chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe personeelsleden met een handicap of chronische ziekte tellen niet mee in de besparingen

  De Vlaamse Regering besliste op 17 maart 2017 in het kader van de goedkeuring van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2017 om voor personen met een handicap of chronische ziekte een afwijking toe te staan op de door de Vlaamse Regering besliste besparingsmaatregel om het aantal koppen tegen het einde van deze regeerperiode te doen dalen met 1.950. Dat wil zeggen dat nieuwe wervingen in voorbehouden betrekking niet langer zullen meetellen als kop in de generieke besparingsdoelstellingen. De beslissing van de Vlaamse Regering kwam er naar aanleiding van een advies van het Voorzitterscollege als reactie op een aanbeveling van Unia.

  De beslissing is onderhevig aan volgende voorwaarden:

  • Aanwervingen vanaf 17 maart 2017 die ingevuld worden in een voorbehouden betrekking, met toepassing van artikel I 5, §4 VPS 
  • Deze beslissing geldt enkel voor personen die nu nog niet in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het moet gaan over een netto-aangroei. 
   • Dus bijvoorbeeld niet in situaties van interne mobiliteit, statutarisering van een contractueel personeelslid of wijziging van het type van arbeidsovereenkomst van een contractueel personeelslid
   • Wél bijvoorbeeld bij de aanwerving van een persoon die momenteel een stage, beroepsinlevingsovereenkomst of GIBO (niet-contractueel gedeelte) loopt en aan de voorwaarden voor voorbehouden betrekkingen voldoet
  • Deze aanwervingen worden niet uitgesloten van de budgettaire besparingen.

  Deze maatregel is een extra stimulans om te opteren voor kandidaten uit deze doelgroep. Heeft uw entiteit nog marge op loonkredieten maar niet meer op het aantal nieuwe personeelsleden voor aanwervingen? Dan kunt u dankzij deze nieuwe regeling alsnog een kandidaat met een handicap of chronische ziekte die aan de voorwaarden voor voorbehouden betrekkingen voldoet, in dienst nemen. Bovendien worden deeltijdse vacatures hierdoor ook realistisch en zinvol: bij deeltijds werk gaat niet langer een deel van een “kop” verloren, de loonkosten liggen lager, en u houdt rekening met de eventuele nood aan deeltijds werk bij de kandidaten. Bij aanwerving via voorbehouden betrekkingen wordt altijd een integratieprotocol opgesteld. Personen geworven via voorbehouden betrekkingen tellen mee in de jaarlijkse diversiteitscijfers van de entiteit.

  Voor meer informatie en advies op maat kunt u terecht op diversiteitsbeleid@vlaanderen.be.