chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Internationale Vrouwendag 2020

  Sinds 1911 is het Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dit jaar staat de dag in het teken van #EachforEqual: individueel én collectief bouwen aan een gendergelijke wereld. Ook de Vlaamse overheid streeft naar een gendergelijke werkvloer waar diverse vrouwen zichzelf kunnen zijn en hun talenten erkend worden.

  #EachforEqual

  Zowel in de maatschappij, als thuis en in organisaties kunnen we actief stereotypen doorbreken, onze blik op vrouwen en mannen verruimen, ongelijke situaties aanpakken en prestaties van vrouwen vieren.

  Want ook in 2020 is een Internationale Vrouwendag nog relevant. Ondanks de vele stappen vooruit, blijft er genderongelijkheid bestaan. Taken tussen vrouwen en mannen worden vaak nog ongelijk verdeeld, zowel privé als op het werk. Binnen een organisatie worden bepaalde taken dikwijls onbewust doorgeschoven naar vrouwen. Denk maar aan verslag nemen, conflicten in of tussen teams oplossen, ‘vanzelfsprekend’ luisterend oor zijn over werk- en privé-aangelegenheden, … Daarnaast is het niet altijd duidelijk hoeveel tijd en energie er in deze taken kruipen. Als gevolg wordt het werk van vrouwen en mannen niet altijd gelijk gewaardeerd.

  Wat kun jij doen?

  Je kunt (samen met je team) concrete acties ondernemen om het genderevenwicht binnen je organisatie te verbeteren en de bewustwording errond te verhogen.

  • Reflecteer (samen) over het genderevenwicht op de werkvloer en sta stil bij de volgende vragen:
   • Hoe zijn de taken thuis en op het werk verdeeld? Verloopt dit gelijk? Zijn er bepaalde taken die steeds bij dezelfde collega belanden? Dit (Engelstalig) stripverhaal toont aan dat sommige van deze taken mentaal belastend kunnen zijn. 
   • Hoe ervaren jij en je collega’s de werkomgeving? Krijgt iedereen dezelfde kansen aangereikt? Is er voldoende ruimte om naar iedereen te luisteren en samen te werken? Krijgt iedereen evenveel erkenning voor de ideeën en het werk dat ze leveren?
  • Stoor je je aan genderongelijk gedrag op de werkvloer? Kaart dit aan.
  • Ben je getuige van ongewenst gedrag op de werkvloer? Kaart dit aan. Verwijs collega’s door naar het team Psychosociaal Welzijn als ze om hulp vragen.

  Inspiratie voor HR-verantwoordelijken en leidinggevenden

  • Maak werk-privé-maatregelen bekend bij iedereen. Wees je ervan bewust dat niet alleen vrouwen zorgtaken opnemen en dat deze maatregelen er dus niet alleen zijn voor klassieke gezinssituaties. Denk ook aan zorgende papa’s, nieuw samengestelde gezinnen, LGBT-families, collega’s met een actief privéleven in sport/politiek, ... 
  • Organiseer vormingen rond genderneutrale communicatie of rond bias (partijdigheid/vooroordelen) in het selectieproces.
  • Stel selectiecommissies genderevenwichtig samen.
  • Ondersteun leden van selectiecommissies in hun kennis rond selectiebias. Je kunt bijvoorbeeld een genderspits aanstellen (dit is een expert die dynamieken van genderongelijkheid kan aanraken).
  • Licht de selectieprocedures en -criteria voor topfuncties door.

  Diversiteitsbeleid en genderevenwicht

  De Vlaamse overheid streeft naar 40 procent vrouwen in zowel middenkader- als topfuncties tegen 2020 en naar minder ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ entiteiten. Momenteel zijn in bepaalde agentschappen en departementen ofwel mannen ofwel vrouwen oververtegenwoordigd. 

  Wat doet de dienst Diversiteitsbeleid (DDB) concreet om het genderevenwicht binnen de organisaties van de Vlaamse overheid te verbeteren? 

  • DDB ontwikkelt een instrument om loopbaankenmerken (zoals bijvoorbeeld loon) van vrouwen en mannen te analyseren binnen de Vlaamse overheid. Op basis van de resultaten beslist de DDB in welke richting er wordt verder gewerkt. 

  • DDB organiseert vormingen die medewerkers en entiteiten ondersteunen in hun omgang met diversiteit of in genderneutrale communicatie. Lees meer over het vormingsaanbod op de webpagina 'Diversiteitsopleidingen'

  • DDB promoot vrouwen in kaderfuncties als rolmodellen.

  • DDB verspreidt via sociale media vacatures voor topfuncties naar vrouwen.

  Het continuüm van genderidentiteit en -expressie staat steeds centraal in de werking van de dienst Diversiteitsbeleid. Dit wel zeggen dat gendergelijkheid gezien wordt als een gelijkheid tussen mannen, vrouwen en diegenen die zichzelf niet thuisvoelen in 1 van beide categorieën; ongeacht geboortegeslacht.

  Meer informatie

  Ben je op zoek naar informatie over gelijke kansen en Internationale Vrouwendag? Raadpleeg dan de onderstaande webpagina's. 

  Contact

  Meer informatie of een vraag? 

  De dienst Diversiteitsbeleid gaat graag samen met je organisatie aan de slag. Zoek je ondersteuning op maat? Heb je een idee voor een (beleids)actie? Contacteer de dienst Diversiteitsbeleid en je diversiteitsambtenaar.

  Dienst Diversiteitsbeleid
  Havenlaan 88, bus 33
  1000 Brussel
  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be