chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jobcoaches

  Hoe help je nieuwe medewerkers uit de kansengroepen om een goede start te nemen bij de Vlaamse overheid? Een jobcoach kan hen begeleiden tijdens de eerste 6 maanden van hun tewerkstelling. Zo integreren ze zich vlotter op de werkvloer.

  Voor wie?

  Alle nieuwe werknemers die aan 1 van deze voorwaarden voldoen:

  • van buitenlandse herkomst zijn
  • 50 jaar zijn of ouder
  • een arbeidshandicap hebben
  • kortgeschoold zijn (geen diploma hoger secundair onderwijs)
  • een ex-gedetineerde zijn
  • in het Brussels of Vlaams gewest wonen
  • in een andere lidstaat van de EU/EER wonen, maar in Vlaanderen of Brussel werken
  • wonen in Wallonië, maar verhuisd zijn vanuit een ander land/lidstaat van de EU/EER en in Vlaanderen of Brussel werken

  Wat is een jobcoach?

  Een jobcoach focust op algemene sociale vaardigheden zoals werkhouding, omgangsvormen, motivatie en communicatie. Medewerkers met een handicap of chronische ziekte en hun leidinggevenden worden ondersteund bij het aanpassen van de werkomgeving of het takenpakket en bij het maken van werkafspraken die rekening houden met de beperking.

  Opgelet: een jobcoach helpt niet bij de ontwikkeling van technische vaardigheden die nodig zijn om de job uit te voeren.

  Welke medewerkers zijn nog actief binnen het welzijnsveld?

  Deze webpagina bundelt alle informatie over jobcoaching. Maar soms is dit niet de oplossing en ben je meer geholpen met volgende alternatieven:

  Verloop coachingstraject

  Jobcoaching start tot 1 jaar na aanwerving en duurt maximaal 6 maanden. Je bepaalt zelf met welke frequentie de coaching plaatsvindt. Ieder coachingstraject is namelijk maatwerk.

  Hoe aanvragen?

  Jobcoach aanvragen: procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  • Jobcoach VDAB (gratis): lees op de webpagina van de VDAB hoe je een jobcoach aanvraagt.
  • Jobcoach GOB (betaald door dienst Diversiteitsbeleid indien nood aan jobcoaching is opgenomen in het integratieprotocol - enkel voor personen met een handicap of chronische ziekte): contacteer de dienst Diversiteitebeleid via onbeperktaandeslag@vlaanderen.be.

  Voordelen jobcoaching

  Medewerkers

  • krijgen inzicht in de eigen interesses en vaardigheden
  • halen meer tevredenheid uit hun werk en krijgen meer zelfvertrouwen
  • kunnen zich beter integreren in de organisatie
  • krijgen ondersteuning om vaardigheden en kennis te verwerven
  • kunnen met vragen en en problemen terecht bij een externe coach

  Werkgevers

  • krijgen begeleiding en ondersteuning tijdens het onthaal en de tewerkstelling van de medewerker
  • kunnen rekenen op een aanspreekpunt voor alle personen die betrokken zijn bij de inwerking en tewerkstelling van de medewerker
  • kunnen de jobcoach op teamniveau inzetten
  • kunnen eigen competenties in de omgang met medewerkers met een handicap of chronische ziekte versterken

  Contact

  Meer informatie of een vraag?