chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Via een individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (IBO+) vorm je zelf je ideale werknemer door hem gericht en op maat op te leiden. Tegelijkertijd bied je kansen aan kwetsbare werkzoekenden.

  Wie zijn deze kwetsbare werkzoekenden?

  • de niet-werkende werkzoekende met een indicatie arbeidshandicap;
  • de niet-werkende werkzoekende die jonger dan 25 jaar is en die ten minste gedurende twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de IBO+ bij de VDAB is ingeschreven;
  • de niet-werkende werkzoekende die ouder dan 25 jaar is en die ten minste gedurende 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de IBO+ bij de VDAB als zodanig is ingeschreven;
  • personen ten laste van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten.

  Het opleidingsgedeelte van een IBO+ duurt maximaal 52 weken en wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst van minstens even lang als de duurtijd van de opleiding.

  • Gedurende de opleiding kost de medewerker je niets: je moet noch loon, RSZ of productiviteitspremie betalen.
  • Tijdens het opleidingsgedeelte telt de persoon niet mee in de personeelsaantallen in het kader van de personeelsbesparingen. Meer info vind je hier.
  • Een gespecialiseerde jobcoach omkadert de medewerker en voorziet ook jou kosteloos met professioneel advies als je dat wenst.

  Indien het gaat om een persoon met indicatie arbeidshandicap wordt tijdens het opleidingsgedeelte samen met dienst Diversiteitsbeleid een integratieprotocol opgemaakt zodat de kandidaat in de beste omstandigheden kan werken.

  Ben je tevreden over de samenwerking met de persoon met indicatie handicap? Dan kan je in bepaalde situaties de tewerkstelling op een eenvoudige manier verduurzamen door middel van een voorbehouden betrekking. Doe je dat nog tijdens het opleidingsgedeelte van de IBO+, dan telt de kandidaat ook na de aanwerving via voorbehouden betrekking niet mee als kop in de generieke besparingsdoelstellingen.

  Voorwaarden voor een tewerkstelling via IBO+:

  • Na het tekenen van de arbeidsovereenkomst is je medewerker gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is evenlang als de duurtijd van de opleiding.
  • Je kan enkel een contract voor een IBO+ afsluiten met kwetsbare werkzoekenden én die in begeleiding zijn bij een gespecialiseerde opleidings-begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB).

  Op zoek naar een geschikte kandidaat of naar meer informatie over de mogelijkheden tot ondersteuning en financiering? Neem contact op met dienst Diversiteitsbeleid: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be.