chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

  Op 21 maart is het Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze dag staat in het teken van verdraagzaamheid en bindt de strijd aan tegen racisme en discriminatie. Ook de Vlaamse overheid streeft naar een divers personeelsbestand als afspiegeling van de maatschappij waar racisme en discriminerende uitspraken niet thuishoren.

  Waarom is deze dag belangrijk?

  Mozaïek met afbeeldingen van allerlei verschillende personen die tijdens een videocall in de camera van hun laptop kijken.

  Anno 2022 ervaren sommige collega’s nog steeds discriminatie door andere collega’s, klanten of leidinggevenden op de werkvloer. De effecten van discriminatie zijn niet gering: geviseerde collega’s verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en hebben vaker last van welzijnsproblemen. De aanslepende coronacrisis houdt ook risico's in voor dit probleem. Recent onderzoek toont aan dat thuiswerken tot meer vooroordelen en racisme leidt door een gebrek aan fysiek contact met collega's met een andere achtergrond. 

  Het vele telewerken en de verdere opmars van sociale media hebben ook nieuwe vormen van discriminatie en racisme in het leven geroepen, zoals online haatspraak. Vaak worden kwetsbare minderheidsgroepen geviseerd. In het artikel 'Online haat: keerzijde van de sociale media' lees je hoe De Lijn hiermee omgaat en de mening van een docent Europese fundamentele rechten.

  Wat is discriminatie?

  Je discrimineert als je bewust of onbewust collega’s uitsluit of ongelijk behandelt op basis van persoonlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, nationaliteit, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, taal, seksuele geaardheid en sociale afkomst. Als je iemand discrimineert, breng je deze persoon ook schade toe. Dit onrechtmatig onderscheid tussen mensen of groepen is in strijd met het grondbeginsel dat alle mensen gelijkwaardig zijn en is dus strafbaar. Lees meer over de definitie van discriminatie op de webpagina van Unia.

  Wat kun jij doen?

  Discriminatie bestaat in verschillende vormen en is niet altijd eenvoudig te herkennen. Toch kun je concrete acties ondernemen om discriminatie binnen je organisatie tegen te gaan en de bewustwording errond te verhogen.

  • Kijk eens op een andere manier naar de mensen in je omgeving. Focus op hun talenten en wees je bewust van je eigen vooroordelen.
  • Toon dat je open staat voor diversiteit en reageer op elke uiting van discriminatie.
  • Word je gediscrimineerd of ben je getuige van discriminatie? Meld dit onder andere via de dienst Diversiteitsbeleid of Unia.
  • Neem deel aan een diversiteitsopleiding of word lid van het personeelsnetwerk Mozaiko.

  Beleid

  Wat doet de dienst Diversiteitsbeleid (DDB) concreet om discriminatie binnen de organisaties van de Vlaamse overheid tegen te gaan? 

  • DDB is een meldpunt voor discriminatie. Je kunt er terecht met getuigenissen, meldingen en klachten over (vermoedelijke) discriminatie. Aan de hand van een duidelijke procedure onderzoekt de dienst je melding.
  • DDB organiseert vormingen die medewerkers en organisaties ondersteunen in hun omgang met diversiteit en het voorkomen van discriminatie. Lees meer over het vormingsaanbod op de webpagina 'Diversiteitsopleidingen'
  • DDB organiseert tweemaandelijkse bijeenkomsten van het personeelsnetwerk Mozaiko. Dit netwerk gaat op zoek naar oplossingen voor de verschillende drempels die personeelsleden van buitenlandse herkomst ondervinden binnen de Vlaamse overheid. Lees meer over de bijeenkomsten op de webpagina 'Mozaiko'.
  • DDB promoot de eDiv-module WET van Unia: een gratis online opleiding met concrete situaties en oefeningen.
  • DDB promoot het opnemen van een non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement, de deontologische code en de onthaalbrochure van elke entiteit.
  • DDB stimuleert leidend ambtenaren om elk jaar minstens een persoonlijk engagement in verband met discriminatie te formuleren in het actieplan diversiteit. Dit naar aanleiding van het ondertekende antidiscriminatiecharter in 2017.

  Lees meer over het antidiscriminatiebeleid op de webpagina 'Neutraliteit en non-discriminatie'

  Inspiratie voor HR-medewerkers en leidinggevenden

  • Volg de eDiv-module WET van UNIA en integreer ze in je onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers. Het is een gratis online opleiding over de antidiscriminatiewetgeving met concrete situaties en oefeningen.
  • Organiseer vormingen rond omgaan met diversiteit, discriminerende uitspraken en onbewuste vooroordelen.
  • Neem een aantal positieve acties: stel vacatures eerst open als voorbehouden betrekkingen, geef bij gelijkwaardigheid van kandidaten voorrang aan de kandidaat van de kansengroep en stel selectiecommissies evenwichtig samen (hou rekening met buitenlandse herkomst, gender en leeftijd).
  • Neem een non-discriminatieclausule op in het arbeidsreglement, in de deontologische code en in de onthaalbrochure. Zorg ervoor dat deze clausule zichtbaar is op de website van je organisatie.
  • Maak de meldingsprocedure voor klachten in verband met discriminatie bekend bij alle collega’s van je organisatie.
  • Werk een handelingskader uit binnen je organisatie waar diversiteitsvragen binnen een duidelijk afsprakenkader worden beantwoord.
  • Vaardig een personeelslid van je organisatie af voor deelname aan elke bijeenkomst van het personeelsnetwerk Mozaiko.

  Meer informatie

  Ben je op zoek naar meer informatie over dit thema? Neem dan een kijkje op de onderstaande webpagina's.

  Contact

  Meer informatie of een vraag? 

  Dienst Diversiteitsbeleid
  Havenlaan 88, bus 33
  1000 Brussel
  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be