chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interne attestering

  Interne attestering van een handicap of chronische ziekte

  Er zijn verschillende instanties die een handicap of chronische ziekte kunnen attesteren, zoals bijvoorbeeld de VDAB en het VAPH. Daarnaast  kunnen personeelsleden van de Vlaamse overheid sinds kort hun handicap of chronische ziekte ook intern laten attesteren.

  Die mogelijkheid is opgenomen in de definitie van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016. Categorie 7 van de definitie omvat personen “met een attest van een door de VDAB aangewezen dienst of arts, waaronder de preventieadviseur-arbeidsarts, die re-integreren met een integratieprotocol waaruit blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, de arbeidsomstandigheden of het rendement.”

  Waarom een handicap of chronische ziekte laten attesteren?

  Een handicap of chronische ziekte officieel laten erkennen heeft verschillende voordelen:

  • Enkele wie een erkende handicap of chronische ziekte heeft, komt in aanmerking voor financiële ondersteuning (tewerkstellingsondersteunende maatregelen)
  • Daarnaast is de erkenning van een handicap of chronische ziekte via de interne attestering ook altijd gekoppeld aan de opmaak van een integratieprotocol. Het integratieprotocol bundelt de afspraken die personeelsleden in staat moeten stellen om hun job in de best mogelijke omstandigheden uit te oefenen.
  • Wie een erkende handicap heeft, telt mee in de cijfers over de tewerkstelling van kansengroepen.
  • Een erkenning van een handicap of chronische ziekte schept duidelijkheid voor het personeelslid zelf en voor de leidinggevende. Deze duidelijkheid maakt het vaak pas mogelijk om aanpassingen bespreekbaar te maken en om de werkbaarheid van het werk te verhogen.

  Waarom een interne attesteringsprocedure?

  Een handicap of chronische ziekte officieel laten erkennen kan een drempel zijn. Zeker als de diagnose nieuw is en je er zelf nog mee worstelt, of als een ziekte die niet zichtbaar is zich begint te manifesteren. Personeelsleden die de voorkeur geven om niet naar een andere instantie te stappen, hebben met deze procedure de mogelijkheid om hun handicap of chronische ziekte intern te laten erkennen. Dat wil zeggen dat de erkenning noch buiten de Vlaamse overheid gekend is door andere instanties noch meegenomen wordt als men de organisatie verlaat.

  Het spreekt voor zich dat alle informatie in het kader van een aanvraag tot interne attestering volledig vertrouwelijk behandeld wordt.

  Hoe een handicap of chronische ziekte intern laten attesteren?

  Weet je of vermoed je dat je een handicap of chronische ziekte hebt en wens je die via de interne procedure van attestering te laten erkennen? Dan maak je best een afspraak met een centrale deskundige handicap en chronische ziekte van AgO. Samen met jou brengen we de situatie in kaart en bereiden we je aanvraag voor erkenning bij de arbeidsarts voor. De arbeidsarts beslist over jouw vraag op basis van een gesprek met jou, de beschikbare documentatie, en eventueel na multidisciplinair advies van het sociaal medisch team. Erkent de arbeidsarts je handicap of chronische ziekte? Dan maken we een integratieprotocol op. Op basis van dat integratieprotocol krijg je toegang tot de ondersteunende maatregelen. Bij een erkenning word je ook in het personeelssysteem geregistreerd als persoon met een handicap of chronische ziekte. Enkel jij en de personeelsdienst hebben toegang tot deze gegevens.

  Heb jij als leidinggevende of als professional (HR, vertrouwenspersoon, preventieadviseur, etc.) contact met iemand van wie je vermoedt dat hij of zij een handicap of chronische ziekte heeft maar die niet officieel erkend is? Dan kan je die collega informeren over de mogelijkheid tot interne attestering. Het opstarten van de attesteringsprocedure is uiteraard volledig vrijwillig en kan enkel als het personeelslid toestemt

  Contact

  Voor meer informatie over de procedure "interne attestering van een handicap of chronische ziekte" kunt u contact opnemen met dienst Diversiteitsbeleid via onbeperktaandeslag@vlaanderen.be.

  Documenten