chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het taalcertificaat van Selor behalen

  Voor wie zijn de testen bedoeld?

  Selor reikt taalcertificaten Nederlands uit. Ook voor mensen die bij de Vlaamse overheid willen werken of er al werken. Heeft een medewerker niet de vereiste diploma’s of getuigschriften waaruit blijkt dat hij/zij onderwijs in het Nederlands heeft gevolgd? Dan zal de medewerker een taalcertificaat moeten behalen.

  Het taalcertificaat dat nodig is, en waarnaar Selor verwijst als de ‘artikel 7’ testen, is o.a. bedoeld voor medewerkers die bij de Vlaamse overheid willen komen werken (in een contractuele of statutaire functie). Dan gaat het dus over instroom. Het geldt ook voor medewerkers die contractueel tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse overheid, maar statutair benoemd willen worden (in hun job of in een andere job). Het gaat dan over doorstroom. Om dit taalcertificaat te behalen, moeten de medewerkers een aantal testen afleggen. Enkel Selor is bevoegd om deze taaltesten af te nemen.

  Werken er mensen in jouw entiteit die op termijn statutair willen worden en die hun diploma in het buitenland hebben behaald? Je kan deze mensen gericht informeren om zich aan te melden voor de Selortesten.

  naar boven

  Inschrijving voor het juiste taalcertificaat

  Het duurt een aantal maanden vooraleer een werknemer een taalcertificaat in handen heeft. Het is dus goed om anderstalige collega’s ruim op voorhand in te lichten en te motiveren om deel te nemen. Afhankelijk van wie welk taalcertificaat moet behalen, worden de kandidaten 2 tot 3 maal uitgenodigd. Licht de anderstalige collega’s dus duidelijk in dat het niet over één testmoment zal gaan. Ze zullen een aantal testen op verschillende tijdstippen moeten afleggen.

  Indien nodig en op vraag van de administraties, kunnen de testen ook gegroepeerd en sneller afgenomen worden (spoedprocedure). In dit geval neem je best contact op met Selor.

  Het taalcertificaat ‘artikel 7’ is opgedeeld in opleidingsniveaus. Afhankelijk van het niveau van het diploma van de medewerker moet hij/zij deelnemen aan een andere test. Let wel op: het gaat dus over een niveau waarop de medewerker tewerkgesteld wordt. Concreet: een medewerker met een universitair diploma die tewerkgesteld wordt op niveau B, moet de 'artikel 7, niveau 2+/B-test' afleggen. Hieronder en op de website van Selor een overzicht:

  Per ‘diplomaniveau’ zijn er dus andere taaltesten. De medewerker zal dit goed moeten vermelden bij zijn/haar inschrijving. De medewerker dient eerst een account aan te maken op ‘Mijn Selor’. Eens hij/zij een profiel op 'Mijn Selor' heeft, kan hij/zij zich inschrijven voor de taaltesten in de rubriek 'Mijn taaltesten'.

  De taaltesten voor lezen, luisteren en schrijven worden via een computer afgenomen. De taaltest die de mondelinge taalvaardigheid meet, wordt mondeling getest met en jury. Hier vind je meer uitleg.

  naar boven

  Voorbereiding op de Selortesten?

  Een ‘kant-en-klare cursus’ om medewerkers voor te bereiden op het behalen van het taalcertificaat bij Selor bestaat niet. Toch zijn er enkele belangrijke hulpmiddelen waarmee de anderstalige medewerker gebaat is:

  • Selor voorziet op de website inhoudelijke uitleg over de taaltesten op niveau A. Een voorbeeld hiervan vind je hier (taalcertificaat voor mensen die een functie op niveau A ambiëren). Voor o.a. het onderdeel ‘spreekvaardigheid’ vind je een voorbeeld van een mogelijke opdracht, samen met het evaluatierooster. Een evaluatierooster is een document waarmee de taalvaardigheid aan de hand van een aantal indicatoren wordt beoordeeld. Zo heeft de kandidaat al een beter beeld op het soort vragen en de wijze waarop hij/zij beoordeeld wordt. Op deze website vindt de kandidaat ook nog wat tips, zoals 'Voor een presentatie-opdracht mag je jouw notities als leidraad gebruiken.'
  • Pas als de kandidaat ingeschreven is voor de taaltest, ontvangt hij/zij meer details over de test. Deze informatie is ook een ondersteuning voor de kandidaat.
  • Opgelet: er wordt hier ook verwezen naar een demo-test. Dit oefenpakket heeft een zeer beperkte voorspellende waarde. Het is geen kant-en-klare voorbereiding op de taaltesten. Het kan de kandidaat wel wat vertrouwen geven. Maar ook niet meer dan dat.
  • Indien de medewerker niet geslaagd is op één van de onderdelen, kan de kandidaat feedback vragen: taal@selor.be. Vraag zeker de evaluatieroosters op voor de schrijf- en spreekvaardigheidstest. Doe dat ook voor het geschreven product, omdat dit op computer wordt afgelegd en per kandidaat door Selor bewaard wordt. Indien dit niet vrijgegeven wordt, neem dan contact op met diversiteitsbeleid@vlaanderen.be.
  • Met de feedback van de onderdelen waarvoor de kandidaat niet geslaagd is, kan hij/zij zich bijvoorbeeld aanmelden bij één van de Huizen van het Nederlands.