chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kansengroepen werven

  De Vlaamse overheid wil een weerspiegeling zijn van de samenleving, maar op dit moment heeft ze daarvoor nog te weinig personeelsleden van buitenlandse herkomst en medewerkers met een handicap of chronische ziekte in dienst. Op tal van manieren kunnen entiteiten werk maken van een grotere instroom van die kansengroepen.

  Gerelateerde info

  Lees meer over diversiteit & gelijke kansen op het werk bij de Vlaamse overheid.

  Benieuwd welke profielen wij zoeken bij de Vlaamse overheid? Aarzel niet en ga naar onze jobsite.

  Wij zoeken meer diversiteit

  Interesse in een analyse van bestaande wervings- en selectieprocedures met het oog op diversiteit?  Hier vind je het rapport  die in opdracht van de dienst Diversiteitsbeleid werd uitgevoerd.

  Onder “kansengroepen” vallen de personen van een bepaald geslacht die in verhouding tot het andere geslacht ondervertegenwoordigd zijn in een specifiek arbeidssegment, personen met een migratieachtergrond, personen met een handicap of chronische ziekte, kortgeschoolden, jongeren en ervaren werknemers.

  Om de evenredige participatie en gelijke kansen van de kansengroepen binnen het personeelsbestand van de Vlaamse overheid te realiseren wordt er gewerkt met streefcijfers. Zolang de streefcijfers niet gehaald zijn krijgt bij gelijkwaardigheid de kandidaat uit de ondervertegenwoordigde groep voorrang bij een selectie.

  Om de participatie van personen met een arbeidshandicap extra te stimuleren, is er de maatregel van “voorbehouden betrekking”. Wanneer een entiteit bij een selectie voor deze maatregel kiest, dan kunnen personen met een arbeidshandicap in dienst genomen worden zonder vergelijkende selectie. Deze maatregel slaat enkel op de kansengroep ‘personen met een arbeidshandicap’ en niet op de andere kansengroepen.