chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integratieprotocol

  Het is in een werksituatie niet altijd evident om een open gesprek aan te gaan over een handicap of chronische ziekte. Zo’n gesprek is echter belangrijk om afspraken te kunnen maken over mogelijke aanpassingen op de werkvloer. En om personeelsleden met een handicap of chronische ziekte in de beste omstandigheden te laten werken.

  Een integratieprotocol kan daarbij helpen. Het beschrijft de effecten van de handicap of chronische ziekte van het personeelslid op zijn werk. De opmaak van het protocol gebeurt op basis van een gesprek tussen het personeelslid, de leidinggevende, de P&O-verantwoordelijke van de entiteit en een deskundige handicap. De deskundige leidt het gesprek en maakt ook het verslag op. Het initiatief voor een integratieprotocol kan uitgaan van het personeelslid zelf, van de leidinggevende of van HR.

  Inhoud van het integratieprotocol

  Het integratieprotocol vermeldt wat de job van het personeelslid met een handicap of chronische ziekte inhoudt.

  Het personeelslid beschrijft de handicap of chronische ziekte zelf, in zijn of haar eigen woorden. Enkel zaken die relevant zijn op de werkvloer komen daarbij aan bod.

  Daarnaast benoemt het integratieprotocol wat het personeelslid nodig heeft om in de beste omstandigheden te werken, zoals de maatregelen en afspraken die tot een geslaagde tewerkstelling moeten leiden. De maatregelen die een financiële kost inhouden en opgenomen zijn in het integratieprotocol, kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling in het kader van de tewerkstellingsondersteunende maatregel.

  Regelmatige opvolging

  Het integratieprotocol kan op elk moment op vraag van een van de betrokken partijen herbekeken worden. Om de twee jaar polst de dienst Diversiteitsbeleid of het personeelslid of de leidinggevende een herziening van het protocol wensen.

  Meer weten? Bekijk de handleiding voor de opmaak van een integratieprotocol (PDF) . Deze handleiding is niet actueel, onder andere omwille van de hervorming van het principe van rendementsondersteuning naar het principe van tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Een aangepaste versie vindt u hier binnekort.

  Contact

  Neem contact op met Gabriela Necula voor een afspraak om een integratieprotocol op te maken: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be.

  Documenten

  Handleiding om een integratieprotocol op te maken (PDF)

  Infofiche integratieprotocol (PDF)