mag spelen in een sollicitatieprocedure. Competenties spelen een rol; gender niet.
  • Functiebenamingen moeten neutraal zijn. De Vlaamse overheid is bijvoorbeeld op zoek naar een ‘poetshulp’ en niet naar een ‘poetsvrouw’ of een ‘schoonmaakster’.
  • De lezer van de vacature wordt verder aangesproken met ‘je’ of ‘u’. Er wordt dus niet in de derde persoon gesproken, met ‘hij’ of ‘zij’.
  • Een laatste voorbeeld is het omschrijven van competenties als gedrag en niet als persoonlijkheidskenmerk. Gedrag kan je immers leren; een persoonlijkheidskenmerk niet.

  Wil je je eigen vacatureberichten (gender)neutraal opstellen, bekijk dan onze fiche ‘genderneutrale vacatureberichten’ en de fiche ‘neutrale vacatureberichten'.

  Contact

  Ann-Sophie Baeken, ann-sophie.baeken@kb.vlaanderen.be, Tel. 0496 56 53 28