chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de Vlaamse overheid - 2021

  Het ‘Genderonderzoek Vlaamse overheid’ (GOVO) is een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid en wordt uitgevoerd in samenwerking met Statistiek Vlaanderen (SV). Het doel is de gender(on)gelijkheid bij de werknemers van de Vlaamse overheid in kaart te brengen, in relatie tot andere belangrijke factoren zoals functieniveau, leeftijd, werktijden, anciënniteit en statuut. Het onderzoek behandelt stap voor stap de componenten van de werksituatie en het salaris van de werknemers van de Vlaamse overheid (entiteiten aangesloten bij Vlimpers).

  Dit SV-rapport geeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek 2021 weer

  Het uitgebreide GOVO-rapport bundelt alle tabellen, grafieken en teksten 2021

  Genderverschillen in loon en loopbaan blijven aanwezig binnen de Vlaamse overheid. Deze moeten altijd in combinatie met andere factoren worden bekeken en geïnterpreteerd.

  Het totaal bruto en netto maandsalaris (met bruto vakantiegeld, eindejaarspremie en toelagen) omvat de bedragen die de medewerkers werkelijk ontvangen. Ze zijn het gevolg van de feitelijke werksituatie en het bestaande salarissysteem. Het algemeen genderverschil voor deze salariscomponenten ligt hoog: mannen verdienen gemiddeld duidelijk meer dan vrouwen. Er zijn evenwel grote verschillen tussen de diverse subgroepen.

  Voor het bruto en netto maandsalaris zonder bruto vakantiegeld, eindejaarspremie en toelagen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen veel kleiner, vooral wegens het wegvallen van de zeer grote (gender)verschillen in de bruto toelagen die worden toegekend voor specifieke arbeidsomstandigheden.

  De multivariate analyse houdt rekening met de relevante verklarende factoren: gender, functieniveau, leeftijd, dienstanciënniteit, aantal werkdagen per jaar, type arbeidscontract, beleidsdomein en entiteit. De analyse laat zien dat de gecontroleerde 'netto-genderverschillen' van de diverse salariscomponenten klein tot zeer klein zijn. Gender alleen biedt op zich slechts een beperkte verklaring. De geconstateerde vrij grote genderverschillen in het salaris hangen dus samen met genderverschillen voor de andere verklarende factoren.

  2018

  Dit SV-rapport geeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek weer

  De bijlagen vind je via deze link.

  Het uitgebreide GOVO-rapport bundelt alle tabellen, grafieken en teksten.

  Maatregelen en projecten

  Streefcijfers

  De Vlaamse overheid streeft naar 40 procent vrouwen, zowel in middenkaderfuncties als in topfuncties, tegen eind 2020.

  Vrouwen in middenmanagement

  Naar de cijfers

  Vrouwen in topfuncties

  Naar de cijfers

  Onderzoek naar doorstroming van vrouwen

  De Vlaamse overheid vindt moeilijk kandidaten voor haar middenmanagement. Nog te weinig vrouwen zien een dergelijke functie zitten. De dienst Diversiteitsbeleid liet onderzoeken waarom. De conclusies staan in het rapport Naar een innovatief Genderbeleid bij de Vlaamse overheid (2010).

  De dienst Diversiteitsbeleid (DDB) geeft informatie en advies aan entiteiten die de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies willen faciliteren. 

  Andere rapporten over vrouwen in leidinggevende functies bij de Vlaamse overheid