chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Neutraliteit en non-discriminatie

  Mag je een regenboog-T-shirt, hoofddoek of partijpin dragen als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dat is een beslissing die je leidend ambtenaar neemt. In elk geval moet je neutraal en objectief zijn in je dienstverlening aan collega’s, burgers en organisaties. Wat zegt de deontologische code daarover? En met welke richtlijnen moet je rekening houden?

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je hebt vragen of je wilt iets melden over neutraliteit of vermoedelijke discriminatie bij de Vlaamse overheid.

  Wat is neutraliteit en discriminatie?

  Neutraliteit betekent dat je dienstverlening neutraal is en als neutraal ervaren wordt. Dat wil zeggen dat je in gelijke gevallen je collega’s, burgers en leveranciers op dezelfde, objectieve manier behandelt, ongeacht je persoonlijke voorkeuren. Dat betekent ook dat je geen onderscheid maakt op basis van de persoonlijke kenmerken van personen.

  Als je niet meer neutraal bent en bewust of onbewust mensen uitsluit of ongelijk behandelt op basis van hun ‘persoonlijke kenmerken’ (zie onder), dan is er sprake van discriminatie. Het onrechtmatig onderscheid tussen mensen of groepen is in strijd met het grondbeginsel dat alle mensen gelijkwaardig zijn en is dus strafbaar.

  Goed om weten: in het kader van het Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2016 – 2020 verklaarden de leidend ambtenaren  dat ze ‘ten volle hun verantwoordelijkheid opnemen om een kwalitatieve sprong te maken in het voorkomen (en waar nodig bestrijden) van discriminatie binnen de Vlaamse overheid’.

  Richtlijnen

  • Oefen je functie op een onbevangen, objectieve en neutrale wijze uit.
  • Probeer elke schijn van partijdigheid te voorkomen.
  • Laat je persoonlijke voorkeuren niet meespelen in de omgang met collega's en burgers.
  • Werk loyaal samen met je collega’s, je leidinggevende en de Vlaamse Regering.
  • Vermijd elke vorm van discriminatie. Dat doe je door geen onderscheid te maken tussen personen op basis van persoonlijke kenmerken zoals:
   • taal
   • leeftijd
   • handicap
   • sociale afkomst
   • burgerlijke staat
   • seksuele geaardheid
   • gezondheidstoestand
   • geloof of levensbeschouwing
   • biologische geslacht, genderidentiteit of genderexpressie
   • ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst of etnische afstamming
   • ...

  Goed om weten: je leidend ambtenaar beslist hoe neutraliteit binnen je departement of agentschap wordt toegepast en dus ook of je een regenboog-T-shirt, hoofddoek, partijpin of soortgelijke (religieuze) symbolen mag dragen.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over neutraliteit of over vermoedelijke discriminatie binnen de Vlaamse overheid? Je kunt bij verschillende interne en externe meldpunten terecht. 

  • 1

   Interne meldpunten

   dienst Diversiteitsbeleid:

   Wil je een getuigenis, melding of klacht over vermoedelijke discriminatie laten onderzoeken door de dienst Diversiteitsbeleid? Doorloop dan volgende stappen:

   1. Verwittig de dienst Diversiteitsbeleid

   Je meldt de vermoedelijke discriminatie aan de dienst Diversiteitsbeleid. Die vraagt meer details over je melding als dat nodig is.

   2. Bevoegdheidsonderzoek door de dienst Diversiteitsbeleid

   De dienst Diversiteitsbeleid onderzoekt of die bevoegd is om je melding te behandelen.

   3. Onderzoek van je melding door de dienst Diversiteitsbeleid

   De dienst Diversiteitsbeleid contacteert alle betrokken partijen en verzamelt de nodige informatie. Aan de hand van verkennende en bemiddelingsgesprekken onderzoekt de dienst Diversiteitsbeleid je melding. Dit onderzoek gebeurt met respect voor je privacy en die van de betrokken partij(en).

   4. Ontvangst conclusie onderzoek en aanbevelingen

   Alle betrokken partijen, behalve je leidend ambtenaar, ontvangen het dossier van de dienst Diversiteitsbeleid. Die bezorgt ook aanbevelingen en vraagt alle betrokkenen om ze te onderschrijven. Het doel is om discriminatie te voorkomen. Lukt dat niet? Dan formuleert de dienst Diversiteitsbeleid het meningsverschil en wordt het dossier doorverwezen naar de Vlaamse Sociale Inspectie of Unia.

   Andere interne meldpunten:

   • Wil je een integriteitsschending melden over neutraliteit of schijn van partijdigheid? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.
   • Wil je liever een andere interne instantie aanspreken? Contacteer dan spreekbuis, de arbeidsarts, je leidinggevende, je HR-verantwoordelijke, …
  • 2

   Externe meldpunten

   Wil je een externe instantie aanspreken over discriminatie op het werk? Lees meer op de webpagina met externe meldpunten voor discriminatie op het werk.

  Informatie voor diversiteitsambtenaren

  Wil je als werkgever aandacht besteden aan neutraliteit en non-discriminatie? Lees hieronder wat je kunt doen en waarmee je best rekening houdt.

  Wat kun je je leidend ambtenaar adviseren bij de uitwerking van neutraliteit en een standpunt over religieuze symbolen op de werkvloer?

  Er is geen algemene richtlijn over religieuze symbolen op de werkvloer bij de diensten van de Vlaamse overheid, ook niet voor loketfuncties. Je leidend ambtenaar bepaalt dat zelf voor je departement of agentschap. Lees meer op de webpagina van het Vlaams Parlement over dit standpunt van de Vlaamse Regering.

  Je leidend ambtenaar mag dus zelf beslissen over de uitwerking van neutraliteit binnen je departement of agentschap. De dienst Diversiteitsbeleid adviseert:

  • om meer duidelijkheid te scheppen over het al dan niet toelaten van de veruiterlijking van (geloofs)overtuigingen binnen je departement of agentschap.
  • om personeelsleden aan te sprekenop eventueel ongepast voorkomen dat niet in lijn ligt met de functie en dit expliciet op te nemen in het arbeidsreglement.
  Hoe kun je een non-discriminatieclausule opnemen in je arbeidsreglement?

  Wil je als werkgever een duidelijk statement maken? Dan kun je een non-discriminatieclausule opnemen in je arbeidsreglement en/of uithangen op de werkplek. Die clausule maakt diversiteit bespreekbaar en je hebt zo een middel om in te gaan tegen elk gedrag, elke houding en elke uitspraak die discriminerend van aard is. Want hierdoor wordt non-discriminatie verankerd in je (divers) personeelsbeleid.

  Non-discriminatieclausule

  'Alle medewerkers van (naam van de entiteit) tonen respect voor elkaar en voor anderen, zonder onderscheid op grond van geslacht, gender, genderidentiteit en -expressie, geslachtsverandering, zwangerschap, bevalling en moederschap, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, chronische ziekte of fysieke eigenschap.

  Alle medewerkers realiseren zich dat bepaalde handelingen, uitlatingen of ‘grappen’ (hetzij mondeling, schriftelijk, per e-mail, via sociale media of op andere wijze), hoewel mogelijk onbedoeld, kwetsend of discriminerend kunnen zijn. Alle medewerkers zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden alert voor verboden en ongewenst onderscheid tussen personen en voor de mogelijk discriminerende effecten van bepaalde acties, gedragingen of maatregelen. Wanneer dergelijk onderscheid en/of discriminerende effecten zich toch voordoen, moeten collega’s betrokkene(n) hierop aanspreken en de leidinggevende of de daartoe aangestelde (vertrouwens)persoon inlichten.

  De medewerkers van (naam van de entiteit) gedragen zich tegenover personeel van externe dienstverleners, tegenover leveranciers, klanten en bezoekers volgens de bepalingen van deze non-discriminatieclausule.'

  Welke concrete acties kun je opzetten rond non-discriminatie?

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).